Nu organisaties steeds meer data-gedreven worden, is Artificial Intelligence – oftewel kunstmatige intelligentie – niet meer te stuiten. Dat neemt niet weg dat de mens met al zijn talenten voor organisaties nog altijd onmisbaar is. Wel vullen mens en robot elkaar steeds beter aan. Door het beste uit deze twee werelden te combineren, kunnen organisaties een belangrijke volgende stap zetten in hun digitale transformatie.

Stel de ‘why’-vraag

Voor elke organisatie die met de tijd wil meegaan, lijkt automatisering hét toverwoord. Maar zoals de bekende managementgoeroe Simon Sinek al zei: stel bij alles wat je doet eerst de ‘why’-vraag. Dus waaróm doe je precies wat je doet? Vanuit die filosofie werkt ook VVA-informatisering. Mark Musters, partner van dat bedrijf, legt uit dat daarom elke aanvraag voor automatisering eerst heel kritisch wordt beoordeeld: “Wij zijn onder meer gespecialiseerd in slimme digitale technieken zoals Robotic Process Automation (RPA) en Process Mining. Maar wanneer een bedrijf zo’n techniek wil toepassen, vragen wij eerst heel goed door naar het waarom. Anders gezegd: wij proberen eerst altijd de vraag achter de vraag te achterhalen. Want met onze oplossingen en diensten willen wij ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor een bedrijf. Als wij bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat RPA weinig bijdraagt aan het oplossen van dat specifieke vraagstuk, adviseren wij een bedrijf dat het beter is om daarin niet te investeren.”

Toenemende administratieve lasten

Volgens Mark is er bij veel profit-, maar ook non-profit-organisaties – zoals woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen – echter wel degelijk een groeiende behoefte aan automatisering: “In veel organisaties zie je dat de administratieve lasten alsmaar toenemen. Het op een juiste manier implementeren van toepassingen zoals RPA en Process Mining kan dan uitkomst bieden. Met behulp van RPA kun je bijvoorbeeld saaie, repetitieve werkzaamheden uit handen nemen van medewerkers, waardoor zij opeens veel meer tijd kunnen besteden aan echt wezenlijke taken, zoals het te woord staan van cliënten.”

Procesoptimalisatie meten

Mark constateert ook dat nogal wat organisaties volop investeren in allerlei trajecten voor procesoptimalisatie, maar dat het concrete effect daarvan vaak onduidelijk blijft. “Welnu, met hulp van Process Mining – een techniek waarbij je bedrijfsprocessen visueel in kaart brengt – kun je op basis van data het effect van je procesoptimalisatie objectief meten. In dat opzicht zijn de objectieve uitkomsten van Process Mining een perfecte aanvulling op de meer traditionele verbetertrajecten.”

Softwarerobots, ook iets voor jouw organisatie?

Wil jij ontdekken hoe softwarerobots ook in jouw organisatie kunnen bijdragen aan een optimale procesoptimalisatie? Neem dan contact op.