Klanten

Wij kiezen er bewust voor primair bij onze klanten te werken, waardoor onze bijdrage goed zichtbaar is. Bovendien leren we hierdoor de klantorganisatie goed kennen en zijn de lijnen kort.

Hieronder staan onze klanten waar we opdrachten uitvoeren of hebben uitgevoerd. De klanten staan op de kaart en alfabetisch gesorteerd.

 • Opstellen digitale strategie.
 • Selectie uitbesteding kantoorautomatisering.
 • Opstellen informatiebeveiligingsbeleid.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Onderzoek naar landelijk huurportaal, woonruimteverdeling.
 • Spreker tijdens Aedes CorporatieDag over social media.
 • Selectie en implementatie van systeem voor complexbeheerplannen.
 • Selectie meerjarenonderhoudsplanning.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Klik voor Wonen en Klik voor Kamers.
 • Implementatie woonruimteverdeelsysteem voor buitenlandse studenten (Student Rooms Breda).
 • Selectie en implementatie nieuwe website, intranet, huurdersportaal, medewerkersportaal.
 • Implementatie social media.
 • Procesinventarisatie en -analyse dagelijks onderhoud.
 • Selectie en implementatie van planningsysteem inclusief PDA voor proces Dagelijks Onderhoud.
 • Selectie Document Management Systeem (met WonenBreburg en Zayaz).
 • Aanbesteding en begeleiding outsourcingstraject automatisering.
 • Onderzoek naar I&A samenwerking Zayaz-AlleeWonen.
 • Realisatie I&A Shared Services Center Zayaz-AlleeWonen.
 • Opstellen informatiebeveiligingsbeleid.
 • Conversie bij implementatie nieuw primair systeem.
 • Implementatie nieuw woonruimteverdeelsysteem.
 • Testondersteuning woonruimteverdeelsysteem.
 • Ondersteuning dienstverlening en dagelijks onderhoud.
 • Implementatie woonruimteverdeelsysteem voor buitenlandse studenten (Student Rooms Breda).
 • I&A partnership.
 • Quick scan informatisering.
 • Optimalisatie primair systeem.
 • Selectie document management systeem.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Klik voor Wonen en Klik voor Kamers.
 • Selectie en implementatie digitale woningopname.
 • Outsourcing kantoorautomatisering.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie online dienstverlening: website, huurdersportaal, kennisbank, intranet, extranet en aannemersportaal.
 • Ondersteuning selectie CMS.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Klik voor Wonen en Klik voor Kamers.
 • I&A partnership.
 • Contractonderhandelingen regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • I&A inspiratiesessie.
 • Implementatie werkstroom voor digitale facturen.
 • Presentatie over ESB voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek ERP standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek CMS standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Wooniezie.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Opstellen business case digitale dienstverlening.
 • Implementatie klantportaal.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Programmamanagement informatisering en automatisering.
 • Implementatie woonruimteverdeelsysteem.
 •  Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Opstellen digitale strategie.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Thuis in Limburg.
 • Workshop social media.
 • Implementatie, integratie primair systeem.
 • Implementatie document management systeem.
 • Implementatie nieuwe website en huurdersportaal.
 • Uitbreiding intranet.
 • Optimalisatie documentbeheer.
 • Opstellen I&A Beleidsplan.
 • Opstellen informatiebeveiligingsbeleid.
 • Programmamanagement I&A fusieprogramma.
 • Inventarisatie I&A knelpunten.
 • Selectie en implementatie outsourcing kantoorautomatisering en telefonie.
 • Projectleiding implementatie nieuwe woonruimteverdeling en digitale dienstverlening.
 • Implementatie SharePoint.
 • Contractonderhandelingen regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem en coördinator woonruimteverdeling.
 • Begeleiding doorontwikkeling Klik voor Wonen en Klik voor Kamers.
 • Aansluiting nieuwe corporaties bij Klik voor Wonen en Klik voor Kamers.
