Een interview met Eric Jansen, business consultant bij VVA.

Eric Jansen is inmiddels al 5 jaar (!) actief als business consultant bij VVA en heeft ervaring met allerlei facetten binnen de consultancy. Middels dit interview neemt hij je mee in het werk van de VVA consultant.

Eric heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Hij is afgestudeerd in 1992, en toen begonnen in de logistiek. “Ik ben altijd actief geweest op het snijvlak van ICT en business. Dit vanaf 2002 vooral bij maatschappelijke organisaties in het algemeen en sinds oktober 2014 bij VVA, als projectleider, adviseur en ook als coach”.

Hoe ben je bij VVA terecht gekomen?

Na vier jaar als zelfstandig adviseur actief te zijn geweest had ik weer behoefte aan een vast dienstverband. Naast de bruidswinkel die we thuis hebben, waar vooral mijn vrouw in werkt, was de onzekerheid van het ondernemerschap iets teveel van het goede. Nadat ik in mijn netwerk liet vallen dat ik geïnteresseerd was in een uitdagende baan zat ik binnen een maand bij VVA.

Wat zocht je in een bedrijf?

Na het zelf acquireren, administreren enz. wilde ik even vooral bezig zijn met interessante projecten. Gewoon hard werken, veel verschillende projecten doen, op verschillende locaties en met verschillende mensen en collega’s. Dat is bij VVA wel gelukt kan ik zeggen.

Op welke (kennis)gebieden heb je ervaring als business consultant?

Mijn ervaring als projecteider en adviseur in politiek gevoelige omgevingen nam ik mee. Binnen VVA heb ik snel ervaring opgedaan met de verschillende thema’s waarop we adviseren. Van digitale strategie tot en met selectie en implementatie van expertsystemen. Wat ik erg leuk vind zijn de prestatie-inkoop selectietrajecten. Zo heb ik er een aantal mogen begeleiden op het gebied van outsourcing en telefonie. Recent begeleid ik een aantal selectietrajecten voor samenwerkende corporaties in Brabant en Zeeland. In dit geval voor software op het gebied van meerjarenonderhoudsbegroting en software voor het toepassen van digitale handtekeningen. De meeste tijd besteed ik momenteel aan ERP-implementaties, onder andere bij een fusie organisatie.

Hoe ziet een werkweek eruit?

Meestal werken we met vaste projectdagen van maandag tot en met donderdag. De eerste twee dagen van de week rij ik naar Utrecht, woensdag en donderdag ben ik in Zeeland te vinden. Op vrijdag hebben we onze vaste interne kantoordag. Die dag gebruiken we om kennis uit te wisselen, zaken uit te werken en af te stemmen met de collega’s.

Hoe ziet een werkdag eruit?

Op tijd je bed uit! Ik probeer altijd rond 8 uur bij de klant te zijn, zodat je direct je mailbox en dergelijke bij kunt werken. Gedurende de dag heb ik vaak meerdere overleggen en ben ik inhoudelijk bezig met diverse vraagstukken die in mijn projecten naar boven komen. Ik kan het woord “issue” bijna niet meer horen (grapje). Ik vervul daarbij vaak de intermediairrol tussen corporatiemedewerkers en leveranciers. Veel laptopwerk en bellen en gelukkig ook veel persoonlijk contact.

Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden van de VVA consultant?

Wij brengen veel inhoudelijke kennis van en over de corporatiemarkt in. We kennen de markt, de leveranciers en de ontwikkelingen. We besteden dan ook veel tijd aan kennisontwikkeling. Voor onze kennisdeling maken we steeds meer gebruik van moderne tools als MS Teams en videoconferencing.

Met die kennis brengen we vooral ook structuur aan in de aanpak om een vraag van de klant op te lossen. We passen daarbij allerlei (agile) werkvormen en methodieken toe. Van een VVA consultant wordt verwacht dat je die beheerst en praktisch toepast. Ik gebruik methodieken als Prince2, Scrum en Lean om tot resultaat te komen.

Op basis van mijn ervaring vervul ik ook geregeld een coachende rol. Niet alleen richting de jongere collega’s, maar ook van klanten. Zo adviseer ik momenteel een groep corporatiemedewerkers bij het invoeren van projectmatig werken. Daarbij komen ook de sociale aspecten van het werk aan bod.

Welke karaktereigenschappen bezit een VVA consultant?

Gedrevenheid, flexibiliteit, oplossings- en resultaatgerichtheid. We willen samen met de klant en de leveranciers een resultaat bereiken binnen de beoogde tijd, budget en met de gewenste kwaliteit. Daarbij hebben we te maken met verschillende belangen en agenda’s (letterlijk en figuurlijk). Het vraagt geregeld aanpassingsvermogen en overtuigingskracht om er dan toch samen uit te komen.

