Nieuws

Bekijk hier alle nieuwsberichten van en over VVA-informatisering.

RPA presentation at the Disruptive Innovators Network.

Lees meer...

Op 27 juni is VVA aanwezig bij het evenement ‘Jouw toekomst is nu’ van Corporaties In Beweging.

Lees meer...

Na een goed verlopen overgangsweekend is Woonbron deze week gestart met DO Empire!

Lees meer...

In June, the Disruptive Innovators Network visits the Netherlands and VVA will be part of their program!

Lees meer...

Maar liefst 37% van de datalekken ontstaat door ontvreemding via 'social engineering'-technieken, oftewel het manipuleren van de zwakste schakel van informatiebeveiliging: de mens!
Wij namen de proef op de som en deden ons voor als klant en externen om gevoelige informatie te achterhalen. Hoe zouden medewerkers van uw organisatie reageren op zo'n telefoontje?

Lees meer...

Op 25 mei 2018 trad de AVG in werking. Tot die datum was iedereen druk met de voorbereidingen, zijn de benodigde activiteiten al geborgd binnen uw organisatie?

Lees meer...

Het is niks nieuws dat de mens de zwakste schakel is in de organisatiebeveiliging. Ruim 70 procent van de datalekken ontstaat door een fout van de medewerker. De sector zorg en welzijn is daarop (helaas) geen uitzondering. Sterker nog, een derde van de gemelde datalekken in 2018 was afkomstig van deze sector. Investeer daarom niet slechts in technische maatregelen en procedures of richtlijnen, maar ook in het bewustzijn van medewerkers.
Maar hoe maak je zo'n stoffig onderwerp aantrekkelijk en inspirerend..?

Lees meer...

Op dit moment heeft VVA-informatisering drie nieuwe afstudeerders in dienst.

Lees meer...

Dit Portugese ziekenhuis kreeg een boete opgelegd van maar liefst 400.000 euro omdat het de AVG (GDPR in Europa) overtrad. En weet je waarom? Teveel medewerkers hadden toegang tot patiëntgegevens. 

Lees meer...

Dinsdag 12 maart zijn wij afgereisd naar Tilburg voor de MKB-avond. De MKB-avond is georganiseerd door studievereniging Asset | SBIT om studenten van Information Management kennis te laten maken met MKB bedrijven, waar zij na of al tijdens hun studie aan de slag zouden kunnen.

Lees meer...

Niek Jongbloets is de kersverse Master of Science in Information Management bij VVA-informatisering!
Met een mooie 8 als eindcijfer heeft Niek zijn thesis afgerond bij VVA-informatisering en start hij nu als Junior Business Consultant.

Lees meer...

Robotic Process Automation (RPA); een innovatieve ontwikkeling die bedrijven in staat stelt hun processen verder te automatiseren, zonder dat aanpassingen aan de ICT systemen nodig zijn.

Lees meer...

Het belang van juiste, complete en accurate data is een veelbesproken onderwerp. Hoe zorg je nu dat jouw corporatie de beschikbare data op de juiste manier analyseert om tot de gewenste informatie en kennis te komen?

Lees meer...

Afgelopen jaar hebben we Woonkracht10 mogen ondersteunen met meerdere projecten, waaronder de implementatie van een nieuwe website, huurdersportaal en het IRIS KCC-portaal. In december zijn we live gegaan met een supermooi resultaat! Voor de huurders van Woonkracht10 is het nu nog gemakkelijker om online allerlei zaken te regelen. Ook voor de collega’s wordt het via het KCC-portaal mogelijk om huurdersprocessen eenvoudig te regelen en in te zien.

Afgelopen editie van het CorporatieGids Magazine is Laura Gruson geïnterviewd door Johan van der Beld van CorporatieMedia over haar onderzoek naar Chatbots en de mogelijke toepassingen voor de woningcorporatiebranche. Het resultaat lees je hier in CorporatieGids Magazine editie 57!

