Monthly Archives

maart 2010

Een Funda voor alle huurwoningen?

By | Nieuws

Moet er een soort Funda voor corporatiewoningen komen? En zo ja, hoe zou dat er dan uit moeten zien? Dat zijn de centrale vragen van de internet-enquête die Aedes houdt onder bestuurders en vestigingsdirecteuren van corporaties. Voor de huurders is een landelijke huurportal zeker gewenst. Ook de Tweede Kamer is voor meer transparantie. En de corporatiesector heeft meerdere argumenten voor een landelijke huurportal.

Maar er zijn ook argumenten die een succesvolle portal in de weg kunnen staan. Zo willen sommige corporaties voorrang geven aan huurders uit de eigen regio. Op de Aedes-corporatiedag in juni 2010 bleken in een workshop de meningen over een landelijke portal uiteen te lopen. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft drie varianten uitgewerkt voor een landelijke internetportal voor de sociale huursector. Het volledige rapport van de SEV kunt u hier lezen.

Ook VVA-informatisering wil graag weten wat uw mening is. Moet er zo’n landelijke website komen? Of niet? Laat het weten via de poll!

Bron: Aedes

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn