Monthly Archives

januari 2017

5 misverstanden over Scrum

By | Publicatie

Veel ICT-leveranciers in de corporatiebranche zijn al geruime tijd volop aan het ‘Scrummen’. Geen langdurige ontwerp en/of inrichtingsfase, maar in sprints van één tot vier weken werkende producten opleveren. Ook de woningcorporaties zelf gaan mee in die beweging, maar zijn vaak nog zoekende naar de juiste aanpak en vervolgstappen. Het is daarom van belang om rekening te houden met deze 5 veelvoorkomende misvattingen over Scrum.

1. Scrum is beter dan de waterval-methode Iedere situatie vraagt om een specifieke aanpak.
Alleen al om die reden is er niet één methode die in alle gevallen het meest geschikt is. Een traditionele waterval-methode past uitermate goed binnen een voorspelbare projectomgeving. Waarbinnen het gewenste resultaat bekend is en er weinig tussentijdse feedback en aanpassing benodigd is. In een dynamische omgeving met veel onbekende factoren en onzekerheden is Scrum een meer geschikte aanpak.

2. Bij Scrum is documentatie niet nodig Bij de start van een project met Scrum is er vaak nog geen uitgebreide documentatie, omdat er nog veel onzekere factoren zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan functionele wensen en technologische mogelijkheden. Gedurende het project zijn er korte periodes van sprints en feedback. Deze feedback leidt tot aanpassingen waardoor planning en projectmiddelen voortdurend worden aangepast. Hiervoor is continue uitbreiding en aanpassing van documentatie nodig (bijv. strategische keuzes, use cases, technische documentatie). Dit zorgt aan het eind van het project zelfs vaak voor meer documentatie dan bij een traditionele aanpak.

3. Agile en Scrum zijn hetzelfde De termen Agile en Scrum worden door elkaar heen gebruikt.
Dit is echter niet hetzelfde. Agile is niet één specifieke methodiek, maar juist een verzameling van principes en methodes die staan voor behendigheid, flexibiliteit en het vermogen om snel te kunnen veranderen. In IT-gerelateerde projecten staat Agile voor ontwikkeling of implementatie in korte, overzichtelijke perioden. Scrum is een methodiek om als organisatie Agile te zijn voor het in kleine onderdelen ontwikkelen van oplossingen. Het is een aanpak, met focus op klantwaarde, die ervoor zorgt dat binnen de kaders van tijd en geld het meest waardevolle product wordt opgeleverd.

4. Voor Scrum moeten alle betrokkenen op dezelfde locatie aanwezig zijn.
Dit is een belangrijk punt voor woningcorporaties, waar vaak wordt samengewerkt met meerdere externe leveranciers. Continue afstemming is bij Scrum van groot belang, maar het is niet noodzakelijk dat alle betrokkenen altijd op dezelfde locatie aanwezig zijn. Met toepassingen als Skype, FaceTime en mogelijkheden om documenten of code realtime te delen, weten teams ook op afstand succesvol met elkaar samen te werken.

5. Bij Scrum blijft het resultaat onbekend tot aan het einde van het project
Bij projecten volgens de waterval-methode is vooraf volledig omschreven wat het eindresultaat is en aan welke eisen het moet voldoen. Dit kan wanneer alle details bij start van het project bekend zijn. Echter, iedere verandering in beleid, processen, benodigdheden kan leiden tot grote vertragingen of resulteren in een eindproduct wat niet meer aansluit op de nieuwe situatie.

In tegenstelling tot de waterval-methode, gaat Scrum uit van onzekerheid en het vermogen om voortdurend aan te passen aan veranderingen. Dat wil niet zeggen dat er vooraf aan- en gedurende het project niets bekend is over het eindresultaat. Juist door korte herhalingen en continue feedback, krijgen alle betrokkenen een beter beeld bij wat ze kunnen verwachten. Zowel in de nabije toekomst (set aan functionaliteiten dat wordt opgeleverd in de sprint) als op de lange termijn. Een lange termijn visie om te bepalen waar het project naar toe gaat is noodzakelijk, ook bij Scrum. Deze lange termijn visie is niet in beton gegoten, maar geeft wel een goede richting.