 • Social media training.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem voor drie samenwerkingsverbanden met veertien woningcorporaties.
 • Ondersteuning bij de uitbreiding van Klik voor Wonen.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Klik voor Wonen en Klik voor Kamers.
 • Selectie en implementatie document management systeem.
 • Selectie en implementatie KCC-portaal, kennisbank, website, huurdersportaal en intranet.
 • I&A programmamanagement.
 • Selectie en implementatie mobiele inspecties.
 • Informatiebeveiligingsbeleid.
 • Selectie en implementatie aannemersportaal.
 • I&A Partnership.
 • Implementatie website.
 • Implementatie woonruimteverdeelsysteem.
 • Implementatie kennisbank.
 • Selectie en implementatie huurdersportaal.
 • Presentatie over ESB voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek ERP standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek CMS standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Quick scan informatisering en automatisering.
 • Heroriëntatie primair systeem.
 • Selectie van regionaal woonruimteverdeelsysteem voor 22 corporaties.
 • Opstellen I&A beleidsplan.
 • Selectie en implementatie ERP-systeem fase 1.
 • Selectie en implementatie ERP-systeem fase 2.
 • Implementatie huurdersportaal.
 • Implementatie mobiele inspectie.
 • Implementatie aannemersportaal.
 • Opstellen informatiebeveiligingsbeleid.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Thuis in de Achterhoek.
 • Quick scan informatisering en automatisering.
 • Selectie en implementatie primair systeem.
 • Selectie en implementatie huurdersportaal.
 • Selectie en implementatie aannemersportaal.
 • Begeleiding op I&A gebied bij fusie naar Plavei.
 • Begeleiding integratie applicatielandschappen bij fusie naar Plavei.
 • Opstellen I&A beleid.
 • Coaching coördinator I&A
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Thuis in de Achterhoek.
 • Selectie primair systeem.
 • Selectie content management systeem.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Presentatie over ESB voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek ERP standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek CMS standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Opstellen social media beleid.
 • Tactisch-strategisch informatiemanagement.
 • Selectie Document Management Systeem.
 • Opstellen informatiebeveiligingsbeleid.
 • Presentatie over ESB voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek ERP standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek CMS standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek naar enterprise service bus.
 • Projectleiding implementatie eContent.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Ontwikkelen I&A beleid.
 • I&A Partnership.
 • Opstellen digitale strategie.
 • Selectie en implementatie website, kennisbank en huurdersportaal.
 • Opstellen informatiebeveiliging en privacybeleid en -plan
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Thuis in de Achterhoek.
 • Selectie primair systeem.
 • Selectie content management systeem.
 • Inspiratiesessies social media.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Opstellen I&A Beleidsplan.
 • Selectie document management systeem.
 • Workshop social media.
 • Opstellen social media beleidsplan.
 • Implementatie social media.
 • Contractonderhandelingen regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Projectleiding implementatie primair ERP systeem.
 • Opstellen informatiebeveiligingsbeleid.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Zuidwestwonen.nl.
 • Advisering aanschaf ESB oplossing.
 • Presentatie over ESB voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek ERP standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek CMS standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Quick scan informatisering en automatisering.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Klik voor Wonen en Klik voor Kamers.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.

SWEMP is een samenwerkingsverband van de corporaties: Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal.

 • Implementatie ERP migratie.
 • Inspiratiesessie social media.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Ondersteuning aansluiting bij Klik voor Wonen.
 • Ondersteuning outsourcing.
 • Workshop social media.
 • Opstellen beleidsplan social media.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Analyse back-up en restore procedure.
 • Opstellen digitale strategie.
 • Selectie en implementatie outsourcing serverpark en kantoorautomatisering.
 • I&A projectondersteuning bij onder andere: DMS, CMS, DO, Inspectie en WRV.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Interactieve MT-sessie over business & IT alignment.
 • Sparringspartner op strategische I&A onderwerpen.
 • Adviserende rol bij diverse projecten.
 • Selectie leverancier en systeem voor interactieve webportalen.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Wooniezie.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Thuis in Limburg.
 • Workshops social media.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Thuis in Limburg.
 • Implementatie maatwerkapplicatie voor de registratie van installatiegegevens.
 • Selectie ESB, middleware oplossing.
 • Opstellen I&A Beleid.
 • Implementatie reparatieverzoekenportaal.
 • Implementatie primair systeem.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Klik voor Wonen en Klik voor Kamers.
 • Realisatie koppelingen tussen diverse systemen.
 • Implementatie woonruimteverdeelsysteem voor buitenlandse studenten (Student Rooms Breda).
 • Selectie en implementatie website, intranet, huurdersportaal, medewerkersportaal, kennisbank.
 • Selectie en implementatie bedrijfsbrede DWH-oplossing.
 • Selectie Document Management Systeem (met AlleeWonen en Zayaz).
 • Selectie en implementatie creditmanagement software.
 • Begeleiding implementatie koppelingen tussen primair systeem en woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem voor drie samenwerkingsverbanden met veertien woningcorporaties.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Implementatie nieuw ERP-systeem.
 • Quick scan informatisering en automatisering.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Zuidwestwonen.nl.
 • Selectie primair systeem.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Thuis in de Achterhoek.
 • Optimalisatie nieuwe website.
 • Optimalisatie huurdersportaal.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Thuis in Limburg.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Opstellen digitale strategie.
 • Opstellen business case digitale dienstverlening.
 • Ondersteuning digitale dienstverlening.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Thuis in Limburg
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Thuis in de Achterhoek.
 • Selectie primair systeem.
 • Selectie content management systeem.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Begeleiding migratie Empire ERP systeem.
 • Begeleiding afronding KCC- en huurdersportaal implementatie.
 • Begeleiding realisatie koppelingen tussen ERP systeem en woonruimteverdeelsysteem.
 • Projectmanagement implementatie passendheidtoets
 • Selectietraject automatisering woningmutatie
 • Begeleiding vervanging systeem voor het dagelijks onderhoud
 • Selectie outsourcing kantoorautomatisering.
 • Opstellen digitale strategie.
 • Presentatie over ESB voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek ERP standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek CMS standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Opstellen digitale strategie.
 • Presentatie over ESB voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek ERP standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek CMS standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Presentatie over ESB voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek ERP standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek CMS standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem en coördinator woonruimteverdeling.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem voor drie samenwerkingsverbanden met veertien woningcorporaties.
 • Opstellen digitale strategie.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Wooniezie.
 • Opstellen digitale strategie.
 • Selectie document management systeem.
 • Opstellen informatiebeveiligingsbeleid.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie en implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Thuis in Limburg.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • I&A Partnership.
 • Selectie en implementatie website Aert Swaens.
 • Selectie en implementatie woonruimteverdeelsysteem Aert Swaens.
 • Optimalisatie primair systeem Aert Swaens
 • Implementatie woningzoekendenportaal Domein
 • Implementatie nieuwe website Woonstichting 'thuis.
 • Implementatie woningzoekendenportaal Woonstichting 'thuis.
 • Social media workshop.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem Klik voor Wonen en Klik voor Kamers.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Contractonderhandelingen regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Selectie Document Management Systeem (met AlleeWonen en WonenBreburg).
 • Aanbesteding en begeleiding outsourcingstraject automatisering.
 • Onderzoek naar I&A samenwerking Zayaz-AlleeWonen.
 • Realisatie I&A Shared Services Center Zayaz-AlleeWonen.
 • Ondersteuning selectie en implementatie voor vastgoedsturing.
 • Opstellen informatiebeveiligingsbeleid.
 • Presentatie over ESB voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek ERP standaardisatie voor Zuid-West Samen.
 • Onderzoek CMS standaardisatie voor Zuid-West Samen.

Contact

Postbus 834
4600 AV Bergen op Zoom

Telefoon

Martijn Videler: 06 29 54 26 30
Piet Verdult: 06 22 21 36 97

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies om het verkeer op de website te analyseren.

Akkoord

Over VVA-informatisering

VVA-informatisering is een innovatief en onafhankelijk informatiseringsbureau. We werken op het snijvlak van organisatie en ICT. En spreken beide talen.

Onze projectleiders, adviseurs en coaches zijn experts op het gebied van digitale strategie, online dienstverlening, softwareselectie en -implementatie, slimmer werken en organisatie inrichting. Lees meer...

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?