Monthly Archives

augustus 2011

WS Bergh kiest voor vervolg ook voor VVA

By | Nieuws

VVA-informatisering heeft enkele maanden geleden een interessante opdracht afgerond bij Woningstichting Bergh. Dit is een een Achterhoekse corporatie met ongeveer 1.500 woningen. Woningstichting Bergh wilde graag weten wat de eisen en wensen van de organisatie zijn voor de komende jaren op het gebied van informatisering en automatisering. De uitkomst van het traject was dat de corporatie een nieuw primair systeem wil gaan selecteren. Woningstichting Bergh heeft VVA-informatisering gevraagd te helpen bij de selectie van een nieuw systeem.

Woningstichting Bergh heeft aangegeven te willen gaan voor een gefaseerde aanpak, waarbijvvoldoende beslismomenten worden ingebouwd om te bekijken of het nog zinvol is om door te gaan met de pakketselectie. Men gaat starten met het uitnodigen van een aantal leveranciers, zodat zij een kans krijgen hun systeem te tonen aan de medewerkers van Woningstichting Bergh. Vanzelfsprekend zal de huidige leverancier NCCW onderdeel uitmaken van het traject.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

 

VVA gaat Bernardus Wonen helpen

By | Nieuws

VVA-informatisering gaat aan de slag bij Bernardus Wonen uit Oudenbosch. Dit is een middelgrote corporatie met ruim 4.000 verhuureenheden. Het bezit is gelegen in de gemeenten Halderberge en Moerdijk, in zeven plattelandskernen: Bosschenhoofd, Hoeven, Noordhoek, Oudenbosch, Oud Gastel, Stampersgat en Standdaarbuiten. Op het gebied van informatisering en automatisering heeft Bernardus Wonen de vraag: “Hebben we de goede I&A zaken in huis en gebruiken we ze goed?” VVA-informatisering gaat antwoord geven op deze vragen.

Bernardus Wonen de behoefte heeft aan een inventarisatie op het gebied van informatisering en automatisering. Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd, zoals de mogelijkheden om te veranderen op het gebied van woonruimteverdeling en het bereiken van grenzen van de huidige applicaties. Ook advies over deze applicaties – worden ze goed gebruikt, zijn ze toekomstbestendig? – is daarbij gewenst. Daarnaast moet er aandacht uitgaan naar de procesondersteuning. Hierbij wordt gekeken of de mogelijkheden van applicaties voldoende worden benut of dat applicaties wellicht onvoldoende in staat zijn het proces te ondersteunen.

De corporatie heeft de wens uitgesproken om in beeld te brengen wat de wensen van de organisatie zijn voor de komende jaren op het gebied van informatisering en automatisering. Met andere woorden: er moet in beeld worden gebracht wat de medewerkers nu en in de nabije toekomst nodig hebben om hun werk effectief en efficiënt te kunnen doen. Dat gaat VVA-informatisering de komende maanden onderzoeken. Daarnaast gaan we samen met Bernardus Wonen na welke leverancier(s) het beste kunnen voldoen aan deze wensen.

De Brabantse corporatie heeft voor VVA-informatisering gekozen vanwege de naadloos aansluitende dienstverlening. Ook onze visie en werkwijze sluit goed aan bij Bernardus Wonen.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

Gezamenlijke woonruimteverdeling in de Achterhoek gestart

By | Nieuws

De Achterhoekse woningcorporaties ProWonen, Sité Woondiensten, Woningstichting Bergh, Woningstichting Dinxperlo en Wonion hebben besloten de woonruimteverdeling gezamenlijk op te pakken. VVA-informatisering is door deze corporaties in de Achterhoek gevraagd de leverancier- en pakketselectie te begeleiden. Het selectietraject is inmiddels afgerond en is de volgende stap gezet: de implementatie van het nieuwe systeem. Na een uitgebreide en intensieve selectie hebben de Achterhoekse corporaties gekozen voor Qvision als leverancier. De corporaties hebben wederom gekozen voor VVA-informatisering voor de begeleiding van de implementatie van het systeem.

VVA-informatisering vervult tijdens dit grote traject de rol van Projectleider Automatisering en zal tevens als Procesbegeleider en Informatiseringsadviseur optreden. Eind juni vond de officiële kick-off plaats. Met een grote groep corporatiemedewerkers, leverancier Qvision en begeleiding van Tineke Booi is het project van start gegaan. Tijdens de kick-off is stilgestaan bij de projectdoelstellingen en de planning. Ook zijn de rollen binnen het project en de procesafspraken aan bod gekomen. Iedereen gaat vol goede moed aan de slag. In maart 2012 zal het resultaat zichtbaar zijn!

Woonmarketing (of woonruimteverdeling, zoals het ‘vroeger’ werd genoemd) is één van de speerpunten van VVA-informatisering. Onze ruime kennis en ervaring op dit gebied maakt ons een veelgevraagde partner. Zo zijn we onder andere actief met Woonmarketing in Limburg, in Breda, in West-Brabant en Zeeland, in Helmond, in Tilburg, in Veldhoven en in de gemeente Baarn. Overigens zijn we geen onbekende in de Achterhoek. In 2008 zijn we bij Sité Woondiensten actief geweest op het gebied van e-dienstverlening.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

Ook Woningstichting Land van Rode maakt kennis met social media

By | Nieuws

Dit voorjaar maakten twee Limburgse corporaties – Hestia groep en Wonen Limburg – kennis met social media. Binnenkort weet ook Woningstichting Land van Rode alles af van dit onderwerp. Speciaal voor woningcorporaties verzorgt VVA-informatisering namelijk Social Media Masterclasses. De belangstelling is groot, zo blijkt tijdens iedere editie van de masterclass. Woningstichting Land van Rode kiest er voor om met een groot deel van hun persooneel deze masterclass te volgen.

Woningcorporaties en Social Media. Het blijft een spannende combinatie. Het is nieuw, onbekend en ook een beetje eng. Wees niet bang; corporaties kunnen hier juist hun voordeel mee doen! Nieuws en informatie komt via Social Media eerder aan dan via de krant. Huurders en woningzoekenden zijn allang actief op Social Media, dus het wordt de hoogste tijd dat corporaties dat ook worden. Reageren op blogs, twitteren, actief zijn op Hyves, bloggen, het hoort er allemaal bij! Tenminste, als je een maatschappelijke organisatie wilt zijn.

Ook interesse in social media? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. We komen graag naar de corporaties toe voor een kennismaking met social media! Daarnaast hebben we een LinkedIn groep waar iedereen lid van kan worden, vragen kan stellen en kan discussiëren. Je vindt de LinkedIn groep via deze link.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn