Monthly Archives

september 2016

VVA helpt GroenWest de ketensamenwerking te optimaliseren

By | Nieuws

GroenWest is een corporatie met ongeveer 12.000 woningen in Woerden. Na de implementatie van het sociale intranet (Umbrella – Embrace) heeft GroenWest VVA-informatisering gevraagd hoe zij de ketensamenwerking verder kunnen vormgeven. Dit heeft betrekking op meerdere externe samenwerkingen.

VVA-informatisering adviseerde te beginnen met het opstellen van een Enterprise Content Management (ECM) strategie, welke bestaat uit een overzicht van informatiestromen en –afspraken hierover. Vanuit het ECM overzicht kunnen we aandacht besteden aan het Informatie Beheer Plan (IBP). Zowel de ECM-strategie als het IBP leiden tot direct inzicht in hoe de ketensamenwerking vorm te geven, met (bestaande of te vernieuwen) informatiesystemen. Piet Verdult zal voor GroenWest de rol van projectleider op zich nemen.

VVA verder aan de slag met Scrum!

By | Nieuws

Scrum. Iedereen die betrokken is bij IT projecten heeft er ongetwijfeld wel een keer van gehoord. Maar wat is het nu eigenlijk precies? Wat zijn de verschillen tussen Scrum en traditioneel projectmanagement? Wanneer werkt het wel goed en wanneer juist niet? Wat kunnen woningcorporaties en zorginstellingen hiermee en hoe kan VVA hier op inspelen? Met deze vragen is VVA aan de slag gegaan tijdens de incompany Scrum training.

VVA past Scrum al een tijdje toe in haar projectvoering en –ondersteuning van software implementaties. Scrum is van origine een framework voor softwareontwikkeling. Kenmerkend hierbij is dat er met zelfsturende teams wordt gewerkt die in korte iteraties functionaliteit opleveren. Een team werkt na elke iteratie de to-do list en de prioriteiten bij, op basis van nieuwe inzichten van zowel de klant als van henzelf. Deze werkwijze blijkt niet alleen handig te zijn voor softwareontwikkeling, maar ook voor software implementatie. Sterker nog, ook bij niet IT gerelateerde projecten kan het worden ingezet. Reden genoeg dus om ons hier verder in te verdiepen en daar gezamenlijk over te sparren. En ja, papieren vliegtuigjes gooien helpt daarbij!