Monthly Archives

april 2010

Gezondheid 2.0, ook voor de verpleeg- en verzorgingshuizen

By | Nieuws

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen delen persoonlijke ervaringen op internet. Uw mening, onze zorg. Dat is de titel en de insteek van een groot, landelijk project van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) waarbij het leefklimaat in ruim honderd verpleeg- en verzorgingshuizen wordt onderzocht. De Federatie verzamelt zo’n 10.000 ervaringen van bewoners en publiceert de verhalen op internet. Grotere kamers en persoonlijk contact zijn belangrijke wensen. Dit blijkt uit de eerste uitkomsten.

De tienduizenden ervaringen die de NPCF met het project optekent worden gepubliceerd op ZorgkaartNederland.nl en ConsumentendeZorg.nl. Hiermee komen persoonlijke verhalen beschikbaar van een doelgroep die zonder dit initiatief niet snel zijn ervaring online deelt. Daarmee wordt voorzien in de grote behoefte aan keuze-informatie van mensen die zorg zoeken. Tevens kan dankzij de resultaten van het project de zorg in instellingen nog beter worden afgestemd op de behoefte van bewoners.

“Persoonlijke ervaringen zeggen vaak meer dan cijfers,” vindt Jacqueline Baardman, manager bij de NPCF. “Dit geldt voor de instellingen die hun zorg willen verbeteren, maar ook voor mensen die een instelling willen kiezen voor ouders of voor henzelf.”

Een mantelzorger zegt: ‘ervaringen zijn voor mij waardevoller dan lijstjes met scores, omdat ze de beleving van andere cliënten en mantelzorgers weergeven.’

Het soms negatieve imago dat over verpleeg- en verzorgingshuizen bestaat, wordt tot nu toe niet door de cliënten bevestigd. Bewoners zijn meestal tevreden over hun verzorging.

“Prima! Eten, drinken, verzorging, bed. Het wordt allemaal vlot geregeld. In het begin wou ik snel naar huis, maar nu woon ik hier goed.”

Voor de bewoners van deze instellingen blijken de ‘kleine’ dagelijkse dingen van groot belang, zoals het functioneren van een zonnescherm, de wijze waarop wordt schoongemaakt en de organisatie van de eerste kennismaking met medebewoners. Het oplossen of verbeteren ervan zou het leven beduidend plezieriger maken. Bewoners blijken ook met groot respect en waardering te spreken over medewerkers en verzorgers. Echter de werkdruk bij zorgverleners creëert een drempel voor cliënten om vrij om hulp te vragen. Cliënten stellen het op prijs als er meer vaste verzorgers zouden zijn. “Ik heb de leeftijd dat ik graag dezelfde gezichten zie, ik zou het prettig vinden als ik meer dezelfde mensen om me heen zou hebben.”

Het project ‘uw mening, onze zorg’ is opgezet door de NPCF en wordt gedragen door de LOC, de landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn, en Zorgbelang Nederland. Ook ActiZ, organisatie van zorgondernemers, staat positief tegenover het project. Het project past in de visie van ‘gezondheid 2.0’ en het onderzoek van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ‘Gezondheid 2.0; U bent aan zet’ waarin centraal staat dat informatie van patiënten voor patiënten een belangrijke peiler in de beschikbare keuze-informatie wordt. Momenteel verkeert de ‘oudere patiënt’ (50+) nog vaak in de 1.0 situatie.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

Themamiddag e-Leefbaarheid & e-Participatie

By | Nieuws

Op 28 april organiseert VVA-informatisering de themamiddag e-Leefbaarheid & e-Participatie. Deze themamiddag wordt georganiseerd om onze kijk op deze onderwerpen met u te delen en daar samen beelden over uit te wisselen. Aan het eind van deze themamiddag nodigen we onze klanten uit voor een ballonvaart.

