CorporatieMedia heeft Mark Musters geïnterviewd over onze bijdrage aan Corporatieplein 2019.

Hoe kunnen corporaties nu en in de toekomst op de juiste manier digitaliseren? Het antwoord op die vraag staat 26 september centraal bij VVA-informatisering. Het bedrijf is dan één van de exposanten tijdens CorporatiePlein, en wij spraken vooraf hierover met Business Consultant Mark Musters.

Het op de juiste manier inzetten van innovatie en digitalisering is volgens Mark een belangrijke uitdaging voor corporaties in hun zoektocht naar efficiency en betere dienstverlening. “Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van digitalisering afhangt van het op de juiste manier betrekken van stakeholders en juist de mens centraal te zetten bij de adoptie van nieuwe innovatie. Daarnaast moet er een logisch en samenhangend geheel gevormd worden tussen dienstverlening, bedrijfsprocessen, informatievoorziening, applicatieondersteuning, beheer en beveiliging om korte en lange termijn doelen te ondersteunen. Op deze manier ben je als organisatie wendbaar en in staat om snel in te spelen op nieuwe innovaties.”

Innovatie

Een voorbeeld van zo’n innovatie is Robotic Process Automation (RPA) of chatbots. “Hiermee kunnen corporaties veel tijd besparen en de kans op fouten drastisch verminderen,” legt Mark uit. “Daarnaast zorgt deze innovatie ervoor dat medewerkers zich kunnen focussen op de klant in plaats van het uitvoeren van repetitieve administratieve handelingen, waardoor de tevredenheid onder zowel medewerkers als klanten zal toenemen.”

“Deze technologieën zijn op zichzelf niet nieuw, maar wel enorm in opkomst. Een van de redenen daarvoor is dat oplossingen op deze thema’s volwassen, laagdrempelig en betaalbaar zijn geworden. Ook binnen de corporatiebranche wordt dit inmiddels succesvol toegepast.”

Data

Een andere belangrijke pijler van digitalisering is volgens Mark de grote hoeveelheid data die corporaties tot hun beschikking hebben. “Door de opkomst van bijvoorbeeld Internet of Things zal de hoeveelheid data in enorm tempo blijven toenemen. Goed datamanagement en data-analyse stelt corporaties in staat hieruit waardevolle managementinformatie te halen en dit te koppelen aan KPI’s om op doelen te sturen. De volgende stap bereiken corporaties wanneer ze data-gedreven worden en zelfs leren te voorspellen aan de hand van data. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van betaalgedrag bij huurders om hierbij vroegtijdig te kunnen signaleren of met de juiste maatregelen achterstand te voorkomen.”

Digitale transitie

“Corporaties zijn nu al bezig met verdergaande digitalisering en kijken naar wat voor effect dat heeft op de organisatie. VVA gaat samen het avontuur aan bij deze digitale transitie. Op CorporatiePlein nodigen wij bezoekers van harte uit op onze stand waarin we hen in sneltreinvaart meenemen in de toepasbare digitale mogelijkheden.”

VVA-informatisering is op CorporatiePlein te vinden op stand 62
Aanmelden voor CorporatiePlein kan via deze link.

Bron: CorporatieMedia