Het is bijna zover, 25 mei 2018, en dan geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het vraagt nogal wat van organisaties om te zorgen dat zij compliant zijn met deze nieuwe wetgeving. Vandaar dat meerdere corporaties en zorgorganisaties ons hebben gevraagd te ondersteunen op dit gebied.

Zo zijn we onder ander bij Zorgstichting ’t Heem en Servatius bezig met het uitvoeren van verschillende maatregelen die voortvloeien uit de AVG en informatiebeveiliging. Denk hierbij aan het verwerkingsregister, een privacyverklaring en procedures klantrechten.