Deze ballonvaart staat symbool voor onze projectaanpak: ‘avontuurlijk ondernemen’ en ‘over je eigen grenzen heenkijken’. Daar komt bij dat thema’s als e-Leefbaarheid en e-Participatie vragen om een andere dan de traditionele benadering. Deze vraagstukken moeten vanuit een ander perspectief worden bekeken. Concreet levert deze middag het volgende op:

  • Prikkelende bijeenkomst op actuele thema’s
  • Uitwisseling van beelden vanuit business- en I&A-perspectief
  • Informele netwerkbijeenkomst met branchegenoten

De themasessie staat in het teken van de onderwerpen e-Leefbaarheid en e-Participatie. Centraal staat de vraag in hoeverre Web 2.0 toepassingen kunnen bijdragen aan het behalen van corporatiedoelstellingen in relatie tot leefbaarheid en (nieuwe vormen van) bewonersparticipatie. Twee onderwerpen die vanuit business perspectief uiterst relevant zijn om aan te pakken. En waarbij I&A een waardevolle bijdrage kan leveren. Tijdens deze middag nemen we onze klanten mee in de visie van VVA-informatisering op deze thema’s.

Een verslag van de themamiddag zal na afloop geplaatst worden op de website van VVA-informatisering.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

Techniek: doel of middel?

By | Nieuws

“In mijn dagelijkse praktijk zie ik regelmatig zogenaamde ‘programma’s van eisen’ (PvE’s) langskomen voor de realisatie van een website en/of intranetoplossing. Deze PvE’s worden in de regel niet door de organisatie zelf opgesteld maar door adviesbureaus die door de organisatie wordt ingehuurd om hen te begeleiden bij het selectietraject.”

“Deze PvE’s bestaan vaak uit zo’n 250-300 vragen over allerlei onderwerpen en gewenste functionaliteit waarbij de technische aspecten veelal de overhand hebben. Mogen de technische aspecten bij de realisatie van een website en/of intranet wel de overhand hebben? Zou het accent niet bij de niet-technische onderdelen moeten liggen. Immers, bij de realisatie van een website en/of intranet gaat het toch over het overbrengen van een boodschap, het communiceren met de doelgroep en de (marketing)doelstellingen die de organisatie heeft gedefinieerd met de realisatie van de nieuwe website en/of intranet.”

“Het technische platform waarop de website en/of intranet wordt gebouwd mag natuurlijk niet onderbelicht blijven. Vaak zijn er er koppelingen nodig naar interne- of externe systemen waaruit informatie wordt gehaald. Gezien de huidige stand van de techniek en de beschikbaarheid van SOA’s, ESB’s etc. zouden de koppelingen relatief gezien niet al te ingewikkeld mogen zijn (helaas blijkt in de praktijk dat koppelingen tussen systemen onderling en ook richting website en/of intranet lastig en tijdrovend zijn om te implementeren).”

“Er zijn echter branches waar de leveranciers van de primaire systemen nog veel energie steken in het ontsluiten van informatie richting het internet. Eén van deze branches is die van de woningcorporaties. Gelukkig heeft de branche dit ingezien en zijn er initiatieven genomen om dit te verbeteren. Zo hebben een aantal woningcorporaties de COrporatie Referentie Architectuur (CORA) ontwikkeld waarmee woningcorporaties hun eigen bedrijfs- en ict-architectuur kunnen invullen en verbeteren. Naast de initiatieven vanuit de branche zelf zijn de leveranciers ook druk bezig om het ontsluiten van informatie vanuit hun systemen te standariseren en toegankelijker te maken.”

“De technische basis om de informatie te ontsluiten is nu gelegd. De uitdaging is nu om deze informatie op een gebruikersvriendelijke manier aan te bieden aan de klanten. Daar zou dan ook het accent moeten liggen in de PvE’s voor de realisatie van een website en/of intranet die ter beantwoording worden aangeboden.”

Door: Hans Detering MBA, Expert van Computable.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn