Monthly Archives

januari 2018

VVA analyseert datakwaliteit en informatievoorziening bij Maasvallei en Servatius

By | Nieuws

VVA-informatisering is zowel bij Maasvallei als bij Servatius gestart met het project Datakwaliteit en Informatievoorziening. Aangezien data input gebruikt wordt voor het realiseren van de informatievoorziening worden de onderwerpen in gezamenlijkheid opgepakt. VVA maakt een analyse van de kwaliteit van data. Daarnaast wordt er ook gekeken naar kansen en risico’s met betrekking tot datakwaliteit. Ten aanzien van de informatievoorziening worden de volgende zaken in kaart gebracht: de informatiebehoefte, kansen en knelpunten en het informatievoorzieningsproces. Deze analyses zijn het startpunt van een volgende fase die de corporaties gaan oppakken: het realiseren van deze informatiebehoefte en het verbeteren van de datakwaliteit.

VVA stelt informatiebeleid op bij TBV Wonen

By | Nieuws

VVA is bij TBV Wonen gestart met het opstellen van informatiebeleid. TBV Wonen is een Tilburgse woningcorporatie met ruim 7300 verhuurbare eenheden. Het huidige informatiebeleid is verouderd en er is behoefte aan nieuwe afgestemde kaders tussen I&A en de business. Het informatiebeleid gaat ook een blik op de toekomst bevatten om daarop te kunnen anticiperen.

Concreet worden de volgende resultaten opgeleverd: speerpunten voor focus op I&A gebieden, I&A beleidsprincipes, toekomstbeeld voor communicatie, I&A programma(planning) incl. besturingsmodel, beschrijving relevante externe I&A (gerelateerde) ontwikkelingen en een samenvatting van de huidige kansen en knelpunten. Om hiertoe te komen worden verschillende sessies met medewerkers van alle afdelingen en het management georganiseerd.

Nieuwe gezichten bij ons kernteam

By | Nieuws

Afgelopen weken hebben wij een aantal nieuwe gezichten bij ons kernteam mogen verwelkomen die we graag aan jullie voorstellen!

Links op de foto staat Cees-Jan van Dijk, hij is aan de slag gegaan als trainee en hij zal ook het team van Innovatisering versterken. Daarnaast is Kilian Schaap bij ons aangesloten om te ondersteunen bij onze innovatieve strategieën voor zowel Innovatisering als VVA. Sjaak van Esdonk is gestart als senior business consultant. Welkom bij het team mannen!