De afgelopen weken heeft Sint Joseph Almelo maar liefst twee livegangen mogen vieren! Eerst werd het uitvoeren van digitale woningopnames van Movin'U geïntroduceerd en daarna het huurdersportaal van Umbrella. Twee mooie slagen in het verbeteren van de communicatie met huurders en het optimaliseren van de processen. Wij hebben Sint Joseph bij beide implementaties mogen ondersteunen en zijn trots op het resultaat.

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart die bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht verhuurt. Recent is het nieuwe ondernemingsplan 2018 - 2021 opgesteld met als titel “Hart voor huurders”. Dit benadrukt de rolopvatting waarin Mozaïek Wonen er expliciet voor kiest om dichter bij haar huidige en toekomstige huurders te gaan staan en het echte thuisgevoel te faciliteren.

Lees meer...

Woonplus Schiedam is een woningcorporatie met ongeveer 12.000 VHE en er werken zo’n 100 medewerkers. Als primair bedrijfsinformatiesysteem is Empire R16 van cegeka-dsa in gebruik.

Lees meer...

Op het moment heeft VVA-informatisering twee afstudeerders in dienst.

Lees meer...

Ook dit jaar heeft VVA de Roparun opnieuw financieel ondersteund.

De Roparun is een estafetteloop met startlocaties in Parijs en Hamburg en een gezamenlijke finish in Rotterdam. Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel meer dan anderhalve marathon(!).

Lees meer...

Portaal heeft VVA gevraagd om in de rol van projectmanager, de uitdaging op te pakken om het dagelijkse onderhoudsproces te implementeren in Dynamics Empire. Portaal is een van de grootste woningcorporaties in Nederland. Ze beheert ruim 50.000 woningen in de gebieden Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht en Leiden.

Lees meer...

Het is D-Day! Althans, zo voelt het vandaag voor velen met kennis van de privacywetgeving. Vandaag, 25 mei 2018, is namelijk de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Je zult het vast niet gemist hebben. De mailbox die volloopt met e-mails van bedrijven over deze nieuwe privacywet. De AVG voorschrijft namelijk hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens. Woningcorporaties verwerken ook persoonsgegevens bijvoorbeeld de gegevens van huurders, woningzoekenden en ook werknemers.

Lees meer...

Het is bijna zover, 25 mei 2018, en dan geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het vraagt nogal wat van organisaties om te zorgen dat zij compliant zijn met deze nieuwe wetgeving. Vandaar dat meerdere corporaties en zorgorganisaties ons hebben gevraagd te ondersteunen op dit gebied.

Lees meer...

Bij Traverse zijn wij gevraagd om te ondersteunen bij het opstellen van een programma van prestaties voor een social intranet. Traverse is een stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant. Zij heeft de passie om mensen te helpen hun weg te vinden naar een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. Hierbij willen ze vraaggericht kunnen werken, waarbij de aandacht ligt op het proces.

Lees meer...

Afgelopen donderdag hebben Bas Buitendijk en Laurey van Pelt – Mulder een presentatie gegeven over ‘Datakwaliteit: een randvoorwaarde voor de aanlevering via SBR’ tijdens de CorporatieGids LIVE dag.

Lees meer...

Vandaag is het nieuws naar buiten gekomen dat van een hele hoop accounts de wachtwoorden zo voor het oprapen liggen. Hier kunnen ook wachtwoorden van jouw accounts tussen zitten. Dit kan zowel van je zakelijke als privé accounts zijn.

Lees meer...

Veel van onze huidige medewerkers (Mark, Allard, Rick, Laura en Cees-Jan) zijn afgelopen jaren vanuit de studierichting Information Management bij VVA-informatisering terecht gekomen. Zij vinden dat de master naadloos aansluit bij het werk wat wij als VVA-informatisering uitvoeren. Vandaar dat wij gevraagd zijn om geïnteresseerde bachelor studenten op het gebied van Information Management te inspireren over wat het vakgebied inhoudt en hoe dit tot uitdrukking komt in de praktijk. 

Lees meer...

Martijn Videler en Bas Buitendijk hebben zich afgelopen jaar ingezet om de vernieuwingsagenda van Aedes op te stellen. Deze vernieuwingsagenda verbindt corporaties en partners die samenwerken aan vernieuwing. Dit gebeurt op zes belangrijke thema's. Een van die belangrijke thema's is het verbetertraject Digitalisering en Informatievoorziening.

Wil je hier meer over weten? Lees het op bladzijde 50 en 51 in het CorporatieGids Magazine, Maart 2018 Editie: Strategie, Bedrijfsvoering en ICT.

Lees meer...

Een datalek meemaken via Virtual Reality. Dit is één van de ervaringen die de deelnemers tijdens de vijfde masterclass van de Leergang Privacy- en Gegevensbescherming op hebben gedaan.

Lees meer...

Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Parallel aan de ontwikkeling van haar nieuwe bedrijfssplan heeft Woonbron VVA-informatisering gevraagd een digitale strategie op te stellen. De afgelopen maanden hebben we verschillende sessies georganiseerd met ondermeer het directieteam, managers bedrijfsvoering, kerngebruikers en I&A medewerkers om input op te halen en resultaten te toetsen. Op deze wijze zijn in dialoog met de organisatie verschillende I&A speerpunten met bijbehorende projectenportfolio benoemd. Hierop gaat Woonbron zich de komende jaren focussen.

Lees meer...

Afgelopen donderdagavond waren wij aanwezig op de MKB-avond georganiseerd door studievereniging Asset | SBIT. Tijdens deze avond waren studenten van Tilburg University aanwezig.

Lees meer...

VVA is bij TBV Wonen gestart met het opstellen van informatiebeleid. TBV Wonen is een Tilburgse woningcorporatie met ruim 7300 verhuurbare eenheden. Het huidige informatiebeleid is verouderd en er is behoefte aan nieuwe afgestemde kaders tussen I&A en de business. Het informatiebeleid gaat ook een blik op de toekomst bevatten om daarop te kunnen anticiperen.

Lees meer...

Iedere vrijdag om stipt 9 uur delen wij altijd de belangrijkste nieuwtjes van afgelopen week met elkaar, supermooi!

Afgelopen weken hebben wij een aantal nieuwe gezichten bij ons kernteam mogen verwelkomen die we graag aan jullie voorstellen!

Lees meer...

Gisteren hebben wij een workshop Graphic Facilitation gevolgd, gegeven door onze eigen Laurey. Het was een hele creatieve middag waar we allemaal met resultaat uitgekomen zijn. Mogelijk ziet u onze tekeningen binnenkort een keer in een sessie voorbijkomen!

Rick Swinkels is afgelopen jaar bij ons afgestudeerd en heeft er nu voor gekozen om zijn carrière als business consultant bij ons te starten. Hij studeerde af op het onderwerp informatiebeveiliging. Rick volgde de studie Information Management aan Tilburg University. Daarnaast heeft hij al ondersteund bij diverse projecten binnen VVA-informatisering en zal hij dit verbreden in zijn verdere loopbaan.

Lees meer...

Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen gaan fuseren. Vanaf 1 januari 2018 gaan ze officieel samen als Alwel. In april ligt het moment van ‘livegang’ richting huurders en derden. Dit vraagt ook om integratie van informatisering en automatisering van beide corporaties. VVA verzorgt het programmamanagement van dit proces. Er is een programma uitgewerkt dat gaat leiden tot het samenvoegen van applicaties, de ICT infrastructuur en de I&A organisatie. Dit is nu in volle gang. Het projectmanagement voor de integratie tot 1 Empire wordt ook door VVA uitgevoerd.

Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Parallel aan de ontwikkeling van haar nieuwe ondernemingsplan, stelt zij samen met VVA-informatisering ook de digitale strategie op. Doel is om de I&A huishouding zodanig vorm te geven dat deze de lange termijn doelen van de organisatie maximaal ondersteunt.

Lees meer...

Afgelopen maanden hebben we Sint Joseph mogen ondersteunen bij de implementatie van een nieuwe website. In oktober zijn we live gegaan met een supermooi resultaat! Voor de huurders van Sint Joseph is het nu heel gemakkelijker om via de website zelf reparatieverzoeken in te dienen, de huur op te zeggen, digitale meldingen te maken van overlast of een klacht in te sturen. Zie de website hier: www.stja.nl

Begint het bij jou ook een beetje te draaien als het onderwerp op gegevensbescherming valt?

