All Posts By

VVA-informatisering

Digitalisering maakt werken leuker en makkelijker (maar dan écht)

Digitalisering maakt werken leuker en makkelijker (maar dan écht)

By | Publicatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Zo luidt een bekende slogan van een overheidsdienst. Maar dankzij slimme technieken op het gebied van digitalisering, zoals bijvoorbeeld Robotic Process Automation – kortweg RPA – wordt het werk voor je medewerkers leuker én makkelijker. Met als positieve bijvangst dat je mensen veel meer ruimte en tijd krijgen om zich te focussen op de zaken waar waar je als mens echt het verschil maakt.

Softwarerobots

Tevreden medewerkers zijn productieve medewerkers. En om je mensen tevreden te houden, is het zaak dat ze hun werk met plezier doen. Van de hele dag eentonige, repetitieve werkzaamheden moeten doen, wordt niemand blij. Zeker niet wanneer je weet dat je medewerkers eigenlijk veel meer in hun mars hebben. Moderne digitale toepassingen bieden echter ongekende mogelijkheden om het menselijk kapitaal binnen je organisatie veel beter te benutten. Zo is bijvoorbeeld RPA een techniek die het mogelijk maakt om met behulp van softwarerobots automatisch repetitieve taken te laten uitvoeren, zonder dat je daarvoor input van medewerkers nodig hebt. Medewerkers die zich voorheen hoofdzakelijk bezighielden met ‘saaie’ administratieve taken, zoals bijvoorbeeld het inkloppen van facturen, krijgen nu opeens veel meer tijd om zich te wijden aan zaken waar ze echt goed in zijn. Zoals het communiceren met klanten, leveranciers en collega’s. Het spreekt voor zich dat dit je organisatie alleen maar ten goede komt.

Zorgvuldig verandertraject

Het verminderen van de werkdruk en ontzorgen van je medewerkers met hulp van een techniek zoals RPA is echter een proces dat zorgvuldig moet gebeuren. Belangrijk is om je medewerkers stap voor stap te begeleiden in dit verandertraject, zodat zij in alle rust kunnen ontdekken hoe zij hun talenten zo goed mogelijk voor je organisatie kunnen inzetten. Daarbij komt dat RPA ook niet voor elke organisatie of elk proces per definitie zinvol is om toe te passen. Om die reden raadt VVA intelligent workforce – gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven bij hun digitale transformatie – altijd eerst aan om te starten met een quickscan, om zo te achterhalen of RPA al dan niet van meerwaarde is voor je organisatie. Pas als blijkt dat het met RPA mogelijk is om bij een bepaald bedrijfsproces veel eentonig werk te automatiseren, dan is een vervolgtraject voor je hele organisatie het overwegen waard.

Talenten beter benutten

RPA kan je medewerkers saai en eentonig werk uit handen nemen, waardoor zij hun talenten beter kunnen benutten. Benieuwd naar wat dat voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op.

Process Mining en RPA brengen risico’s in kaart

Process Mining en RPA brengen risico’s in kaart

By | Publicatie

Binnen je organisatie doe je er alles aan om je processen zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar er is een reële kans dat je toch bepaalde risico’s loopt waarvan je het bestaan helemaal niet weet. Daardoor voldoen je processen mogelijk niet aan alle wet- en regelgeving. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Met behulp van softwarerobots zoals Process Mining en Robotic Process Automation (RPA) kun je deze risico’s snel in kaart brengen en daar adequaat op reageren.

Vierogenprincipe

Veel wet- en regelgeving waaraan je als organisatie moet voldoen, is vaak diep verweven in bepaalde bedrijfsprocessen. Met behulp van Process Mining, waarbij die processen op basis van feitelijke procesdata worden geanalyseerd, breng je aan de oppervlakte of je organisatie daadwerkelijk via die regels werkt. Anders gezegd: Process Mining gaat na of het proces zoals dat in werkelijkheid verloopt wel conform is aan het proces dat je organisatie hebt ontworpen. Stel, je organisatie heeft ooit bedacht dat er bij facturen vanaf een bepaald bedrag het vierogenprincipe moet worden toegepast. Middels Process Mining kan dan heel snel worden vastgesteld of dit in de praktijk ook daadwerkelijk altijd gebeurt.

Honderd procent consequent

Om het risico op overtreding van wet- en regelgeving te vermijden, is het belangrijk dat bedrijfsprocessen altijd op een bepaalde, gelijke manier worden doorlopen. Een ideaal hulpmiddel om dit te verifiëren is RPA, een softwarerobot die met name geschikt is voor het automatisch uitvoeren van repetitieve administratieve taken, zoals bijvoorbeeld het inkloppen van facturen of het overzetten van gegevens tussen verschillende systemen, of nog tal van andere toepassingen. Aangezien zo’n softwarerobot altijd honderd procent consequent is, nooit afwijkt van de gebaande procespaden en bovendien alles vastlegt, ben je er automatisch van verzekerd dat zo’n proces voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Privacywetgeving

Voor organisaties wordt het steeds belangrijker om zich bewust te worden van de risico’s die bedrijfsprocessen met zich meebrengen. Neem nou de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is geworden. Speciaal hiervoor heeft VVA, gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven bij digitale transformatie, een sofwarerobot ontwikkeld documenten screent op aanwezigheid van privacygevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld een kopie van een paspoort. Door deze zaken tijdig boven water te krijgen, voorkom je dat je als organisatie in de problemen raakt doordat je in strijd met de AVG handelt.

Compliance

Samenvattend kun je stellen dat dankzij softwarerobots, zoals Process Mining en RPA, eventuele risico’s in bestaande bedrijfsprocessen snel en effectief aan het licht worden gebracht. Daardoor kun je als organisatie meteen adequate maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle wet- en regelgeving. Dat geeft een gerust gevoel, ook met het oog op compliance en eventuele externe audits waaraan je organisatie wordt onderworpen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wil je zeker weten of je bedrijfsprocessen voldoen aan alle wet- en regelgeving? Softwarerobots zoals Process Mining en RPA leggen alle risico’s feilloos bloot en bieden daarnaast talloze andere kansen om processen sneller en slimmer in te richten. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op.

Mystery Calls

By | Publicatie

Telefonisch persoonsgegevens doorgeven, wel zo veilig toch? Maar wie is die persoon aan de andere kant van de lijn eigenlijk of doet deze persoon zich mogelijk voor als iemand anders?

 

Door een toegenomen bewustzijn en vernieuwde privacywetgevingen is informatiebeveiliging nog altijd een belangrijk onderwerp. Er wordt tegenwoordig veel informatie opgeslagen over klanten, medewerkers en samenwerkingspartners. Het merendeel van de organisaties gebruikt hiervoor goed beveiligde systemen en houdt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar het gevaar zit in een klein hoekje. Door middel van zogenaamde ‘mystery-call acties’ test VVA-informatisering hoe organisaties voorbereid zijn op deze vorm van ‘social hacking’: telefonisch contact opnemen met de organisatie om vervolgens onrechtmatig (gevoelige) persoonsgegevens te verzamelen. Vanuit de ervaring van VVA-informatisering met deze acties, blijken niet alle organisaties bestendig tegen deze tests: in zo’n 20-30% van de acties worden persoonsgegevens van huurders of huurwoningen onrechtmatig vrijgegeven. Dit zijn gevoelige gegevens en het is daarom van belang het bewustzijn binnen de organisatie te verhogen. Maar hoe identificeer je nu iemand aan de andere kant van de lijn, zodat je zeker weet dat diegene is wie die beweert te zijn? 

Een telefonische datalek 

Een datalek – het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van beveiligde informatie aan een onvertrouwd publiek – kan namelijk ook telefonisch plaatsvinden. Dit gebeurt als er in de naam van een ander gebeld wordt om (gevoelige) persoonsgegevens op te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onbevoegd opvragen van betalingsgegevens door een zogenaamd familielid van een huurder of het aanpassen van een e-mailadres omdat diegene het wachtwoord vergeten zou zijn.  

