Robotic Process Automation

 Robotic Process Automation 

Met Robotic Process Automation (RPA) is het mogelijk om door middel van software de computer automatisch taken te laten uitvoeren, zonder input van medewerkers. Deze technologie is ideaal voor repetitieve en “saaie” taken die een medewerker veel tijd kosten.

Maar er zijn ook vele andere toepassingen waar RPA een grote bijdrage aan kan leveren. Denk bijvoorbeeld aan geautomatiseerd testen, het overzetten van gegevens of op een eenvoudige wijze gegevens uitwisselen tussen meerdere systemen. Dat laatste kan een goed alternatief zijn voor dure koppelingen met lange en complexe implementatietrajecten!

Of wat dacht je van een robot die binnen no-time grote aantallen documenten controleert op aanwezigheid van bijzondere persoonsgegevens. Dit alles wordt uitgevoerd in de User Interface, dus zoals ook een medewerker de applicaties zou gebruiken. Aanpassingen aan de systemen, koppelingen en integraties zijn dus niet nodig om gebruik te maken van RPA!

AVG scanner

Een mooi voorbeeld van hoe RPA organisaties kan ondersteunen is de door VVA ontwikkelde AVG scanner. Privacy is zowel binnen Nederland als binnen Europa een belangrijk onderwerp dat hoog op de agenda staat. Veel organisaties herkennen ongetwijfeld de uitdagingen van het bewaren en opschonen van documenten en andere informatie in relatie tot de privacywetgeving. Denk hierbij aan documenten op netwerkschijven, documenten die in bulk ingescand zijn en ooit ‘tijdelijk’ ergens zijn weggezet, of documenten in persoonlijke mappen. Een enorme opgave om die handmatig te controleren en op te schonen.

De AVG-scanner robot ondersteunt organisaties hierbij. De robot kan gericht worden ingezet en scant vervolgens de documenten op die locatie. Daarbij kijkt de robot naar o.a. aanwezigheid van identificatiebewijs/rijbewijs, BSN en aanwezigheid van andere mogelijk privacygevoelige data. De robot zet alle gecontroleerde documenten vervolgens in een overzichtelijke lijst waarbij per document wordt aangegeven wat er is gevonden. Vervolgens kan de gebruiker zelf gericht opschoningsacties doen, of kan er voor gekozen worden dat de robot de documenten opschoont of verplaatst.

We hebben deze RPA oplossing zo opgezet dat die standaard door iedere organisatie kan worden ingezet.

Interesse in RPA?

Neem contact op!

drs. Mark Musters

m.musters@vva-informatisering.nl
06 57 58 23 31

De voordelen van RPA

De eerste gedachte die naar boven komt als men denkt aan RPA, is vaak kostenbesparing. Repetitieve taken die normaal gedaan werden door medewerkers, wordt nu gedaan door robots. Dit speelt zeker mee, maar is niet het grootste voordeel dat RPA met zich mee brengt. Het is daarnaast zeker geen vervanging van personeel, RPA is vooral bedoeld om de taken over te nemen die toch vaak als “saai” worden gezien. Niet voor niets wordt deze slogan veel gebruikt “Taking the robot out of the human”. Het doel is uiteindelijk om door middel van de efficiënte processen te zorgen voor tevreden medewerkers en klanten.

Voordelen

 • Tijdsbesparing
 • Ondersteuning van medewerkers
 • Gemotiveerdere medewerkers
 • Geen human error
 • Kostenbesparing
 • Geen integraties nodig
 • Tevreden klanten & medewerkers

Automatische documentverwerking

 • Gegevensverwerking tussen meerdere applicaties
 • Automatische document verwerking
 • Automatisch testen
 • Repetitieve taken
 • Conversie
 • Meer…

Is RPA  geschikt voor ons?

Er zijn ontelbare processen denkbaar waarbij RPA kan worden ingezet. Zo zullen er ook binnen jouw organisatie processen zijn die met behulp van RPA kunnen worden geoptimaliseerd. De opsomming toont een kort overzicht van bepaalde vlakken waar RPA een zeer grote bijdrage kan leveren. Laat dit echter geen vast kader zijn. Heb je andere processen die je graag zou automatiseren? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Uitgelichte cases