Monthly Archives

december 2011

AlleeWonen op zoek naar nieuw systeem voor meerjarenonderhoudsplanning

By | Nieuws

AlleeWonen is in 2008 ontstaan na een fusie van de corporaties Singelveste uit Breda en Aramis uit Roosendaal. De meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van AlleeWonen wordt op beide vestigingen echter nog ondersteund door verschillende pakketten. AlleeWonen heeft VVA-informatisering gevraagd de projectleiding te leveren voor de selectie en implementatie van een nieuw MJOP systeem.

MJOP bevat informatie over de bouwkundige staat van het woningbezit. Het geeft de te verwachten kosten voor onderhoud of vervanging weer, voor de korte en de lange termijn. Zo is inzichtelijk wat er jaarlijks gereserveerd moet worden om deze kosten over een gegeven periode gedekt te hebben.

Om een gedegen MJOP te krijgen voor AlleeWonen als geheel, is het van belang dat dit proces geüniformeerd wordt. Met gebruik van één softwarepakket voor beide vestigingen.

VVA-informatisering gaat samen met AlleeWonen de MJOP processen in kaart brengen en uniformeren. Na optimalisatie van het procesontwerp wordt vervolgens een geschikt MJOP pakket geselecteerd. Bij dit selectietraject worden de huidige leveranciers en enkele andere aanbieders betrokken.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

St. Joseph kiest ook voor vervolg voor VVA

By | Nieuws

Woonstichting St. Joseph is een corporatie met ongeveer 3.600 woningen in Boxtel en omgeving. St. Joseph heeft VVA-informatisering gevraagd om een meerjaren I&A Beleidsplan op te stellen. Dit plan staat inmiddels op papier en St. Joseph is bezig met de vervolgstappen. Digitalisering is één van de speerpunten voor de komende jaren. Besloten is om een selectietraject op te starten voor een neuwe Document Management Systeem. St. Joseph heeft VVA-informatisering gevraagd bij dit traject te ondersteunen.

Onze opdracht is om St. Joseph te ondersteunen om de juiste processtappen te nemen, medewerkers te coachen en de kwaliteit van het resultaat te borgen. VVA-informatisering treedt onder andere op als klankbord voor de intern projectleider, inhoudsdeskundige van de DMS producten en leveranciers en faciliteert en motiveert werkgroepen.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

VVA ondersteunt Limburgse corporaties bij fusie

By | Nieuws

Woningstichting Land van Rode, Woningvereniging Ubach over Worms en Woonmaatschappij Hestia groep zijn een onderzoek gestart naar de meerwaarde van een fusie. De corporaties zijn actief in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf en denken de volkshuisvestelijke opgaven beter aan te kunnen wanneer zij hun krachten bundelen. Als de fusie doorgaat, ontstaat in Parkstad Limburg een nieuwe sterke woningcorporatie met ruim 10.000 woningen. VVA-informatisering is gevraagd de fusiepartijen tijdens het vooronderzoek te ondersteunen op het gebied van Informatisering en Automatisering.

VVA-informatisering gaat samen met de drie corporaties een zogenaamde I&A fusieroadmap opstellen. In deze roadmap worden de belangrijkste I&A gerelateerde (deel)projecten in kaart gebracht. Vervolgens wordt uitgewerkt wat de doelstellingen, het belang, de urgentie en de risico’s per project zijn. Net als de verwachte impact op de organisatie en de benodigde middelen. Tot slot worden alle projecten in samenhang in een totaalplanning gehangen. Belangrijk voordeel daarvan is dat onderlinge afhankelijkheden en de samenhang met andere fusieprojecten in beeld worden gebracht. De I&A fusieroadmap wordt medio januari 2012 opgeleverd. Ruim voor de definitieve besluitvorming rondom het fusieproces.

VVA-informatisering is geen onbekende in Limburg. Eerder begeleidden wij daar de selectie en de implementatie van Thuis in Limburg; een woonmarketingsysteem voor een groot deel van de provincie Limburg. Ook hebben diverse Limburgse corporaties via VVA kennis gemaakt met social media.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

In zes stappen succesvol met social media

By | Nieuws

VVA-informatisering is pionier op het gebied van social media binnen de woningcorporatiebranche. Met inmiddels ruim twintig succesvolle masterclasses op dit gebied hebben we al ruim twintig woningcorporaties verder geholpen. Toch blijft het nog een spannende combinatie: woningcorporaties en social media. Het is nieuw, onbekend en ook een beetje eng. Gelukkig staat het inmiddels bij veel corporaties op de agenda. En dan…? Voor XR Magazine heeft Joop Reijnhoudt een artikel geschreven hoe een corporatie in zes stappen succesvol kan zijn met social media. Het artikel is via onderstaande link te downloaden.

De volgende corporaties hebben reeds deelgenomen aan een masterclass social media voor woningcorporaties:

 • Aert Swaens
 • AlleeWonen
 • Bernardus
 • Compaen
 • Futura
 • Hestia Groep
 • Klik voor Kamers
 • Klik voor Wonen
 • ProWonen
 • Stadlander
 • Thuisvester
 • Tiwos
 • WonenBreburg
 • Woningstichting Bergh
 • Woningstichting Dinxperlo
 • Woningstichting Land van Rode
 • Wonion
 • WoonGoed2-Duizend
 • Wooniezie
 • Woonpartners
 • Woonpartners Midden Holland

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

Huurders aan de knoppen bij WonenBreburg

By | Nieuws

WonenBreburg wil binnen afzienbare tijd tachtig procent van alle klantvragen online beantwoorden. Eén digitaal loket voor het doen van transacties is de gedachte. Een gesprek met Bas Buitendijk, manager Informatisering & Automatisering bij WonenBreburg en Martijn Videler van VVA-informatisering, die WonenBreburg in de rol van projectmanager ondersteunt bij de selectie en implementatie van klantportalen. Het gesprek is gepubliceerd in CorporatieGids Magazine 4 en is via onze website te downloaden.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn