Monthly Archives

november 2017

VVA ondersteunt fusie Alwel op I&A gebied

By | Nieuws

Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen gaan fuseren. Vanaf 1 januari 2018 gaan ze officieel samen als Alwel. In april ligt het moment van ‘livegang’ richting huurders en derden. Dit vraagt ook om integratie van informatisering en automatisering van beide corporaties. VVA verzorgt het programmamanagement van dit proces. Er is een programma uitgewerkt dat gaat leiden tot het samenvoegen van applicaties, de ICT infrastructuur en de I&A organisatie. Dit is nu in volle gang. Het projectmanagement voor de integratie tot 1 Empire wordt ook door VVA uitgevoerd.

Wij ondersteunen Woonbron bij de I&A huishouding

By | Nieuws

Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Parallel aan de ontwikkeling van haar nieuwe ondernemingsplan, stelt zij samen met VVA-informatisering ook de digitale strategie op. Doel is om de I&A huishouding zodanig vorm te geven dat deze de lange termijn doelen van de organisatie maximaal ondersteunt.

Kort samengevat levert de digitale strategie, naast verbinding en dialoog binnen de organisatie, de volgende resultaten op: I&A speerpunten voor focus, overzicht relevante I&A trends en ontwikkelingen, I&A beleidsprincipes, toekomstbeeld voor medewerkers, I&A programma(planning), inrichting sturing I&A programma en adequate inrichting team I&A.

Website Sint Joseph live!

By | Nieuws

Afgelopen maanden hebben we Sint Joseph mogen ondersteunen bij de implementatie van een nieuwe website. In oktober zijn we live gegaan met een supermooi resultaat! Voor de huurders van Sint Joseph is het nu heel gemakkelijker om via de website zelf reparatieverzoeken in te dienen, de huur op te zeggen, digitale meldingen te maken van overlast of een klacht in te sturen. Zie de website hier: www.stja.nl