Een groot gevaar voor bestaande organisaties en sectoren is disruptie. Ontwrichting in goed Nederlands. Kijk maar eens wat Uber heeft gedaan met de taxibranche. Of Airbnb in de hotelwereld, Spotify in de muziekindustrie en Netflix met televisiezenders. En laten we de telecombranche niet vergeten, met WhatsApp als belangrijkste voorbeeld. In iedere sector ligt ontwrichting op de loer. Ook bij woningcorporaties. In deze blog leg ik uit waarom en vraag ik me af wanneer het gebeurt. En op welk gebied.

Wanneer ligt disruptie op de loer?

Disruptie ligt altijd op de loer. In iedere sector. Uit literatuur, onderzoek en ervaringen blijkt dat er vijf indicatoren zijn die de kans op disruptie aangeven. Bijvoorbeeld volgens het model van Rachel Botsman. Je kunt een woningcorporatie gemakkelijk toetsen op deze indicatoren. Scoor je er minimaal twee, dan kun je niet achterover leunen.

Indicator 1: complexe klantervaringen

Succesvolle disruptieve organisaties maken complexe en frustrerende klantervaringen eenvoudig. Is dat ook mogelijk bij corporaties? Ik denk van wel. Waarom moet een woningzoekende minstens vier keer in zijn vrije tijd langskomen bij een corporatie? Voor een intake, een bezoek aan de woning, het tekenen van een huurcontract en het ophalen van de sleutel? Dat kan een stuk simpeler, toch?

Indicator 2: verspilling

Verspilling komt overal voor. Ook bij woningcorporaties. Te grote kantoorpanden, bedrijfsauto’s die maar twee uur per dag rijden, een onderhoudsdienst die wacht tot een oproep of de eindeloze stroom aan papieren, formulieren en doordrukvelletjes die worden overgetypt. Ook hier valt voordeel te behalen.

Indicator 3: gebrek aan vertrouwen

Sectoren met een laag vertrouwen, stellen zich wagenwijd open voor disruptie. En dat lage vertrouwen is er in de corporatiesector. Denk aan grootschalige fraudes, zichzelf verrijkende directeuren, onbegrijpelijke voorwaarden of onoverzichtelijkheid over waarvoor je precies betaalt. Disruptie ligt dus op de loer, want dit kan (en moet) beter.

Indicator 4: overbodige tussenlagen

Bureaucratie kan overbodig worden gemaakt door slimme technologie. Met als gevolg extreme kostenbesparingen. Als technologie er voor zorgt dat mensen beter in staat zijn dingen zelf te doen, worden tussenlagen, -stappen of –personen overbodig. Waarom wordt bij mutatie een woning twee keer geïnspecteerd? Met opzichters, doordrukvellen en huurders die thuis moeten blijven? Maak een app, laat de huurder zelf zijn inspectie doen en houd rekening met de informatie die je hebt. Een woning uit 2010 hoef je echt niet te inspecteren op houtrot in de kozijnen, bijvoorbeeld.

Indicator 5: beperkte toegang

Niet iedereen heeft toegang tot producten en diensten. Sommige zijn buiten bereik, doordat ze bijvoorbeeld te duur zijn of worden aangeboden onder lastige voorwaarden. Ook dat is het geval in de corporatiesector. De sociale huurwoningen worden aangeboden met tal van voorwaarden en de duurdere woningen zijn voor velen niet te betalen.

Hoe scoort de woningcorporatie?

In mijn ogen scoort de gemiddelde woningcorporatie de volle vijf punten. Op iedere indicator is het raak en ligt disruptie op de loer. Het is dus niet de vraag of er sprake gaat zijn van disruptie in de corporatiebranche. Het is de vraag: wanneer en op welk gebied? Wat denkt u?

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten? Of van gedachten wisselen? Laat het ons weten. Als onafhankelijke adviseur kunnen wij u helpen met de (on)mogelijkheden en u daar bewust keuzes in laten maken.