Organisaties ontvangen dagelijks tientallen, dan wel honderden telefoontjes, waarvan het overgrote deel belt vanuit eigen naam en voor gegevens waar hij of zij bevoegdheden toe heeft. Echter kan één vals telefoontje al een datalek veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Het is belangrijk om als organisatie hier altijd alert op te blijven. Door de beller juist te verifiëren, voorkomt men dat (gevoelige) persoonsgegevens verstrekt worden aan onbevoegden, en daarmee de AVG overtreden wordt en privacy geschonden wordt. 

VVA-informatisering ondersteunt in het voorkomen van telefonische datalekken door het bewustzijn hieromheen te vergroten. Door middel van belacties wordt er getest hoe de organisatie met dergelijke frauduleuze telefoontjes omgaat, waarna dit op een gewenste, daadkrachtige manier teruggekoppeld wordt. Hiermee kunnen dergelijke telefoontjes voortaan herkend worden en datalekken voorkomen worden.  

De identiteit van de beller telefonisch verifiëren 

Maar hoe verifieer ik de identiteit van een beller dan wél? Hoe weet ik zeker dat degene die belt ook ís wie hij beweert te zijn? Hier komt vaak het begrip ‘multi-factor authenticatie’ naar voren, gericht op het authentiseren van personen op basis van 3 factoren: iets dat diegene weet, iets dat diegene heeft en iets dat diegene is:

Iets dat de beller weet

De eenvoudigste verificatie is iets dat de beller weet, zoals zijn of haar geboortedatum, unieke klantnummer of de laatste 4 cijfers van het rekeningnummer. Het doel: testen of de beller de juiste informatie in bezit heeft over de persoon die diegene beweert te zijn. De kwaliteit van deze test is afhankelijk van de gevraagde informatie: vragen naar het adres of de geboortedatum van een huurder is een minder sterk verificatiemiddel dan zijn of haar klantnummer

Iets dat de beller heeft

Naast het kennen van bepaalde informatie kan er een tweede verificatie plaatsvinden op iets wat hij of zij fysiek in bezit heeft (of zou moeten hebben). Denk hierbij aan het sturen van een SMS met een code, zodat geverifieerd kan worden dat de beller de betreffende telefoon in bezit heeft.

Iets dat de beller ís. 

Ingewikkelder is het om te verifiëren op basis van iets wat de beller ís, omdat dit in telefoongesprekken (nog) niet mogelijk is: het is niet mogelijk de beller te vragen een vingerafdruk te laten zien of een irisscan te maken, zoals dat normaal zou plaatsvinden in deze laatste vorm van verificatie. 

Het doel is om een persoon altijd op basis van 2 of meer van deze authenticaties te identificeren, in het geval van een telefonisch gesprek door te testen wat iemand weet én heeft. Als het enkel mogelijk is iemand te verifiëren op hetgeen dat diegene weet, zorg er dan voor dat er minimaal 2 ingewikkelde vragen gesteld worden over zijn of haar identiteit. Vraag de beller niet enkel om een geboortedatum en adres, maar ook om het unieke klantnummer of de laatste cijfers van het rekeningnummer. 

Geïnteresseerd? 

Benieuwd geworden hoe uw organisatie omgaat met mystery-calls? Benieuwd óf en hóe VVA-informatisering het bewustzijn binnen de organisatie kan verhogen hiermee? Ga gerust eens in gesprek met VVA-innovatiseringde studenten-denktank van VVA-informatisering – hierover. Wij passen de belactie aan op basis van de prioriteiten van uw organisatie en kunnen de resultaten verwerken op een gewenste manier: van enkel de opgenomen beelden tot een interactieve workshop over de opgenomen belacties. 

