Oudhollandse Dataspelen

Oudhollandse Dataspelen

Je hoort het steeds vaker, data is het nieuwe goud! Veel organisaties beseffen dat en gaan aan de slag om hun data van waarde te laten zijn voor de organisatie. Om dat te bereiken geldt echter minstens één belangrijke voorwaarde: data moet op orde zijn. Maar dat lukt niet zomaar. Hiervoor is de inzet van medewerkers die dagelijks met deze data werken nodig. Hoe maak je collega’s bewust van de effecten van datakwaliteit en hoe krijg je deze collega’s mee in het structureel verbeteren van de datakwaliteit?

Met de Oudhollandse Dataspelen probeert Innovatisering deze vragen op luchtige wijze te beantwoorden. Met het spelen van oudhollandse spelletjes van vroeger, ervaren deelnemers wat de waarde is van goede datakwaliteit voor je klantdienstverlening, bedrijfslasten en organisatiesturing voor nu en in de toekomst.

Op elke locatie
Datakwaliteit
Voor alle medewerkers
Min. 8 deelnemers
Max. 16 deelnemers
Teambuilding

De Oudhollandse Dataspelen zijn door de student-consultants en young-professionals van Innovatisering ontwikkeld met behulp van de Design Thinking methode. Hierbij is de woningcorporatiemedewerker centraal gezet en de probleemstelling vanuit hun behoeften gedefinieerd.

De rol van de medewerker in het op orde krijgen van de datakwaliteit is groter dan vaak in eerste instantie gedacht. Alleen met techniek red je het niet en ook eenmalige verbeterprojecten leiden vaak niet tot het gewenste resultaat. Foutieve invoer van data kan nadelige gevolgen hebben. Het is daarom uiterst waardevol om medewerkers het belang van kwalitatieve data voor de organisatie in te laten zien. Met de Oudhollandse Dataspelen leren deelnemers op aansprekende wijze wat het belang en de impact is van goede datakwaliteit. Pas als dat besef er is, kun je stappen zetten. Daarnaast laten we deelnemers beseffen dat je onderling afhankelijk bent van elkaar en dat het verbeteren van de datakwaliteit niet zal slagen, zonder het maken van goede afspraken en samen te werken.

Inhoud

De Oudhollandse Dataspelen worden aangevangen met een introductie, waarna de groep in twee teams worden verdeeld. De teamleden worden verdeeld over de spellen, welke beurtelings worden gespeeld in parcoursvorm. Deelnemers kunnen bij elk spel één of meerdere bitterballen verdienen. Deze bitterballen zijn nodig om het eindspel te spelen. Het team met de meeste bitterballen is in het voordeel bij het eindspel. Het eindspel bepaalt de winnaar van de Oudhollandse Dataspelen.


Spellenparcours

De volgende spellen worden gespeeld:

Data-sjoemelen
Leerdoel: Een beter beeld krijgen van waarom datakwaliteit belangrijk is, door het verband tussen datakwaliteit en impactvolle beslissingen expliciet te maken.

Visie-vissen
Leerdoel: Een beter beeld krijgen van hoe je datakwaliteit op orde houdt, door datakwaliteit te laten interpreteren als een continu proces dat zowel de mens, als de organisatie, als de techniek raakt.

Datarollenladdergolf
Leerdoel: Een beter beeld krijgen van hoe je datakwaliteit op orde houdt, door bewustwording van de rollen, taken en verantwoordelijkheden vast te leggen in een databeheerorganisatie. Hierbij zoomen we verder in op één van de drie aspecten waarin geïnvesteerd dient te worden om datakwaliteit te verbeteren en te onderhouden: mens, organisatie en techniek.

Feedshop en eindspel

Na afloop van het spellenparcours volgt niet direct het eindspel, maar eerst de Feedshop (feedback-workshop). Tijdens de Feedshop blikken we gezamenlijk terug op de leerdoelen van de spellen en is er gelegenheid om met elkaar van gedachte te wisselen. Na dit inhoudelijke intermezzo gaan de teams nog één keer met elkaar de strijd aan tijdens het eindspel. De teams nemen het tegen elkaar op tijdens de kennisquiz. Met de bitterballen kan het team extra punten verdienen, maar ook minpunten. Deze zinderende ontknoping zal duidelijk maken welk team zich mag kronen tot echte Datakwali-tijgers!


Doelgroep en tijdsduur

De Oudhollandse Dataspelen zijn voor medewerkers van alle lagen van de organisatie. Voorkennis is niet nodig.  De training duurt 1,5 uur.

Interesse? Neem dan contact met ons op!

Rick Swinkels

r.swinkels@vva-informatisering.nl
06 45 27 92 93

Laura Gruson

l.gruson@vva-informatisering.nl
06 18 10 32 74