Op de onderstaande website krijg je snel een duidelijk beeld wat er ook alweer allemaal bij komt kijken door middel van een infographic.

Zie Europese Commissie.

VVA-informatisering is op zoek naar trainees die theorie en praktijk willen combineren als opstap voor een professionele carrière!

Lees meer...

Afgelopen week zijn we druk bezig geweest met de hardware bij Samenwerking. Na het inventariseren wat voor de medewerkers de ideale opstelling moest zijn, zijn ondertussen alle werkplekken voorzien van nieuwe hardware. Zie hier een sfeerimpressie van het resultaat!

Gisteren waren wij weer aanwezig op het CorporatiePlein. Het was een intensieve dag waar we veel leuke (oude) bekenden gesproken en gezien hebben. Ook hebben wij het uitgebreid kunnen hebben over onze studentendenktank: Innovatisering! Supermooi om te horen dat ook jullie enthousiast worden over de ideeën die uit deze denktank voortvloeien. 

Het afgelopen jaar zijn er een hoop projecten uitgevoerd bij Area waar VVA-informatisering bij betrokken was. Area is een woningcorporatie in de regio Uden-Veghel. In totaal bezitten zij ongeveer 8.000 woningen. Zij zetten zich in om mensen goed te laten wonen in levendige dorpen en prettige wijken.

Lees meer...

Afgelopen dinsdag waren wij aanwezig bij de CorporatieGids LIVE kennisdag. Hier heeft Rick Swinkels de aanwezigen geïnspireerd met een interactieve presentatie over bewustwording van het onderwerp informatiebeveiliging. Wij zien zowel de interesse als het belang voor dit onderwerp enorm groeien, wat volgens ons een supermooie ontwikkeling is!

 

VVA-informatisering was aanwezig bij de case day van de studie International Business Administration op Tilburg University. Deze dag was speciaal georganiseerd om de studenten kennis te laten maken met verschillende vakgebieden in de praktijk. VVA stond hier voor het vakgebied Information Management.

Lees meer...

Studentendenktank Innovatisering, met als slogan "laat de toekomst bij je binnen", presenteerde vrijdag 2 december haar eerste case "innovatief presenteren".

Lees meer...
logo 't Heem

’t Heem in Udenhout is zowel zorg- als woningstichting. Ze biedt thuiszorg, zorg in woon- en zorggebouwen en activiteiten aan senioren en verhuurt woningen in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. Met ’t Heem heeft VVA-informatisering in het voorjaar van 2016 een nieuwe digitale strategie gemaakt. Uit deze digitale strategie volgde een projectenplanning voor de komende jaren. Twee van deze projecten worden momenteel begeleidt door VVA.

Lees meer...

GroenWest is een corporatie met ongeveer 12.000 woningen in Woerden. Na de implementatie van het sociale intranet (Umbrella – Embrace) heeft GroenWest VVA-informatisering gevraagd hoe zij de ketensamenwerking verder kunnen vormgeven. Dit heeft betrekking op meerdere externe samenwerkingen.

Lees meer...

Scrum. Iedereen die betrokken is bij IT projecten heeft er ongetwijfeld wel een keer van gehoord. Maar wat is het nu eigenlijk precies? Wat zijn de verschillen tussen Scrum en traditioneel projectmanagement? Wanneer werkt het wel goed en wanneer juist niet? Wat kunnen woningcorporaties en zorginstellingen hiermee en hoe kan VVA hier op inspelen? Met deze vragen is VVA aan de slag gegaan tijdens de incompany Scrum training.

Lees meer...
vva-inovatisering

Innovatisering combineert de kennis van studenten met de huidige problematiek bij corporaties en zorgt op deze manier voor verrassende oplossingen. Dit initiatief combineert informatisering met innovatieve oplossingen. Zo krijgen de studenten meer zicht op de praktijk in het MKB, inspireren ze de business consultants van VVA en krijgen de klantorganisaties innovatieve oplossingen voor huidige praktijkcases. Oftewel een win-win-win situatie; Supermooi!

Lees meer...

Is jouw organisatie al voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Deze Europese privacywetgeving zal op 25 mei 2018 van toepassing worden en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Boetes kunnen vanaf dat moment oplopen tot wel 20 miljoen euro! Reden genoeg dus om de informatiebeveiliging aan te scherpen. Daarom organiseert VVA-informatisering een masterclass Informatiebeveiliging voor corporatiemedewerkers. .

Lees meer...

De meest vergaande maatregel die een corporatie kan nemen, is huisuitzetting. In 2014 werden 5.900 huurders uit hun huizen gezet, en in meer dan 85 procent van de gevallen was een huurachterstand de oorzaak. CorporatieGids.nl ging hierover in gesprek met René van den Brand en Eric Jansen (foto rechts) van adviesbureau VVA-informatisering: "Het doel van een corporatie is om het aantal huisuitzettingen zo laag mogelijk te houden. Een beter huurincasso-proces kan daar een bijdrage aan leveren."

Lees meer...

Woonplus, een corporatie met ongeveer 12.000 woningen in Schiedam, gebruikt Empire van cegeka-dsa als ERP systeem. De corporatie is van plan te migreren naar een nieuwe versie van Empire en heeft VVA-informatisering gevraagd deze migratie te begeleiden. De migratie is een omvangrijk project.

Lees meer...
Datalekken woningcorporaties

Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Een grote verandering voor organisaties is dat datalekken vanaf dat moment gemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voormalig College bescherming persoonsgegevens). In bepaalde gevallen moeten ook de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) ingelicht worden. Als een organisatie zich niet conformeert aan de wet, kunnen boetes oplopen tot 820.000 euro of 10 procent van de jaaromzet. De nieuwe wet geldt ook voor woningcorporaties. Om die reden is informatiebeveiliging ‘opeens’ een hot item binnen de branche. Reden genoeg om het daarover te hebben.

Lees meer...

Herken je dit? Chaos op netwerkmappen, ongeautoriseerd gebruik van cloudoplossingen, geen overzicht, lang zoeken, meerdere versies, onduidelijke afspraken en meer? Dan is het tijd om een start te maken met Enterprise Content Management (ECM). Dat kan door deel te nemen aan onze Masterclass ECM. We hebben nog enkele gratis (!) plaatsen beschikbaar voor deze masterclass op vrijdag 29 januari 2016.

Lees meer...

Bij Woonstichting St. Joseph uit Boxtel hebben wij de implementatie van een nieuw ERP systeem begeleid. Het systeem - ViewPoint van Itris - is inmiddels in gebruik genomen. De corporatie met zo'n 4.200 woningen is inmiddels begonnen aan de tweede fase van de implementatie. Ook tijdens die fase zorgt VVA-informatisering voor de ondersteuning.

Lees meer...

VVA-informatisering kiest er ieder jaar voor om geen kerstcadeaus te geven aan relaties. In plaats daarvan steunen wij gedurende het jaar verschillende goede doelen. We lichten er graag een paar goede doelen uit: Roprarun, Colsensation en de Chordoma Foundation. En vertellen waarom we het belangrijk vinden dat mensen zich hiervoor inzetten.

Lees meer...

Over lean is al veel gesproken en geschreven. We laten daarom in het midden of het een hype, een filosofie of een aanpak is. Wat mij betreft is het een manier van werken waarbij iedereen binnen de organisatie zich richt op het creëren van klantwaarde in alle processen en daarbij verspillingen probeert tegen te gaan. Lean komen we in de corporatiebranche steeds vaker tegen. En daarmee ook op het domein van informatisering en automatisering. We zien echter twee duivelse dilemma’s: klantwaarde versus risicomanagement en kosten die voor de baten uitgaan. Eerder besprak ik het het eerste dilemma. Laten we nu eens naar het tweede dilemma kijken.

Lees meer...