De pogingen om informatie los te krijgen bij organisaties zijn in de afgelopen jaren steeds vernuftiger geworden, waarmee het bewustzijn voor het risico van datalekken binnen organisaties meer aandacht verdient dan ooit. Zorg dat uw organisatie voorbereid is op dit soort pogingen door middel van de mystery-call acties van VVA-informatisering. 

Maak beleid van het automatiseren met beleid

Maak beleid van het automatiseren met beleid

By | Publicatie

Om je bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, komen er continu nieuwe mogelijkheden voor vergaande procesautomatisering. Maar lang niet elk bedrijfsproces leent zich er zonder meer voor om te automatiseren. Ook bij slimme digitale toepassingen zoals Robotic Process Automation (RPA) en Process Mining is het daarom goed om de meerwaarde daarvan voor je organisatie te onderzoeken. Immers, automatisering is geen doel, maar een middel.

Haalbaarheidstoets

Als vooruitstrevend organisatie ben je een groot voorstander van elke technologische innovatie die je organisatie vooruit kan helpen. Maar een van de valkuilen hierbij is dat je de automatisering of robotisering van bedrijfsprocessen als een doel op zich gaat zien. Het is daarom van belang om deze innovaties goed na te gaan in hoeverre je organisatie daar daadwerkelijk beter van wordt. Want net zoals geldt voor alle andere investeringen, dient ook automatiseren met beleid te gebeuren. “Voor organisaties die overwegen om met behulp van Robotic Process Automation (RPA) bepaalde handmatige processen te gaan automatiseren, hanteren wij bijvoorbeeld een haalbaarheidstoets waarbij we op procesniveau kunnen bepalen of zo’n investering zinvol is”, zegt Mark Musters, partner bij VVA-informatisering. “Uit die haalbaarheidstoets rolt een bepaalde score.”

Werk van klein naar groot

Een andere digitale techniek die sterk in opkomst is en die organisaties helpt om slimmer te werken, is Process Mining; hierbij worden bedrijfsprocessen visueel in kaart gebracht. Mark waarschuwt ervoor om ook hierbij een stapsgewijze aanpak te kiezen: “Probeer niet om in één keer al je bedrijfsprocessen onder de loep te nemen, maar begin met één proces waarvan de inzichten direct van waarde zijn voor de organisatie. En bepaal ook duidelijk welke gegevens je van dat proces in kaart wil brengen, zoals bepaalde KPI’s. Zodra Process Mining zich bij zo’n pilotproject eenmaal heeft bewezen, zullen toepassingen op andere bedrijfsprocessen snel volgen. Bij deze innovaties is het advies dus om van klein naar groot werken. Want onze ervaring is dat organisaties die over de eerste drempel heen zijn met automatisering, daarna ook het vertrouwen hebben om dat te gaan uitbreiden.”

Deskundige begeleiding

Bij het overstappen naar RPA, Process Mining is het belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan. Wij begeleiden je graag bij dit proces. Neem contact op.

Nóóit meer saai werk dankzij RPA

Nóóit meer saai werk dankzij RPA

By | Publicatie

Stel, je medewerkers op de afdeling administratie zijn dag in dag uit veel tijd kwijt aan het invoeren van gegevens, terwijl zij hun tijd veel beter zouden kunnen besteden aan echt wezenlijke taken. Herkenbaar? In dat geval is Robotic Process Automation – kortweg RPA – iets voor jouw organisatie. Want deze slimme toepassing neemt je medewerkers veel repetitieve en saaie werkzaamheden uit handen.

Softwarerobot

Als organisatie wil je graag het maximale uit je medewerkers halen en hen vooral laten doen waar zij goed in zijn. In de praktijk zijn je mensen echter te veel tijd kwijt aan betrekkelijk eentonige administratieve taken, zoals bijvoorbeeld het overzetten van gegevens van het ene naar het andere systeem wanneer robuuste koppelingen ontbreken. Dat is typisch een situatie waarbij RPA uitkomst kan bieden. RPA maakt maakt het namelijk mogelijk om met behulp van softwarerobots een computer automatisch repetitieve taken te laten uitvoeren, zonder dat je daarvoor input van medewerkers nodig hebt of dat er aanpassingen aan onderliggende systemen nodig zijn.

Win-win

Wat levert dat uiteindelijk op? Doordat je met RPA veel tijd bespaart, heeft dat kostenreductie tot gevolg. Maar minstens zo belangrijk: je verlost je medewerkers van saaie, repetitieve werkzaamheden. Zij houden daardoor meer tijd over om zich bezig te houden met taken waarbij hun menselijke vaardigheden van belang zijn en halen zo meer voldoening uit hun werk. Kortom, haal de robot uit de mens en je bespaart tijd en kosten, terwijl de meerwaarde van je medewerkers voor je organisatie juist zal stijgen!

Mens en techniek versterken elkaar

RPA is niet alleen een ideale techniek om je organisatie te ontlasten, maar heeft in vergelijking met medewerkers van vlees en bloed ook nog andere belangrijke voordelen. Zo is een softwarerobot dag en nacht beschikbaar, kan enorm grote hoeveelheden data aan én levert gegarandeerd een constante kwaliteit. Zodoende zorg je er met RPA voor dat mens en techniek elkaar versterken en combineer je het beste uit twee werelden. Zeker in combinatie met andere slimme digitale technologieën, als Process Mining (waarbij bedrijfsprocessen digitaal in kaart worden gebracht) en Artificial Intelligence (AI), kan ook jouw organisatie een belangrijke stap op het gebied van digitale transitie zetten.

VVA-informatisering is dé expert

Wil jij ook het maximale uit je medewerkers halen en repetitieve werkzaamheden slimmer digitaal inrichten? RPA is hiervoor dé oplossing. Als expert bij uitstek kunnen wij je hierover alles vertellen. Neem contact op

Klein beginnen voor grote resultaten

Klein beginnen voor grote resultaten

By | Publicatie

De impact van data op organisaties wordt steeds groter. Voor meer inzicht in je bedrijfsprocessen en het nemen van goed onderbouwde beslissingen is data-analyse onmisbaar. Maar voor organisaties kan datagedreven werken soms intimiderend groot aanvoelen. Dat is echter nergens voor nodig. Want als je klein begint zul je uiteindelijk het meeste resultaat behalen met digitale transformatie.

Quick scan

Artificial Intelligence, Robotic Process Automation (RPA) en Process Mining: stuk voor stuk voorbeelden van digitale toepassingen die organisaties helpen om slimmer te werken. Maar datagedreven werken is niet iets wat je van de ene op de andere dag doet. Onderzoek toont aan dat organisaties die kleinschalig met één proces beginnen, en van daaruit stap voor stap verdergaan, de beste resultaten behalen met digitale transformatie. Mark Musters, partner bij VVA-informatisering, noemt als voorbeeld RPA, een techniek waarbij software saaie, repetitieve werkzaamheden van medewerkers kan overnemen: “Pas als RPA bij een bepaald proces succesvol is gebleken, is het zinvol om het ook op andere bedrijfsprocessen te gaan toepassen. Om te achterhalen of een bepaald proces geschikt is voor RPA, voeren wij eerst altijd een quick scan en haalbaarheidscheck uit. Vooral bij processen met hoge volumes, frequentie en foutgevoeligheid kan RPA heel interessant zijn. Een van de vele toepassingen is bijvoorbeeld het verwerken van facturen. Een proces waarbij nog lang niet alle organisaties volledig digitaal factureren waardoor er nog veel handmatige handelingen zijn en waarbij ondanks dat facturen door medewerkers van meerdere afdelingen worden gecontroleerd, deze vaak toch nog fouten bevatten. In zo’n geval is RPA dus zinvol. Maar wanneer uit de quick scan blijkt dat een proces niet zo geschikt is voor RPA, dan zeggen wij dat ook eerlijk tegen de klant.”

