Het is D-Day! Althans, zo voelt het vandaag voor velen met kennis van de privacywetgeving. Vandaag, 25 mei 2018, is namelijk de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Je zult het vast niet gemist hebben. De mailbox die volloopt met e-mails van bedrijven over deze nieuwe privacywet. De AVG voorschrijft namelijk hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens. Woningcorporaties verwerken ook persoonsgegevens bijvoorbeeld de gegevens van huurders, woningzoekenden en ook werknemers.

De autoriteit persoonsgegevens is het orgaan dat handhavend gaat optreden voor deze wet. Ze hebben de bevoegdheid om boetes op te leggen aan organisaties die bij controles nog niet voldoen aan de AVG. Op welke wijze en met welke intensiteit de autoriteit dit gaat doen is nog onduidelijk. Maar het gaat natuurlijk om het (privacy)belang van de huurders, woningzoekenden en werknemers. Woningcorporaties bezitten soms hele gevoelige persoonsgegevens, waarvan de huurder verwacht dat de woningcorporatie hier zorgvuldig mee omgaat. Zodoende is het belangrijk om aan te tonen dat ook jullie bezig zijn met de juiste maatregelen.

Dus zijn jullie ook al AVG proof?

Mochten jullie nog training of ondersteuning kunnen gebruiken, dan helpen wij vanuit VVA-informatisering jullie graag! Neem gerust contact op met onze AVG-experts Bas Buitendijk of Rick Swinkels.