Nicholas Carr (onder andere bekend van het artikel IT doesn’t matter) schrijft in zijn laatste boek The Glass Cage over de toename van automatisering om ons heen en de veranderende rol van de mens hierdoor. Carr gebruikt hierbij het voorbeeld van een piloot, die tegenwoordig veel meer opzichter is van de instrumenten in zijn vliegtuig dan dat hij deze daadwerkelijk bestuurt. De huidige generatie piloten is het besturen van een vliegtuig verleerd en in noodsituaties kan dit leiden tot foute beslissingen waardoor een vliegtuig een ongeluk kan krijgen, betoogt Carr. Dit voorbeeld kan doorgetrokken worden naar de corporatiesector.

Lees meer...

Na het opstellen van de digitale strategie heeft Viverion ook voor de vervolgfase voor VVA-informatisering gekozen. Wij gaan de corporatie met zo’n 5.700 woningen in het oosten van het land ondersteunen bij diverse I&A projecten.

Lees meer...

WoonService Den Bosch heeft VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen bij de selectie van een nieuw woonruimteverdeelsysteem. Bij WoonService zijn de woningcorporaties BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland, Woonzorg Nederland en Zayaz aangesloten.

Lees meer...
Disruptie in de corporatiesector: ontwrichting ligt op de loer

Een groot gevaar voor bestaande organisaties en sectoren is disruptie. Ontwrichting in goed Nederlands. Kijk maar eens wat Uber heeft gedaan met de taxibranche. Of Airbnb in de hotelwereld, Spotify in de muziekindustrie en Netflix met televisiezenders. En laten we de telecombranche niet vergeten, met WhatsApp als belangrijkste voorbeeld. In iedere sector ligt ontwrichting op de loer. Ook bij woningcorporaties. In deze blog leg ik uit waarom en vraag ik me af wanneer het gebeurt. En op welk gebied.

Lees meer...

Herkent u dit? Chaos op netwerkmappen, ongeautoriseerd gebruik van cloudoplossingen, geen overzicht, lang zoeken, meerdere versies, onduidelijke afspraken en meer? Dan is het tijd om te beginnen met Enterprise Content Management (ECM). VVA-informatisering geeft hier uitgebreid aandacht aan op het CorporatiePlein. En we organiseren in januari 2016 een Masterclass Enterprise Content Management.

Lees meer...

Bij Welbions wordt digitale dienstverlening steeds belangrijker. De corporatie, met zo’n 13.000 woningen in Hengelo, is daarom op zoek naar een leverancier en een systeem voor interactieve webportalen. VVA-informatisering ondersteunt Welbions bij dit selectietraject.

Lees meer...
prestatie inkoop

Als adviseur heb ik al veel selectietrajecten begeleid namens de klant. Zodoende heb ik een prima trackrecord opgebouwd en kan ik mezelf specialist noemen op het gebied van selectie en implementatie van software. Waardevol natuurlijk. Maar ik was met name een specialist in het voorkomen van fouten door de leverancier, managen van verwachtingen van de klant en indekken van mogelijke risico’s door die bij de leverancier te leggen. Kan dat niet anders?

Lees meer...
Martijn Videler

"Alles draait om informatie, ook bij woningcorporaties." Dat stelt Martijn Videler van VVA-informatisering, één van de exposanten tijdens CorporatiePlein in Expo Houten. CorporatieGids.nl ging met hem in gesprek over wat bezoekers op 24 september van VVA-informatisering op dé bedrijfsvoering & ICT-vakbeurs voor woningcorporaties kunnen verwachten.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft bij Viverion onlangs een digitale strategie met projectenkalender opgesteld. Eén van de vervolgprojecten is de outsourcing van het serverpark en de kantoorautomatisering. VVA-informatisering is gevraagd om deze outsourcing te begeleiden.

Lees meer...

Over lean is al veel gesproken en geschreven. We laten daarom in het midden of het een hype, een filosofie of een aanpak is. Wat mij betreft is het een manier van werken waarbij iedereen binnen de organisatie zich richt op het creëren van klantwaarde in alle processen en daarbij verspillingen probeert tegen te gaan. Lean komen we in de corporatiebranche steeds vaker tegen. En daarmee ook op het domein van informatisering en automatisering. We zien echter twee duivelse dilemma’s: klantwaarde versus risicomanagement en kosten die voor de baten uitgaan. Laten we eens naar het eerste dilemma kijken.

Lees meer...

