Monthly Archives

november 2013

Woonburg stelt digitale strategie op met VVA-informatisering

By | Nieuws

De Zeeuwse woningcorporatie Woonburg is eerder dit jaar onder begeleiding van VVA-informatisering ‘in de cloud’ gebracht. Na dit outsourcingstraject is Woonburg aan de slag gegaan met een digitale strategie. VVA-informatisering heeft de corporatie geholpen bij het opstellen daarvan.

 

Een belangrijke reden om de digitale strategie op te stellen, was het dit jaar nieuw opgestelde ondernemingsplan. Het doel van de digitale strategie is het borgen van de samenhang tussen beleid & organisatie en de informatisering & automatisering (I&A).

Met de digitale strategie is in kaart gebracht welke ontwikkelingen op I&A gebied moeten gebeuren om plannen op de lange termijn te realiseren. Hierbij is rekening gehouden met de bestaande situatie op de werkvloer en relevante externe ontwikkelingen die toegepast kunnen worden.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

VVA begeleidt Maaskoepel op het gebied van woonruimtebemiddeling

By | Uncategorized

VVA-informatisering is door Maaskoepel gevraagd de vernieuwing van de woonruimtebemiddeling te begeleiden. Bij Maaskoepel zijn 23 woningcorporaties aangesloten die hun woningen adverteren via Woonnet Rijnmond. De corporaties in de stadsregio Rotterdam zijn van plan de woonruimtebemiddeling te vernieuwen. Een flexibel regionaal combinatiemodel vormt daarbij het uitgangspunt.

Om dit model te realiseren, is Maaskoepel op zoek naar één of meerdere leveranciers die de website, de koppelingen, het achterliggende systeem en managementinformatie kunnen realiseren. VVA-informatisering begeleidt dit traject.

De eerste stap is een verkennende fase waarbij wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor de corporaties. De tweede stap is een selectietraject waarbij naar de meest geschikte leverancier of leveranciers worden gezocht. Na het selectieproces volgt de implementatie van het nieuwe combinatiemodel.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

 

AlleeWonen live met nieuw intranet en KCC-portaal

By | Nieuws

In juni ging AlleeWonen onder leiding van VVA-informatisering live met een nieuwe website en een huurdersportaal. Binnen het project stonden bij de corporatie uit Breda en Roosendaal nog twee andere onderdelen op de rol. Die zijn inmiddels ook live!

In oktober ging het KCC-portaal live, dat bij AlleeWonen bekend staat als het KIP. Dit is een afkorting van Klant Informatie Portaal. Dit portaal is bedoeld voor de medewerkers van AlleeWonen en toont met één druk op de knop alle klant- en pandinformatie die verspreid ligt opgeslagen in verschillende back-office systemen. Tegelijkertijd ging bij AlleeWonen ook het nieuwe intranet live. Beide portalen, de website en het intranet worden beheerd vanuit één centraal content management systeem.

De website, het huurdersportaal, het KCC-portaal en het intranet zijn ontwikkeld door Green Valley. AlleeWonen heeft er voor gekozen het huurdersportaal via een ESB integratielaag te koppelen aan het primaire systeem. Imtech leverde de ESB en zorgde voor de koppelingen richting het primaire systeem Empire van DSA-Vision.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn