Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Een grote verandering voor organisaties is dat datalekken vanaf dat moment gemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voormalig College bescherming persoonsgegevens). In bepaalde gevallen moeten ook de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) ingelicht worden. Als een organisatie zich niet conformeert aan de wet, kunnen boetes oplopen tot 820.000 euro of 10 procent van de jaaromzet. De nieuwe wet geldt ook voor woningcorporaties. Om die reden is informatiebeveiliging ‘opeens’ een hot item binnen de branche. Reden genoeg om het daarover te hebben.

Lees verder… Corporaties, meld je datalek!

Gratis document met praktische richtlijnen?

Wilt u meer weten over de meldplicht voor datalekken of heeft u behoefte aan een concreet stappenplan? Dan kunt u dat lezen in ons document met praktische richtlijnen voor woningcorporaties. Dit document is op aanvraag gratis beschikbaar. Of wilt u meer weten over het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid en risicoanalyses? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij uw organisatie hier bij helpen.