RPA en Process Mining

Een andere methode die vaak wordt toegepast in combinatie met RPA is Process Mining. Ook bij deze techniek, waarbij bedrijfsprocessen visueel in kaart worden gebracht, is het raadzaam om – bij wijze van pilot project – op bescheiden schaal met één proces te beginnen. “Deze tool is ideaal om bedrijfsprocessen op basis van feitelijke procesdata te analyseren”, zegt Mark. “Zo kan uit de data-analyse bijvoorbeeld blijken dat een bepaald proces in werkelijkheid volgens heel andere stappen verloopt dan dat je op basis van de beschrijvingen en procesmodellen zou verwachten. Om baat te hebben van Process Mining, is het belangrijk om van tevoren goed na te denken over wat je precies in kaart wil brengen, zoals bepaalde kpi’s. En minstens zo belangrijk: betrek ook je medewerkers zoveel mogelijk bij het proces van datagedreven werken. Pas als ook zij er het nut van inzien, raken zij intrinsiek gemotiveerd en krijg je alle neuzen dezelfde kant op. Met als bijkomend voordeel dat de productiviteit zal verhogen. Een echte win-winsituatie.”

VVA-informatisering wijst je de weg

Digitale transformatie heeft het meeste kans van slagen als je in het klein begint en daarna stap voor stap verder gaat. VVA-informatisering wijst je de weg. Neem contact op.

Process Mining biedt direct inzicht in bottlenecks

Process Mining biedt direct inzicht in bottlenecks

By | Publicatie

Als gevolg van de digitalisering neemt de hoeveelheid data in organisaties enorm toe. Bijkomend voordeel is dat die data je in staat stellen om je bedrijfsprocessen grondig te analyseren. Met moderne tools zoals Process Mining krijg je direct inzicht in bottlenecks en creëer je een stevige basis voor verdere procesoptimalisatie.

Olifantenpaadjes

Nog nooit eerder werden in organisaties zoveel data vastgelegd. De praktijk laat zien dat er over het algemeen vrij weinig met al die bedrijfsinformatie wordt gedaan. Dat is een gemiste kans, want data zijn van onschatbare waarde voor het verkrijgen van betrouwbare managementinformatie. Zo kun je met behulp van Process Mining bedrijfsprocessen visueel in kaart brengen en deze op basis van feitelijke procesdata analyseren. Deze innovatieve tool kijkt niet zozeer naar de theoretische informatiestromen en werkprocessen, maar veel meer naar wat zich feitelijk onder de motorkap van een proces afspeelt. Daarbij worden allerlei zogeheten ‘olifantenpaadjes’ zichtbaar: onofficiële afkortingen of stappen die medewerkers binnen een bepaald proces vaak nemen om van A naar B te komen, maar die niet bevorderlijk zijn voor een optimaal resultaat. Process Mining helpt om daar continu op bij te sturen, zodat de variatie binnen je bedrijfsprocessen tot een minimum wordt beperkt en verspillingen worden voorkomen.

Bottlenecks oplossen

Om slimmer te werken en processen efficiënter in te richten, bestaan er allerlei geavanceerde digitale technieken, waaronder Robotic Process Automation (RPA), Predictive Analytics en Artificial Intelligence. Met Process Mining kun je een nul-meting en een één-meting doen, creëer je een stevige basis om deze technieken te gaan toepassen én kun je ook direct het effect van je procesoptimalisatie meten. Doordat Process Mining je bedrijfsprocessen visueel in kaart brengt, krijg je bovendien direct inzicht in eventuele bottlenecks. Een voorbeeld: één van de belangrijkste processen bij een woningcorporatie is dat wanneer een huurder een woning verlaat, er zo snel mogelijk weer een nieuwe huurder wordt gevonden. Als dat proces ergens hapert, maakt Process Mining zichtbaar waar het probleem precies zit en kun je dat gericht oplossen. Tot slot kun je met Process Mining ook aantonen dat je als organisatie voldoet aan alle wet- en regelgeving, zodat het tevens uitkomst biedt met het oog op compliance.

Haal méér uit je data

Wil jij ook meer uit je data halen en je bedrijfsprocessen beter stroomlijnen? Wij helpen je graag verder! Neem contact op.

AVG Pubquiz

By | Nieuws

Tijdens KennisBite #12 van CorpoNet op 25 juni wordt de AVG Pubquiz weer aangeboden! Dus trommel je collega’s op en leer op een spelende wijze meer over de AVG en informatiebeveiliging. Meld je hier aan voor de AVG Pubquiz bij CorpoNet.

Wil je meer weten over de AVG Pubquiz? Kijk dan hier.

Slimmer werken door digitale transformatie

Slimmer werken door digitale transformatie

By | Nieuws

In de afgelopen jaren heeft in de hele maatschappij de digitalisering in hoog tempo om zich heen gegrepen. Daardoor is ook in jouw eigen organisatie het werkveld ongetwijfeld sterk veranderd. Deze digitale transformatie stelt organisaties voor grote uitdagingen, maar biedt ook unieke kansen om bestaande werkprocessen slimmer in te richten. En zodoende ook om de dienstverlening richting je klanten nog verder te verbeteren. VVA-informatisering helpt je bij deze digitale transitie.

Digitale piloot

De sterk toenemende automatisering is een proces waarmee elke organisatie te maken heeft. Ook de rol van medewerkers is daardoor veranderd. Waar zij voorheen daadwerkelijk bezig waren met het sturen van bedrijfsprocessen, beperkt hun taak zich tegenwoordig, als gevolg van automatisering, veel meer tot het houden van toezicht. “Vergelijk het maar met een piloot: die is tegenwoordig veel meer opzichter van de instrumenten in zijn vliegtuig dan dat hij deze daadwerkelijk bestuurt”, zegt Mark Musters, partner bij VVA-informatisering. “Hetzelfde zie je gebeuren in organisaties die steeds meer data-gedreven worden. Wij ondersteunen organisaties bij deze digitale transformatie en kijken wat er allemaal nodig is om als het ware als een digitale piloot boven bedrijfsprocessen te kunnen staan.”

Intelligent workforce

“Met onze nieuwe tak VVA intelligent workforce helpen wij organisaties om slimmer te werken”, vervolgt Mark. “Met toepassingen als Robotic Process Automation (RPA), Process Mining, Predictive Analytics en Artificial Intelligence ondersteunen wij organisaties om de volgende stap te zetten in hun digitale transformatie. Dat zorgt er niet alleen voor dat je eigen interne processen veel efficiënter worden, maar ook de dienstverlening richting je klanten verbetert daardoor.”

Samenwerking met studenten

VVA-informatisering werkt nauw samen met universiteiten en hogescholen. “Zo geven wij gastcolleges, maar studenten krijgen bij ons de mogelijkheid om af te studeren en zich zelfs tot een echte business consultant te ontwikkelen”, aldus Mark, die verduidelijkt dat vooral de klanten van VVA-informatisering profiteren van de innovatieve denkkracht van de studenten: “Hun verfrissende ideeën en praktische manier van denken komen vaak goed van pas. Met als resultaat verrassende oplossingen waar klanten écht wat mee kunnen, waardoor hun werk beter en gemakkelijker wordt.”

Efficiënter werken?

Met behulp van innovatieve digitale toepassingen kun je je bedrijfsprocessen veel efficiënter inrichten. Ben je benieuwd naar wat wij daarin voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op.

RPA-in-a-day workshop

By | Nieuws

De RPA-in-a-day workshop bieden wij ook digitaal aan! Mitros had gisteren de primeur met de digitale workshop gegeven door collega’s Lennart Bakx, Florian Dijkstra en Ad Wolters. In een interactieve sessie kregen de deelnemers de kans zelf een werkende robot te bouwen en werden de mogelijkheden van deze opkomende technologie besproken. Supermooi!

Ben je ook benieuwd wat RPA voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Mark Musters (m.musters@vva-informatisering.nl).