Woonbron, een corporatie met ongeveer 45.000 verhuureenheden in Rotterdam en omgeving, heeft IRIS van Kubion geïmplementeerd. Dit betreft portalen voor huurders en voor KCC medewerkers. Woonbron heeft VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen bij de afronding van dit project in de rol van projectleider.

Lees meer...
Business Process Management

Herinnert u het verhaal van mijn collega nog over vloeibare IT? Hij schreef dat slimme IT toepassingen kunnen helpen bij het effectiever en efficiënter werken binnen woningcorporaties. Zo’n onderwerp vraagt om verdieping. En dat ga ik doen door u mee te nemen in de wereld van levende procesmodellen en business process management.

Lees meer...

Woonbron, een corporatie met ongeveer 45.000 verhuureenheden in Rotterdam en omgeving, gebruikt Empire van cegeka-dsa als ERP systeem. De corporatie is van plan te migreren naar een nieuwe versie van Empire en heeft VVA-informatisering gevraagd deze migratie te begeleiden. De migratie is een omvangrijk project.

Lees meer...

De Zeeuwse woningcorporaties Clavis, l’escaut woonservice, R&B Wonen, RWS Goes, Stadlander, Woonburg, Woongoed Middelburg, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwland werken samen onder de naam Zuid-West samen. Zij hebben VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen bij een onderzoek naar een gezamenlijk ERP systeem en gezamenlijke interactieve webportalen.

Lees meer...
Vloeibare IT

Het is een kwestie van tijd, maar het komt er aan: vloeibare IT. Woningcorporaties moeten steeds effectiever en efficiënter werken, hebben vaak een versnipperd applicatielandschap en hoge ambities voor online dienstverlening. Zou het dan niet prettig zijn wanneer informatie als het ware vloeibaar door de organisatie stroomt en interne en externe processen vloeiend in elkaar overlopen? Niet gehinderd door gebrek aan systeemintegratie en een veelvoud aan informatiesystemen die ieder slechts een deel van een proces ondersteunen?

Lees meer...
Roparun 2015 VVA-informatisering

Onlangs vond de Roparun 2015 plaats, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Tijdens de Roparun leveren mensen in teamverband een sportieve prestatie om zo geld op te halen voor mensen met kanker. VVA-informatisering sponsorde het team Door Dik en Dun uit Steenbergen. Het team liep voor de twintigste keer mee.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft Maasvallei ondersteund bij de implementatie van een nieuw ERP systeem. Dit systeem is inmiddels live. Nu de eerste fase van de implementatie succesvol is afgerond, is het tijd om aan de tweede fase te beginnen. Binnen deze fase staan tal van vervolgprojecten op de rol. VVA-informatisering begeleidt de corporatie uit Maastricht ook bij deze vervolgprojecten.

Lees meer...

De woningcorporaties Delta Wonen, Omnia Wonen, Woningstichting Putten en UWOON hebben VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen op het gebied van woonruimteverdeling. De corporaties uit de regio Noordwest Veluwe zijn van plan om een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem en website te laten ontwikkelen. VVA-informatisering begeleidt de corporaties tijdens de selectie van leverancier en systeem.

Lees meer...

VVA-informatisering werkt al langere tijd prettig samen met SCW, een corporatie met ongeveer 3.500 woningen in Tiel. Twee jaar geleden heeft SCW een partnership met VVA-informatisering gesloten. Dit partnership is onlangs voor de tweede keer verlengd.

Lees meer...

De corporatie Laurentius uit Breda heeft gekozen voor een partnership met VVA-informatisering. De afgelopen tijd hebben we Laurentius ondersteund bij verschillende projecten, zoals het opstellen van een I&A beleid, selectie en implementatie van een document management systeem, het voeren van I&A programmamanagement en de selectie van een content management systeem voor interactieve klantapplicaties. Deze samenwerking wordt nu voortgezet als partnership.

Lees meer...

Waar de meeste woningcorporaties een eigen I&A-afdeling hebben met bijbehorend personeel en takenpakket, pakken de corporaties Zayaz uit Den Bosch en AlleeWonen uit Roosendaal en Breda het heel anders aan. De twee woningcorporaties zijn in 2013 onder begeleiding van VVA-informatisering een Shared Services Centrum (SSC) I&A begonnen. Wat is een SSC precies en wat zijn de uitdagingen voor woningcorporaties? 