Wat maakt het werk leuk bij VVA?

Enerzijds de focus op de corporatiemarkt. Door onze specialisatie kunnen we echt waarde toevoegen. Projectleider zijn is een gemeengoed, waarover veel mensen in meer of mindere mate beschikken. Maar als je zelf veel weet over de processen en de oplossingen kun je veel effectiever opereren. Daarnaast is de diversiteit van projecten en organisaties leuk. De ene dag implementeer je een inspectie App in Almelo, de dag erna zit je bij een 50.000 plus corporatie in Utrecht en daarna mag je weer naar een regionale samenwerking in het zonnige Zeeland. Daarbij heb je contact met alle corporatiemedewerkers, van vakman tot directeur-bestuurder. Supermooi toch?

Wat maakt het werken bij VVA leuk?

De collega’s zoals  jij. Serieus! Als een van de weinige oudere collega’s, ik ben tenslotte net Abraham geworden, vind ik het erg leuk en inspirerend om met young professionals te mogen werken. De manier van werken en denken, de ambitie en de kwaliteit zijn supermooi om te zien. Ook al moet er soms een ‘d’ of ‘t’ veranderd worden. Overigens word ik ook wel eens gecorrigeerd; ze schijnen in 1996 de spellingregels veranderd te hebben, zonder het mij te vertellen.

We lachen tevens wat af, vooral op de vrijdagen als we allemaal in Roosendaal zijn en tijdens onze uitjes zoals het traditionele jaarlijkse weekendje weg.

In je werk krijg je veel vrijheid om zelfstandig zaken op te pakken en daarbij te klankborden met één of enkele van je collega’s. Daardoor kun je op effectieve wijze tot kwalitatief goede resultaten komen.

Hoe zou je in 3 woorden je werk bij VVA omschrijven? En waarom?

Dynamisch, innovatief en divers. Dynamisch en divers kun je afleiden uit de eerdere vragen. En met ons VVA-zusterbedrijf Innovatisering bedenken we daarnaast allerlei innovatieve oplossingen en werkvormen, zoals een AVG-escaperoom op locatie. Een regelrechte hit!

Beschrijf je leukste (werk)moment bij VVA?

Uit de opeenstapeling van leuke momenten tijdens de weekenden is het moeilijk kiezen.

Werk gerelateerd is het “afscheid” dit voorjaar dat ik kreeg bij een corporatie waar ik vanaf het begin bij VVA projecten voor heb gedaan, een persoonlijk hoogtepunt. Naast het gewaardeerde biermandje blijven vooral de woorden van de directeur-bestuurder mij bij. Deze grapte dat hij het waardeerde dat ik het met hem had uitgehouden. Als (terecht!) kritisch opdrachtgever, voerden we soms gesprekken op het scherpst van de snede. Tevens hebben we beide nogal heftige privé zaken meegemaakt de afgelopen jaren; momenten waarop we zeer warm naar elkaar reageerden. Het feit dat hij voor zijn medewerkers die uitspraak deed, toont mij het wederzijdse respect voor elkaar. Dat kon ik enorm van hem waarderen!

Wat zou je nog graag willen meemaken bij VVA of wat zou je nog willen bereiken?

VVA is aan het veranderen en groeien. Waar we 5 jaar geleden met 8 consultants waren zijn het er inmiddels meer dan 20 als we alle studenten meetellen. Daarnaast starten we nieuwe business concepten als Innovatisering en rondom RPA en ontwikkelen we nieuwe markten als de zorg. Ik zou het mooi vinden daar een bijdrage aan te kunnen leveren en mee te maken dat het ook een succes wordt!

Enthousiast geworden? En zie jij jezelf wellicht terug in een rol als business consultant? Bekijk dan hier onze vacatures.

VVA-informatisering levert projectmanagement, adviesdiensten en coaching op het snijvlak van organisatie en ICT aan woningcorporaties en zorginstellingen. Dat doen we altijd aan de klantzijde, vanuit een leverancier onafhankelijke rol. Wij geloven dat we met informatisering het verschil kunnen maken voor onze klanten. De mooiste advies- en projectopdrachten zijn een avontuur: leuk, spannend en met een flinke dosis pit. Behalve op de inhoud richten onze mensen hun aandacht op de veranderkundige kant van opdrachten. We coachen de klant op het nemen van regie, sturen op eigenaarschap en ondersteunen medewerkers bij hun rol tijdens de opdracht. Deze integrale benadering zorgt voor de borging van duurzame resultaten en dragen zo bij aan de lange termijn doelstellingen van onze klanten.