Woonstichting Gendt

mei 2021

Digitalisering bij WOONstichting Gendt

Implementatie van een nieuwe digitale strategie.

De start en de stip

WOONstichting Gendt verhuurt en beheert woningen in Gendt. Haar belangrijkste taak is het bieden van goede, betaalbare huurwoningen voor mensen die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien en die daar soms wat extra ondersteuning bij nodig hebben. Om haar organisatiedoelen op effectieve en efficiënte wijze te realiseren, gaat WOONstichting Gendt over op het implementeren van haar digitale strategie. Deze is parallel opgesteld aan het nieuwe ondernemingsplan.

De samenwerking

Rob Vermeulen heeft I&A in zijn portefeuille als Manager Bedrijfsvoering bij WOONstichting Gendt: “Door binnen het MT periodiek de voortgang van I&A gerelateerde projecten te agenderen, vindt actieve sturing en besluitvorming plaats op programmaniveau en worden bewuste en doordachte keuzes gemaakt. VVA ondersteunt ons daarbij. Ook gaan we met VVA de kansen op regionale I&A samenwerking onderzoeken. Het doel hiervan is om minder zelf het wiel uit te vinden en meer continuïteit, schaalvoordelen, ontwikkelkracht en beheercapaciteit te organiseren.”

De weg er heen

WOONstichting Gendt gaat daarnaast aan de slag met een aantal optimalisatieprojecten, waaronder: digitaal samenwerken en informatiebeveiliging & privacy. Rob: “De projecten hebben ook samenhang. Het project digitaal samenwerken gaat onder andere over het samenwerken aan documenten, opschonen van data, optimaal tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken, maar ook over het veilig omgaan met informatie.”

“Beveiliging is een blijvend aandachtspunt want nieuwe technologische mogelijkheden brengen immers nieuwe risico’s met zich mee. Vanuit het project informatiebeveiliging & privacy zullen we daarom extra bewustwording creëren hieromtrent. Ook wordt er een risicoanalyse gedaan op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC) van CorpoNet en de AVG Routeplanner van Aedes. Het is door de toename van digitalisering en datagebruik aan te raden om een dergelijke risicoanalyse periodiek uit te voeren.”

Met veel plezier en enthousiasme geven we – samen met de medewerkers van WOONstichting Gendt – invulling aan deze opdrachten!

Door binnen het MT periodiek de voortgang van I&A gerelateerde projecten te agenderen, vindt actieve sturing en besluitvorming plaats op programmaniveau en worden bewuste en doordachte keuzes gemaakt. VVA ondersteunt ons daarbij.

Rob VermeulenManager Bedrijfsvoering bij WOONstichting Gendt