Monthly Archives

januari 2021

Livegang Empire consolidatieproject Woonbron

By | Publicatie

Vorige maand is bij Woonbron het Empire consolidatieproject live gegaan.  Een project waarbij verschillende administratieve bedrijven en werkwijzen zijn samengevoegd tot één Woonbron. Daarbij moest onder andere een grote hoeveelheid aan gegevens worden overgezet naar de nieuwe Empire inrichting, waaronder ook een groot aantal reparatieverzoeken. Het huidige systeem kon de gegevens niet automatisch overzetten en handmatig zouden meerdere medewerkers een week lang bezig zijn om alles over te kloppen. Om dit op te lossen hebben Woonbron en VVA  de handen ineengeslagen om middels Robotic Process Automation (RPA) een robot te bouwen die het overzetten in één weekend kon realiseren. Met als resultaat een herbruikbare robot die zonder tussenkomst van een medewerker reparatieverzoeken in Empire en plansysteem Connect-IT kan verwerken. Supermooi! 

Ook benieuwd naar de mogelijkheden van RPA binnen uw organisatie? Neem dan contact op.

Het perfecte huwelijk tussen mens en robot

Het perfecte huwelijk tussen mens en robot

By | Publicatie

Nu organisaties steeds meer data-gedreven worden, is Artificial Intelligence – oftewel kunstmatige intelligentie – niet meer te stuiten. Dat neemt niet weg dat de mens met al zijn talenten voor organisaties nog altijd onmisbaar is. Wel vullen mens en robot elkaar steeds beter aan. Door het beste uit deze twee werelden te combineren, kunnen organisaties een belangrijke volgende stap zetten in hun digitale transformatie.

Stel de ‘why’-vraag

Voor elke organisatie die met de tijd wil meegaan, lijkt automatisering hét toverwoord. Maar zoals de bekende managementgoeroe Simon Sinek al zei: stel bij alles wat je doet eerst de ‘why’-vraag. Dus waaróm doe je precies wat je doet? Vanuit die filosofie werkt ook VVA-informatisering. Mark Musters, partner van dat bedrijf, legt uit dat daarom elke aanvraag voor automatisering eerst heel kritisch wordt beoordeeld: “Wij zijn onder meer gespecialiseerd in slimme digitale technieken zoals Robotic Process Automation (RPA) en Process Mining. Maar wanneer een bedrijf zo’n techniek wil toepassen, vragen wij eerst heel goed door naar het waarom. Anders gezegd: wij proberen eerst altijd de vraag achter de vraag te achterhalen. Want met onze oplossingen en diensten willen wij ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor een bedrijf. Als wij bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat RPA weinig bijdraagt aan het oplossen van dat specifieke vraagstuk, adviseren wij een bedrijf dat het beter is om daarin niet te investeren.”

Toenemende administratieve lasten

Volgens Mark is er bij veel profit-, maar ook non-profit-organisaties – zoals woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen – echter wel degelijk een groeiende behoefte aan automatisering: “In veel organisaties zie je dat de administratieve lasten alsmaar toenemen. Het op een juiste manier implementeren van toepassingen zoals RPA en Process Mining kan dan uitkomst bieden. Met behulp van RPA kun je bijvoorbeeld saaie, repetitieve werkzaamheden uit handen nemen van medewerkers, waardoor zij opeens veel meer tijd kunnen besteden aan echt wezenlijke taken, zoals het te woord staan van cliënten.”

Procesoptimalisatie meten

Mark constateert ook dat nogal wat organisaties volop investeren in allerlei trajecten voor procesoptimalisatie, maar dat het concrete effect daarvan vaak onduidelijk blijft. “Welnu, met hulp van Process Mining – een techniek waarbij je bedrijfsprocessen visueel in kaart brengt – kun je op basis van data het effect van je procesoptimalisatie objectief meten. In dat opzicht zijn de objectieve uitkomsten van Process Mining een perfecte aanvulling op de meer traditionele verbetertrajecten.”

Softwarerobots, ook iets voor jouw organisatie?

Wil jij ontdekken hoe softwarerobots ook in jouw organisatie kunnen bijdragen aan een optimale procesoptimalisatie? Neem dan contact op.

Digitalisering maakt werken leuker en makkelijker (maar dan écht)

Digitalisering maakt werken leuker en makkelijker (maar dan écht)

By | Publicatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Zo luidt een bekende slogan van een overheidsdienst. Maar dankzij slimme technieken op het gebied van digitalisering, zoals bijvoorbeeld Robotic Process Automation – kortweg RPA – wordt het werk voor je medewerkers leuker én makkelijker. Met als positieve bijvangst dat je mensen veel meer ruimte en tijd krijgen om zich te focussen op de zaken waar waar je als mens echt het verschil maakt.

Softwarerobots

Tevreden medewerkers zijn productieve medewerkers. En om je mensen tevreden te houden, is het zaak dat ze hun werk met plezier doen. Van de hele dag eentonige, repetitieve werkzaamheden moeten doen, wordt niemand blij. Zeker niet wanneer je weet dat je medewerkers eigenlijk veel meer in hun mars hebben. Moderne digitale toepassingen bieden echter ongekende mogelijkheden om het menselijk kapitaal binnen je organisatie veel beter te benutten. Zo is bijvoorbeeld RPA een techniek die het mogelijk maakt om met behulp van softwarerobots automatisch repetitieve taken te laten uitvoeren, zonder dat je daarvoor input van medewerkers nodig hebt. Medewerkers die zich voorheen hoofdzakelijk bezighielden met ‘saaie’ administratieve taken, zoals bijvoorbeeld het inkloppen van facturen, krijgen nu opeens veel meer tijd om zich te wijden aan zaken waar ze echt goed in zijn. Zoals het communiceren met klanten, leveranciers en collega’s. Het spreekt voor zich dat dit je organisatie alleen maar ten goede komt.

Zorgvuldig verandertraject

Het verminderen van de werkdruk en ontzorgen van je medewerkers met hulp van een techniek zoals RPA is echter een proces dat zorgvuldig moet gebeuren. Belangrijk is om je medewerkers stap voor stap te begeleiden in dit verandertraject, zodat zij in alle rust kunnen ontdekken hoe zij hun talenten zo goed mogelijk voor je organisatie kunnen inzetten. Daarbij komt dat RPA ook niet voor elke organisatie of elk proces per definitie zinvol is om toe te passen. Om die reden raadt VVA intelligent workforce – gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven bij hun digitale transformatie – altijd eerst aan om te starten met een quickscan, om zo te achterhalen of RPA al dan niet van meerwaarde is voor je organisatie. Pas als blijkt dat het met RPA mogelijk is om bij een bepaald bedrijfsproces veel eentonig werk te automatiseren, dan is een vervolgtraject voor je hele organisatie het overwegen waard.

Talenten beter benutten

RPA kan je medewerkers saai en eentonig werk uit handen nemen, waardoor zij hun talenten beter kunnen benutten. Benieuwd naar wat dat voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op.