Monthly Archives

november 2014

VVA ondersteunt corporaties Bergh en Laris bij fusie

By | Nieuws

Woningstichting Bergh en Laris Wonen en Diensten werken sinds een aantal jaren samen op diverse onderdelen in de bedrijfsvoering. VVA-informatisering heeft bij beide corporaties de gezamenlijke implementatie van een nieuw ERP systeem begeleid. Bergh en Laris zijn van plan te fuseren. VVA begeleidt deze fusie op het gebied van informatisering en automatisering.

We bieden de ondersteuning door met de corporaties een I&A fusieroadmap op te stellen. In deze roadmap worden de belangrijkste I&A gerelateerde (deel)projecten in kaart gebracht. Vervolgens wordt per project uitgewerkt wat de doelstellingen, het belang, de urgentie en de risico’s zijn. Ook de verwachte impact op de organisatie en de benodigde middelen worden hierin meegenomen. Tot slot worden alle projecten in samenhang en onderlinge afhankelijkheid in een totaalplanning gehangen.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

 

 

 

 

 

 

VVA begeleidt Woningstichting Geertruidenberg bij outsourcing

By | Nieuws

VVA-informatisering heeft Woningstichting Geertruidenberg (WSG) ondersteund bij de zoektocht naar een outsourcingspartij. Tijdens dit selectietraject is WSG onder begeleiding van VVA op zoek gegaan naar een partij die de complete kantoorautomatisering ‘vanuit de cloud’ gaat aanbieden.

WSG heeft voor het laatste zeven jaar geleden haar netwerk inclusief serverpark vernieuwd. De organisatie heeft zich bedrijfsmatig verder ontwikkeld. De wensen van de gebruikers zijn veranderd en er is behoefte aan verdergaande automatisering en ondersteuning van de bedrijfsprocessen.

Het uitbesteden van de kantoorautomatisering naar een externe partij is hierin een logische stap. Deze leverancier gaat de hardware, de software, het beheer en de ondersteuning voor zijn rekening nemen.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

 

 

 

 

 

 

VVA levert informatiemanagement bij Laurentius

By | Nieuws

Laurentius heeft VVA-informatisering gevraagd om ondersteuning te leveren op het gebied van informatiemanagement. Naast de begeleiding van de implementatie van interactieve klantcommunicatie, zijn we bij de corporatie uit Breda sparringspartner op strategische I&A onderwerpen. We spelen bovendien een adviserende rol bij diverse projecten.

Vanuit het partnership gaan we samen met Laurentius aan de slag met het opstellen van een I&A beleid. Dat beleid vormt een kapstok voor toekomstige keuzes op het gebied van informatisering en automatisering.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn