Monthly Archives

mei 2019

RGS en datakwaliteit

By | Publicatie

Op 14 maart jl. is het referentiegrootboekschema (RGS) voor de woningcorporatiesector gelanceerd. Aedes had een prachtige lanceer bijeenkomst georganiseerd waar veel publiek op af was gekomen. Mooi om te zien hoe samenwerking in de sector leidt tot een volwassen en bruikbaar product dat een goede bijdrage kan leveren aan professionalisering binnen de sector. Bij de opstart van dit RGS-traject waren we vanuit VVA betrokken. Destijds als Adviseur Informatievoorziening en Informatiemanagement a.i. bij Aedes.

Efficiëntere aanlevering van gegevens
RGS is een uniform en gestandaardiseerd rekeningschema. Het biedt mogelijkheden om vanuit de administratie op efficiënte wijze de uniforme aanlevering van gegevens te realiseren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van vastgestelde definities. Op basis van de landelijk geldende RGS is er in samenwerking met corporaties, leveranciers en andere stakeholders gekomen tot een RGS voor woningcorporaties. Aan deze (landelijke) standaard zijn specifiek voor corporaties grootboekrekeningen toegevoegd die benodigd zijn voor de administratie van deze organisaties.

De standaard RGS codes kan je gebruiken naast je reeds bestaande grootboekschema als vertaling naar SBR (Standaard Business Reporting). Je kunt er als organisatie ook voor kiezen om het RGS voor woningcorporaties te gebruiken als vervanging van je huidige grootboekschema.

De rol van ERP leveranciers
RGS helpt bij het meer geautomatiseerd aanleveren van verantwoordingsinformatie via SBR. Met als uiteindelijke stip op de horizon: het verstrekken van verantwoordingsinformatie met één druk op de knop! Bij de implementatie van het RGS spelen de mogelijkheden van de in gebruik zijnde financiële software binnen jouw organisatie een rol. Het is te adviseren om na te gaan welke ondersteuning jouw leverancier hierin biedt en wat deze ondersteuning precies inhoudt. Sommige leveranciers kunnen ondersteuning bieden bij het koppelen van het grootboekrekeningschema aan RGS binnen het systeem. Anderen ondersteunen dit met een koppeling naar een apart systeem.

Datakwaliteit
RGS en SBR gaat pas echt renderen als de registratie van gegevens binnen je organisatie correct en tijdig plaatsvindt. Daarom is de datakwaliteit in systemen van groot belang. Het is verstandig om voorafgaand aan de implementatie van RGS (in welke vorm dan ook) vast te stellen hoe het met de datakwaliteit is gesteld. Dat is een goed vertrekpunt om eventueel een “data op orde” traject te starten.

VVA-informatisering is een innovatief en onafhankelijk informatiseringsbureau. We werken op het snijvlak van organisatie en ict. En spreken beide talen. Onze projectleiders en adviseurs zijn experts op het gebied van digitale strategie, online dienstverlening, data-management, informatiebeveiliging en privacy, softwareselectie en -implementatie, slimmer werken en organisatie inrichting.

Corporaties in beweging

By | Nieuws

Op 27 juni is VVA aanwezig bij het evenement ‘Jouw toekomst is nu’ van Corporaties In Beweging.

Wij verzorgen hier meerdere workshops zoals onder andere een Design Thinking workshop door Kilian Schaap waarin je innovatie leert toe te passen in je organisatie door een creatieve innovatiemethode.
Ook verzorgen wij een workshop ‘Digitalisering nu en in de toekomst’ door Martijn Videler en Piet Verdult over de trends & ontwikkelingen op ICT gebied en de digitale corporatie.

Ten slotte wordt de Dataprotectie Escape Room door Florian Dijkstra vanuit studentendenktank Innovatisering als workshop aangeboden. Hierbij krijgen deelnemers maximaal 45 minuten de tijd om te ontsnappen uit de ruimte door het oplossen van opdrachten die gebaseerd zijn op de #AVG en #informatiebeveiliging.

Lees hier meer over het event.
Of neem contact met ons op voor meer informatie over deze workshops!

Livegang bij Woonbron

By | Nieuws

Na een goed verlopen overgangsweekend is Woonbron deze week gestart met DO Empire!

De livegang is goed verlopen. Er zijn weinig issues. De organisatie van Woonbron pakt het goed op en ervaren de voordelen van DO Empire van cegeka-dsa. Ook de oranje DO-nuts namens VVA vielen maandag goed in de smaak.
De implementatie van DO Empire incl Connect-it (Via-Data) en gekoppelde systemen levert een beter gestroomlijnd DO proces. DO Empire werkt gekoppeld met IRIS van Kubion en de Inspectie-app van Casix. Met de implementatie van DO Empire wordt Pharos uitgefaseerd.

Trots op het projectteam en iedereen die hier een bijdrage aangeleverd heeft. Woonbron heeft hiermee een belangrijke stap vooruit gezet.

Disruptive Innovators Network

By | Nieuws

In June, the Disruptive Innovators Network visits the Netherlands and VVA will be part of their program!

The Disruptive Innovators Network (DIN) is a social housing network for innovators looking for inspiration, insight and learning to make a difference to their communities.
The members of the DIN are working for English housing associations in the field of innovation and digitalization. The DIN is curious about digital innovations in Dutch housing associations and will therefore exchange information, expertise and networks with innovation leaders in the Netherlands.

We are excited to give a presentation about Robotic Process Automation (RPA) to the members of the Disruptive Innovators Network. RPA is an innovative development that enables companies to further automate their processes without the need for adjustments to IT systems. Perhaps you have ever heard of it?
This technique is currently on the rise and ensures that boring and repetitive tasks can be outsourced to a “robot”.

Do you want to know more? Get in touch with us.

Social engineering

By | Nieuws

Maar liefst 37% van de datalekken ontstaat door ontvreemding via ‘social engineering’-technieken, oftewel het manipuleren van de zwakste schakel van informatiebeveiliging: de mens!
Wij namen de proef op de som en deden ons voor als klant en externen om gevoelige informatie te achterhalen. Hoe zouden medewerkers van uw organisatie reageren op zo’n telefoontje?

Psst.. eenvoudige tip om dit te verbeteren: weet met wie en wat je deelt! Zorg dat je de identiteit vaststelt, voordat je gegevens uitwisselt.
Met deze aanpak hebben we bij verschillende organisaties in de woningcorporatiebranche en de zorgsector voor de nodige awareness gezorgd. De filmpjes hebben geleid tot een open gesprek met medewerkers, waarbij we samen op zoek zijn gegaan naar verbeteringen.

Wil jij ook op een leuke en inspirerende manier aan de slag gaan met AVG en security awareness, zodat medewerkers dit kunnen toepassen op hun dagelijkse werkzaamheden?
Neem contact met ons op via r.swinkels@vva-informatisering.nl of kijk hier voor het volledige security awareness aanbod van onze innovatietak Innovatisering (powered by VVA).