Monthly Archives

februari 2011

Nieuwe website voor WonenBreburg

By | Nieuws

Woning in Zicht is het woonruimtebemiddelingssysteem van de vier Tilburgse woningcorporaties ’t Heem, TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg. Samen beheren zij ongeveer 30.000 huurwoningen die ze gezamenlijk aanbieden via www.woninginzicht.nl. Het systeem voor woonruimtebemiddeling staat los van de primaire systemen van de corporaties. VVA-informatisering begeleidt de totstandkoming van koppelingen tussen de verschillende systemen.

Tussen het primaire systeem van WonenBreburg (Empire van DSA-Vision) en Woning in Zicht (WBS van Zig Websoftware) worden twee koppelingen gerealiseerd. De eerste is een zogenaamde leegmeldkoppeling. Hierbij worden alle gegevens van een beschikbare woning via een koppeling vanuit Empire naar het WBS gestuurd. Wanneer de woningaanbieding wordt geaccepteerd, gaan via de acceptatiekoppeling alle gegevens van de kandidaat terug naar Empire. Dit is de tweede koppeling. VVA-informatisering begeleidt de totstandkoming van deze koppelingen.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

Tiwos zet volgende stap op social media gebied

By | Nieuws

Verschillende medewerkers van Tiwos, Tilburgse Woonstichting, hebben deelgenomen aan de masterclass social media voor woningcorporaties. Tijdens de masterclass hebben ze kennis gemaakt met social media. Wat is het? Wat kun je er mee? En op welke manier dan? Inmiddels is het tijd voor de volgende stap. De corporatie met zo’n 8.000 woningen in Tilburg en Berkel-Enschot heeft VVA-informatisering gevraagd hierbij te helpen.

VVA-informatisering gaat voor Tiwos in kaart brengen hoe de corporatie op dit moment ‘scoort’ op het gebied van social media. Vervolgens wordt een dwarsdoorsnede van de corporatie meegenomen in deze bevindingen en kijken we samen naar de mogelijkheiden, kansen en bedreigingen. Dit zal uiteindelijke leiden tot een plan van aanpak social media. Met dit plan en flink wat enthousiasme kan Tiwos de volgende stap zetten op social media gebied.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

Koppelingen bij Woning in Zicht

By | Nieuws

Woning in Zicht is het woonruimtebemiddelingssysteem van de vier Tilburgse woningcorporaties ’t Heem, TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg. Samen beheren zij ongeveer 30.000 huurwoningen die ze gezamenlijk aanbieden via www.woninginzicht.nl. Het systeem voor woonruimtebemiddeling staat los van de primaire systemen van de corporaties. VVA-informatisering begeleidt de totstandkoming van koppelingen tussen de verschillende systemen.

Tussen het primaire systeem van WonenBreburg (Empire van DSA-Vision) en Woning in Zicht (WBS van Zig Websoftware) worden twee koppelingen gerealiseerd. De eerste is een zogenaamde leegmeldkoppeling. Hierbij worden alle gegevens van een beschikbare woning via een koppeling vanuit Empire naar het WBS gestuurd. Wanneer de woningaanbieding wordt geaccepteerd, gaan via de acceptatiekoppeling alle gegevens van de kandidaat terug naar Empire. Dit is de tweede koppeling. VVA-informatisering begeleidt de totstandkoming van deze koppelingen.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

VVA aan de slag in ‘s-Heerenberg

By | Nieuws

VVA-informatisering gaat aan de slag bij Woningstichting Bergh in ‘s-Heerenberg. Een Achterhoekse corporatie met ongeveer 1.500 woningen. Woningstichting Bergh is volop in beweging in een sterk veranderende omgeving. VVA-informatisering houdt van deze beweging en gaat daarom bij Woningstichting Bergh de Informatisering & Automatisering onder de loep nemen.

Woningstichting Bergh wil graag weten wat de wensen van de organisatie zijn voor de komende jaren op het gebied van informatisering en automatisering. Met andere woorden: wat hebben de medewerkers nu én in de toekomst nodig om hun werk effectief en efficiënt te kunnen doen? Dat gaat VVA-informatisering de komende maanden onderzoeken. Daarnaast gaan we samen met Woningstichting Bergh na welke leverancier(s) het beste kunnen voldoen aan deze wensen.

De corporatie uit ‘s-Heerenberg heeft voor VVA-informatisering gekozen vanwege de naadloos aansluitende dienstverlening. Ook onze visie en werkwijze sluit goed aan bij Woningstichting Bergh.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn