Monthly Archives

juni 2014

VVA begeleidt corporaties in Almelo bij implementatie woonruimteverdeling

By | Nieuws

De corporaties Beter Wonen en Woningstichting St. Joseph Almelo (STJA) zijn van plan een gezamenlijk woonruimtebemiddelingsysteem inclusief interactieve website te realiseren. Onder begeleiding van VVA-informatisering hebben de corporaties een selectietraject doorlopen.

De corporaties in Almelo hebben gekozen voor Qvision als leverancier. Het selectietraject is afgerond en de volgende stap is gestart: de implementatie van de beleidsuitgangspunten in het nieuwe systeem. VVA-informatisering vervult tijdens dit traject de rol van projectleider en zal tevens als procesbegeleider en informatiseringsadviseur optreden.

Het begeleiden van dit type projecten is één van de speerpunten van VVA-informatisering. Onze ruime kennis en ervaring op dit gebied maakt ons een veelgevraagde partner. De afgelopen jaren begeleidden we projecten in onder andere Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal, Tilburg, Helmond, Limburg, de Achterhoek en Rotterdam.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

 

 

 

 

 

 

VVA ondersteunt Laurentius bij implementatie interactieve klantapplicaties

By | Nieuws

Laurentius wil de interactie met haar klant optimaal faciliteren met als doel de dienstverlening nog meer af te stemmen op de behoefte van de klant. Om deze reden kiezen zij voor interactieve klantcommunicatie in vorm van KCC- en klantportalen. VVA-informatisering helpt de corporatie uit Breda bij het realiseren van deze ambitie.

De afgelopen maanden hebben wij Laurentius ondersteund bij de selectie van een integraal content management systeem (CMS). Via dit systeem wil Laurentius vier verschillende klantapplicaties ontwikkelen. VVA-informatisering verzorgt tijdens de implementatiefase de projectleiding voor deze vijf applicaties.

De eerste stappen worden gezet met een kennisbank en een KCC-portaal. Met deze middelen is Laurentius in staat haar klanten op een eenduidige en snelle manier van dienst te zijn. Het KCC-portaal wordt gekoppeld aan het primaire systeem Tobias van SG|Automatisering en aan de Mtel BroadSoft telefooncentrale. Later in het jaar wordt met behulp van hetzelfde CMS een nieuwe website, huurdersportaal en intranet ontwikkeld. Er worden dan ook koppelingen met het document management systeem ShareWorX gerealiseerd.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn