All Posts By

Roos van Bommel

VVA begeleidt Maaskoepel op het gebied van woonruimtebemiddeling

By | Uncategorized

VVA-informatisering is door Maaskoepel gevraagd de vernieuwing van de woonruimtebemiddeling te begeleiden. Bij Maaskoepel zijn 23 woningcorporaties aangesloten die hun woningen adverteren via Woonnet Rijnmond. De corporaties in de stadsregio Rotterdam zijn van plan de woonruimtebemiddeling te vernieuwen. Een flexibel regionaal combinatiemodel vormt daarbij het uitgangspunt.

Om dit model te realiseren, is Maaskoepel op zoek naar één of meerdere leveranciers die de website, de koppelingen, het achterliggende systeem en managementinformatie kunnen realiseren. VVA-informatisering begeleidt dit traject.

De eerste stap is een verkennende fase waarbij wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor de corporaties. De tweede stap is een selectietraject waarbij naar de meest geschikte leverancier of leveranciers worden gezocht. Na het selectieproces volgt de implementatie van het nieuwe combinatiemodel.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn

 

Samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen

By | Nieuws

Op dit moment voert VVA-informatisering wetenschappelijk onderzoek uit naar de samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe woningcorporaties informatisering en automatisering kunnen inrichten om deze samenwerkingsverbanden optimaal te ondersteunen. Aanleiding van het onderzoek is het gegeven dat samenwerkingsprojecten geregeld niet brengen wat ervan verwacht wordt. Vaak blijkt de inrichting van de I&A het knelpunt te zijn. Door het onderzoek wordt een duidelijk beeld verkregen van de eisen op I&A gebied. Neem voor meer informatie contact op met René van den Brand.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn