Monthly Archives

juni 2018

Slimme Blockchain contracten en chatten met een robot

By | Nieuws

Op het moment heeft VVA-informatisering twee afstudeerders in dienst.

Mijke Donkers rondt de master International Management af aan Tilburg University. Haar afstudeeronderzoek gaat over de inzetbaarheid van slimme Blockchain contracten voor woningcorporaties. Een slim contract kan automatisch worden uitgevoerd, zonder dat daar een medewerker tussen hoeft te komen en kan onmogelijk nog gewijzigd worden. Dit is mogelijk doordat de contracten zijn geprogrammeerd op een blockchain.

Daarnaast rondt Laura Gruson, naast haar werk als Trainee bij VVA, de master Information Management af aan Tilburg University. Haar afstudeeronderzoek gaat over de inzet van chatbots door woningcorporaties. Een chatbot is een intelligente robot die met natuurlijke taal antwoord kan geven op vragen van huurders of zelfs handelingen kan verrichten, zonder dat daar een medewerker tussen hoeft te komen.

Wij wensen deze young professionals veel succes met de laatste loodjes en aanstaande scriptieverdediging!

Opnieuw VVA steun voor de Roparun!

By | Nieuws

Ook dit jaar heeft VVA de Roparun opnieuw financieel ondersteund.

De Roparun is een estafetteloop met startlocaties in Parijs en Hamburg en een gezamenlijke finish in Rotterdam. Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel meer dan anderhalve marathon(!).

Het geld wat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun:

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”

Je kunt hierbij denken aan vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie herinnering kunnen creëren. Een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes, zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn. Of de inrichting van een hospice om er voor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven.

Kortom: een belangrijk en waardevol initiatief dat we van harte ondersteunen!

Portaal en VVA zijn gestart om het dagelijks onderhoudsproces op te nemen in Empire.

By | Nieuws

Portaal heeft VVA gevraagd om in de rol van projectmanager, de uitdaging op te pakken om het dagelijkse onderhoudsproces te implementeren in Dynamics Empire. Portaal is een van de grootste woningcorporaties in Nederland. Ze beheert ruim 50.000 woningen in de gebieden Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht en Leiden.

Samen met de medewerkers van Portaal willen we de volgende stap zetten in het in gebruik nemen van Empire. Dit doen we door het proces van het dagelijks onderhoud hierin op te nemen. Hiermee wordt het huidige systeem uitgefaseerd. Dit is een hele verandering voor de medewerkers van Portaal en het onderhoudsbedrijf van Portaal (VOC), want zij werken al een lange tijd met dit systeem. Met deze overgang moeten processen beter gaan verlopen en moeten klanten nog beter geholpen worden. We staan aan de voorkant van een veranderingsproces en de eerste stappen worden de komende tijd gezet. Met veel plezier geven invulling aan deze mooie uitdaging.