Monthly Archives

september 2014

De Woonplaats implementeert klantportaal onder leiding van VVA

By | Nieuws

VVA-informatisering heeft eerder dit jaar De Woonplaats ondersteund bij het opstellen van een business case digitale dienstverlening. Inmiddels is er een vervolg aan dit project gegeven. De Woonplaats gaat een klantportaal implementeren en VVA-informatisering verzorgt de projectleiding.

Binnen dit klantportaal krijgen klanten van De Woonplaats inzage in hun eigen gegevens en correspondentie en kunnen ze gegevens wijzigen. Daarnaast kunnen klanten een aantal klantprocessen opstarten en afhandelen. Het klantportaal wordt gekoppeld aan het primaire systeem Tobias van SG|Automatisering en het document management systeem DISKIS van cegeka-dsa.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

 

VVA helpt St. Joseph Almelo met digitale dienstverlening

By | Nieuws

Woningstichting St. Joseph Almelo (STJA) heeft een nieuw ondernemingsplan opgesteld en is van plan haar huidige dienstverleningsconcept te wijzigen. In het nieuwe dienstverleningsconcept wordt sterk ingezet op digitalisering van klantprocessen. STJA heeft VVA-informatisering gevraagd hierbij te ondersteunen.

We gaan de corporatie uit Almelo in eerste instantie helpen bij het opstellen van een digitale strategie en het uitwerken van een business case. Op basis daarvan zullen vervolgprojecten worden opgestart.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

 

 

 

 

 

 

VVA helpt corporaties in Almere opnieuw met WRV selectie

By | Nieuws

VVA-informatisering heeft de corporaties De Alliante, GoedeStede en Ymere in 2012 ondersteund bij de selectie van een systeem voor woonruimteverdeling. Onlangs is vervolg aan deze opdracht gegeven in de vorm van een analyse en een markttoets.

Wij hebben de documentatie van de projectgroep beoordeeld op functionele en technische aspecten. De beoordeling vond enerzijds plaats op basis van onze ervaring met implementaties van woonruimteverdeelsystemen en anderzijds werd een vergelijking gemaakt met het selectietraject in 2012.

Vervolgens hebben we de afwijkingen ten opzichte van het selectietraject uit 2012 beoordeeld. Wij keken daarbij met name of de afwijkingen op een realistische manier zijn geschat in termen van geld, tijd en kwaliteit.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

 

 

 

 

 

Een gratis business case in vijf minuten

By | Nieuws
Een gratis business case in vijf minuten voor woningcorporaties

 

 

 

 

 

Digitale dienstverlening. Dat staat komend jaar bovenaan de agenda. In hoofdletters en met een uitroepteken. Of misschien staat het daar al een tijdje. Want iedereen doet het, toch? En niet voor niets: digitale dienstverlening kan de bedrijfslasten verlagen. Aan de slag dus!

Bijvoorbeeld met zo’n handig huurdersportaal waar huurders dag en nacht reparaties kunnen melden en inplannen bij de aannemer, de huur kunnen betalen en andere zaken kunnen regelen. Een nieuwe website met een geïntegreerde kennisbank kan daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Digitale dienstverlening kost geld

Maar wacht even. Digitale dienstverlening is niet gratis. Integendeel. Een website, een kennisbank en portalen laten bouwen vergt een investering. Bovendien moet alles gekoppeld worden en dat is kostbaar.

Levert het iets op?

Wordt zo’n huurdersportaal wel goed gebruikt? Levert die investering iets op? Wat dan? Gaat er ergens anders iets bespaard worden? Of zijn de kosten misschien toch hoger dan de opbrengsten? Belangrijke vragen waarop je, zeker vandaag de dag, een goed antwoord moet hebben.

VVA geeft antwoord

Dat antwoord krijg je met behulp van de VVA Business Case Tool. Speciaal voor corporaties die (extra) digitale stappen gaan zetten, hebben wij een eenvoudige maar slimme tool ontwikkeld. Op het CorporatiePlein op 25 september 2014 kun je daar kennis mee maken.

Op basis van enkele gegevens over jouw corporatie, het ambitieniveau en de mogelijke besparingen rekent de VVA Business Case Tool uit of het project je na een aantal jaar geld kost of geld oplevert. Het resultaat is vanzelfsprekend geen getal dat tot de cent nauwkeurig de waarheid weergeeft. Maar het geeft wel inzicht en richting.

Bovendien maakt het duidelijk welke variabelen er binnen een project een rol spelen. Zowel aan de kosten- als aan de batenkant. Op basis daarvan kun je verder aan de slag en een nauwkeurige business case opstellen. Zo kun je weloverwogen aan de slag met je project.

Kom dus op 25 september naar de stand van VVA-informatisering!

Onze adviseurs helpen je graag bij het opstellen van een business case. Op onze stand op het CorporatiePlein kan dat al in vijf minuten. Natuurlijk kun je ook inhoudelijk met ons van gedachten wisselen. We staan op stand 13.

Inschrijven is gratis

Corporatiemedewerkers kunnen zich gratis inschrijven voor het CorporatiePlein 2014.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn