Monthly Archives

oktober 2009

Corporaties omarmen uitbesteding

By | Nieuws
De woningcorporatiemarkt opent zich voor uitbesteding. Een stijgend aantal corporaties kiest ervoor of kijkt ernaar. Niche-automatiseerders bieden hiervoor nieuwe diensten aan. Grote ict-dienstverleners hebben zich nog niet gemeld. Dat stelt adviesbureau PricewaterhouseCoopers.

PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft onderzocht of woningbouwcorporaties al klaar zijn voor uitbesteding. Volgens adviseur Maurits Cammeraat is meer dan 50 procent van de corporaties – klein én groot – met het onderwerp bezig. “Het onderwerp is omarmd. Sommige hebben al activiteiten uitbesteed, andere onderzoeken de mogelijkheden van het uitbesteden van ict. Het gaat vooral om beheertaken, zoals technisch applicatiebeheer en systeembeheer. Het geheel outsourcen van ict, inclusief de automatiseringsafdeling, zal niet snel gebeuren in corporatieland. Het informatiemanagement blijft een interne bezigheid.”

Circa 15 procent van de circa 450 corporaties in Nederland heeft meer dan vijf ICT-arbeidsplaatsen, blijkt uit het PwC-onderzoek. Kleine corporaties hebben moeite om hun ict-taken zelfstandig uit te voeren. Voor hen is het buiten de deur onderbrengen van ict-taken een interessante optie. Daarnaast vormt de fusiegolf onder corporaties een aanleiding om delen van de ict uit te besteden. Tijdens zo’n fusie vinden ingrijpende veranderingen plaats en dan is het voor de nieuwe organisatie prettig als een niet-kernactiviteit als ict-beheer in goede handen is ondergebracht. Ook verwachten corporaties een flexibele, betere dienstverlening terug te krijgen. Volgens Cammeraat heeft de aandacht voor uitbesteding ook te maken met de professionaliseringsslag die de volkshuisvesting door maakt. “De bedrijfsvoering moet efficiënter. Outsourcing kan daarvoor worden ingezet.”

Hoewel de markt zich opent, hebben grote dienstverleners zich nog niet gemeld, stelt Cammeraat. Beheerdiensten worden voornamelijk aangeboden door een aantal grotere leveranciers van corporatiesoftware, zoals NCCW, Databalk, SG Automatisering en Centric. NCCW heeft bijvoorbeeld voor het beheer van de kantoorautomatisering een joint venture opgericht met NEH, onder de naam NCCW Shared Services. SG is zelfs met woningcorporatie De Alliantie een samenwerking aangegaan voor het aanbieden van rekencentrumdiensten.

Bron

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

E-Dienstverlening voor woningcorporaties sterk in opkomst

By | Nieuws
Publicatiefase

Met de komst van Internet hebben woningcorporaties massaal de gelegenheid aangegrepen om zich op digitale wijze 24×7 te presenteren via een zogenaamde ‘statische’ website.

Interactiefase
Een deel daarvan biedt haar klanten ook de mogelijkheid om gegevens met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen klanten via de website folders downloaden, of via zogenaamde ‘web-formulieren’ informatie aanvragen of juist doorgeven. Ook het doorgeven van (technische) klachten en het inschrijven als woningzoekende via een webformulier zijn daar voorbeelden van. De ontvangen gegevens worden door de corporaties vervolgens handmatig ingevoerd in het primaire systeem. Dit is vaak een tijdrovende en foutgevoelige exercitie.

Integratiefase
Meer transparantie en gebruiksgemak voor klanten zijn voorname beleidskeuzes die corpo-raties ertoe brengen op zoek te gaan naar oplossingen om dit proces te automatiseren. Doordat de schakel van handmatige invoer wordt overgeslagen, worden tevens grote tijdsbesparingen gerealiseerd. Ook de foutkans die hoort bij handmatige invoer wordt gereduceerd tot nul.
De transparantie komt tot uiting in de mogelijkheden van de klant om via een beveiligd deel van de website de eigen gegevens in te zien en (gedeeltelijk) te muteren. De informatie die klanten via de website doorgeven, zijn zowel direct zichtbaar voor de medewerkers van de corporatie, als voor de klant zelf. Voorbeelden in dit kader zijn een woningzoekendenportaal en/of huurderportaal. Het gebruikersgemak wordt behalve door de 24×7 mutatie-mogelijkheden ook gefaciliteerd door nieuwe diensten die de corporaties hun klanten aanbieden. Zo kunnen woningzoekenden rechtstreeks reageren op het actuele woning-aanbod, opties nemen in de online optiecatalogus, een persoonlijk zoekprofiel aanmaken, zich abonneren op tipberichten die via email en/of SMS klanten waarschuwen als de woning van hun voorkeur vrijkomt etc. En kunnen huurders zelf hun gegevens inzien, muteren en bijvoorbeeld rechtstreeks afspraken inplannen voor de Onderhoudsdienst voor het verhelpen van technische storingen.

Ketenintegratiefase
Ketenintegratie beschrijft de situatie waarin stakeholders via websites, over de eigen organisatiegrenzen heen, met elkaar samenwerken. Zo kunnen corporaties bijvoorbeeld aannemers via een eigen leverancierportaal toegang verschaffen tot het primaire bedrijfsinformatiesysteem. Via dit portaal kan de aannemer zelf (van tevoren overeen-gekomen typen) klachten in het systeem opvoeren, inplannen en gereed melden. Het definitief afmelden van de klacht en de fiattering voor de (digitale) factuur kan eveneens via het leverancierportaal plaatsvinden. We zien ketenintegratie ook steeds vaker plaatsvinden in de vorm van digitale aanbe-stedingsites en door de opkomst van nauwere samenwerkingsverbanden tussen woon-, zorg- en welzijnsinstellingen via een centrale Frontoffice. Meestal met als doel tot een integraal klantbeeld te komen.

Identificatiefase
In de identificatiefase wordt een website door een corporatie ingezet als middel om, als het ware, digitaal in de huid van de klant te kunnen kruipen. Met als achterliggend doel zo goed mogelijk aansluiting te vinden met de doelgroepen en daarvan afgeleide organi-satiedoelstellingen van de corporatie. Voorbeelden van dergelijke websites hebben een forumfunctionaliteit waardoor iedereen kan reageren op onderwerpen die de corporatie en haar doelgroepen bezighouden (bijv. renovatieplannen of herstructureringsactiviteiten). Identificatie heeft zowel betrekking op de individuele klant die via zijn login op het afgeschermde huurderportaal digitaal zijn energieverbruik kan regelen en bijhouden, als op doelgroepenniveau; ook wel communities genoemd. In de identificatiefase maakt de corporatiewebsite deel uit van een breder netwerk aan digitale ontmoetingsplaatsen, is de klant in de meest vergaande vorm eigenaar van zijn/haar gegevens en is de invloed van corporaties op de richting, vorm en inhoud van informatieuitwisseling het laagst. Met de klant ontwikkelt vva-informatisering een e-roadmap op maat, gekoppeld aan het dienstverleningsconcept. Implementatie vindt plaats aan de hand van (latent aanwezig) beleid: expliciet maken van doelstellingen, hoe deze samenhangen met het organisatie-beleid, en de integrale aanpak van de informatie architectuur.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn