Monthly Archives

mei 2014

Achterhoekse corporaties starten selectie nieuw ERP systeem onder begeleiding van VVA

By | Nieuws

ProWonen, Sité Woondiensten en Wonion werken sinds enige tijd intensief samen. Een volgende stap in deze samenwerking is het harmoniseren van de bedrijfsprocessen. Voor het huurincasso proces is dit al gedaan. Naast het harmoniseren van de bedrijfsprocessen, wil men het beheer van processen en systemen ook over de corporaties heen gaan regisseren. Door te kiezen voor dezelfde ERP leverancier verwachten de corporaties het rendement van deze samenwerking te vergroten. Zij hebben er voor gekozen om zich bij de selectie van een nieuw ERP-systeem te laten begeleiden door VVA-informatisering.

Omdat de selectie en implementatie van een gezamenlijk ERP voor drie corporaties een verandertraject is met een grote impact op de organisatie, hebben de corporaties VVA-informatisering gevraagd een voorstel te presenteren op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. De aanpak van VVA-informatisering sprak de corporaties aan.

We hebben eerder samengewerkt met deze corporaties uit de Achterhoek. Zo hebben wij de selectie en implementatie van het regionale woonruimteverdeelsysteem Thuis in de Achterhoek begeleid.

 

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

Brabantse Waard krijgt I&A ondersteuning van VVA

By | Nieuws

Brabantse Waard werkt aan verdere professionalisering op het gebied van informatisering en automatisering. Dat doet de corporatie met zo’n 4.000 woningen in de gemeente Moerdijk sinds dit jaar met ondersteuning van VVA-informatisering.

Dit jaar zullen wij verschillende informatiseringsprojecten uit voeren bij deze corporatie. Een aantal projecten wordt In het kader verdere samenwerking samen met Bernardus Wonen uit Oudenbosch uitgevoerd.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

 

 

 

 

 

 

Maasvallei implementeert nieuw ERP-systeem in samenwerking met VVA

By | Nieuws

Na het opstellen van een I&A beleidsplan, heeft Maasvallei zich georiënteerd op de vervanging van haar ERP-systeem. Uit deze oriëntatie bleek de corporatie uit Limburg behoefte te hebben aan een nieuw ERP-systeem. Het nieuwe ERP-systeem vormt de fundering voor de realisatie van haar I&A-droom voor de komende jaren. Maasvallei heeft gekozen voor ViewPoint van leverancier Itris en heeft VVA-informatisering gevraagd de implementatie te begeleiden.

VVA-informatisering vervult de rol van projectleider aan de klantkant en van informatiseringsadviseur. We coachen Maasvallei op eigenaarschap en procesoverstijgend denken en handelen en ondersteunen projectmedewerkers bij hun rol in projecten. Bij de ERP-implementatie is er specifiek aandacht voor de processen, de inrichting en de informatievoorziening. Daarnaast speelt de verandercomponent een belangrijke rol.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn