Monthly Archives

februari 2015

Marktoriëntatie Brabantse woonruimteverdeling onder begeleiding van VVA

By | Nieuws

VVA-informatisering begeleidt drie Brabantse regionale samenwerkingsverbanden die de woonruimteverdeling verzorgen voor veertien aangesloten woningcorporaties bij een marktoriëntatie. Woning in Zicht, Wooniezie en Klik voor Wonen bekijken daarbij opnieuw de markt van aanbieders van systemen voor woonruimteverdeling.

Het uitgangspunt is dat deze drie samenwerkingsverbanden uiteindelijk gezamenlijk een keuze maken voor één aanbieder van een systeem voor woonruimteverdeling. Het doel van deze gezamenlijkheid is het verlagen van kosten en het gezamenlijk (door)ontwikkelen van een standaardoplossing die woningzoekenden optimaal faciliteert in het vinden van geschikte woonruimte.

Woning in Zicht, Wooniezie en Klik voor Wonen willen met één marktpartij een raamcontract opstellen met veel gunstiger voorwaarden dan wanneer apart gecontracteerd, ontwikkeld en beheerd zou worden. De specifieke contracten van de samenwerkingsverbanden worden vervolgens in deelovereenkomsten gegoten. Waarbij het partijen vrij staat om die wel of niet tekenen.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

Nieuw woonruimteverdeelsysteem Woonburo Almelo is live

By | Nieuws

Sinds 3 februari is het voor een woningzoekende een stuk eenvoudiger om een woning te vinden. De Almelose woningcorporaties Beter Wonen en St. Joseph, bieden vanaf die dag namelijk hun beschikbare woningen, huur én koop, aan op de nieuwe website van Woonburo Almelo. Dit woonruimteverdeelsysteem is tot stand gekomen onder begeleiding van VVA-informatisering.

VVA-informatisering begeleidde de corporaties eerst bij de selectie van een nieuw woonruimtverdeelsysteem. De corporaties kozen voor het systeem en de website van leverancier Qvision. Na het selectietraject is VVA-informatisering door de corporaties in Almelo gevraagd de projectleiding en –ondersteuning te verzorgen tijdens de implementatie.

De website van Woonburo Almelo is één van de eerste websites voor woonruimteverdeling die volledig is opgezet op basis van responsive design. Alle functionaliteit van de website, ook inschrijven, betalen en reageren, is hierdoor beschikbaar en eenvoudig te bedienen op ieder apparaat.

Meer informatie is te lezen op www.woonburoalmelo.nl.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

VVA ondersteunt WonenBreburg bij verbetering huurincasso

By | Nieuws

WonenBreburg heeft het proces van huurincasso kritisch bekeken. De conclusie is onder andere dat het proces efficiënter moet worden ingericht en de huurachterstanden omlaag moeten. Om deze doelstellingen te realiseren, is een nieuw procesontwerp opgesteld. Op basis van dit procesontwerp is getoetst of het huidige ERP systeem deze ondersteuning kan bieden. Dit bleek niet het geval te zijn.

Vervolgens is in de markt een leverancier gezocht die de juiste softwareondersteuning kan bieden en tevens op een goede manier kan integreren in het bestaande applicatielandschap. Op basis van onderzoek naar verschillende leveranciers én een positieve business case is besloten om het procesontwerp te implementeren met ondersteuning van creditmanagement software.

De volgende stap is het opstellen en vaststellen van een projectplan. Vervolgens wordt gestart met het opstellen van een blauwdruk voor de inrichting van de software en de koppelingen met de bestaande informatiesystemen.

VVA-informatisering verzorgt de projectleiding voor WonenBreburg.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn