Informatiebeveiliging Woonwenz

juni 2019

Informatiebeveiliging Woonwenz

De start en de stip

Woonwenz hecht veel waarde aan het beveiligen van bedrijfsinformatie en neemt haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van persoonsgegevens. Vanuit die filosofie heeft Woonwenz haar organisatie laten toetsen op de Baseline Informatiebeveiliging woningCorporaties, kortweg de BIC. Dat resulteerde in een aantal aanbevelingen voor het implementeren van maatregelen. VVA-informatisering is gevraagd om te ondersteunen bij het implementeren van deze maatregelen, waarbij aandacht is besteed aan zowel mens, organisatie als techniek.

De weg erheen

Er is gekozen voor een multidisciplinaire aanpak met nadrukkelijke aandacht voor het menselijke aspect. Beleid en procedures zijn opgesteld en vormen de essentiële basis voor borging en continuïteit. Noodzakelijke technische maatregelen zijn getroffen om bedreigingen tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Echter valt of staat de kwaliteit van de informatiebeveiliging met bewustzijn, kennis en gedrag van medewerkers. Om die reden zijn meerdere awareness activiteiten georganiseerd voor het personeel. Medewerkers zijn onderworpen aan social engineering acties door middel van phishing, beltests en een kantoorbezoek van de mysteryguest (zie hier voorbeelden). Tijdens meerdere workshops, zowel organisatie-breed als afdelingsspecifiek, zijn de resultaten teruggekoppeld en is op praktische wijze de vertaalslag gemaakt van beleid naar het werkveld. De workshops zijn tevens gebruikt om input op te halen voor een gedragscode met daarin handige tips en tricks voor alle medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Met een goede structuur en een praktische en tegelijk innovatieve aanpak van de projectleider van VVA hebben we alle medewerkers actief kunnen betrekken bij de informatiebeveiliging bij Woonwenz.

Renz van TilburgWoonwenz, manager beleid