Lees meer...
Allard Dolron

Sinds deze maand heeft VVA-informatisering een nieuwe collega: Allard Dolron. Allard studeert bij ons af met een onderzoek naar business process management. Daarnaast ondersteunt hij bij diverse projecten binnen VVA-informatisering. Allard volgt de studie Information Management aan de Universiteit van Tilburg.

Lees meer...

Woonstichting St. Joseph uit Boxtel heeft VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen bij de implementatie van een nieuw ERP systeem. VVA heeft de corporatie met ongeveer 4.200 verhuureenheden eerst begeleid bij de contractonderhandelingen. Daarna is de implementatie gestart. VVA-informatisering zorgt voor de projectleiding tijdens de implementatie en levert tevens inhoudelijk advies.

Lees meer...

Stop met klassieke selectietrajecten met reusachtige programma’s van eisen. Stop met vertellen wat de leverancier moet leveren. Zie de leverancier als expert, laat hem vertellen hoe hij de projectdoelstelling realiseert en selecteer de best presterende leverancier. Dit is prestatieinkoop en toepasbaar in veel ict-projecten. 

Benieuwd naar de aanpak, voordelen en valkuilen? Kom dan naar de kennissessie van VVA-informatisering tijdens de CorporatieGids LIVE Kennisdagen 2015! We vertellen u graag meer op donderdag 26 maart tussen 12.00 en 12.45 uur.

Studentenhuisvester Idealis uit Wageningen heeft VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen bij de realisatie van haar digitale ambities. De corporatie staat aan de vooravond van een nieuwe aanpak van studentenhuisvesting in samenwerking met Wageningen UR. Het doel is om de markt voor studentenhuisvesting van binnen- en buitenlandse studenten meer te integreren en meer te digitaliseren.

Lees meer...

VVA-informatisering begeleidt drie Brabantse regionale samenwerkingsverbanden die de woonruimteverdeling verzorgen voor veertien aangesloten woningcorporaties bij een marktoriëntatie. Woning in Zicht, Wooniezie en Klik voor Wonen bekijken daarbij opnieuw de markt van aanbieders van systemen voor woonruimteverdeling.

Lees meer...

Sinds 3 februari is het voor een woningzoekende een stuk eenvoudiger om een woning te vinden. De Almelose woningcorporaties Beter Wonen en St. Joseph, bieden vanaf die dag namelijk hun beschikbare woningen, huur én koop, aan op de nieuwe website van Woonburo Almelo. Dit woonruimteverdeelsysteem is tot stand gekomen onder begeleiding van VVA-informatisering.

Lees meer...

WonenBreburg heeft het proces van huurincasso kritisch bekeken. De conclusie is onder andere dat het proces efficiënter moet worden ingericht en de huurachterstanden omlaag moeten. Om deze doelstellingen te realiseren, is een nieuw procesontwerp opgesteld. Op basis van dit procesontwerp is getoetst of het huidige ERP systeem deze ondersteuning kan bieden. Dit bleek niet het geval te zijn.

Lees meer...
VVA-informatisering

Sinds kort heeft VVA-informatisering een nieuw logo. En een nieuwe huisstijl. We vertellen u graag waarom. Onze huisstijl is herkenbaar. Het “VVA-oranje” gecombineerd met grijs past bij ons. Al jaren. Maar een sterk merk heeft meer nodig. Bijvoorbeeld een logo dat opvalt, past bij onze identiteit en in één oogopslag herkenbaar is als VVA-informatisering. Dat logo hebben we nu. En we zijn er trots op.

Lees meer...

ProWonen, Sité Woondiensten en Wonion werken onder de naam ProSiWo intensief samen. Zo is er een gezamenlijke ict visie opgesteld en is er in 2013 een gezamenlijke technische infrastructuur voor de drie corporaties neergezet. Voor de volgende stap in de samenwerking is VVA-informatisering door ProSiWo gevraagd te ondersteunen bij het selecteren van een CMS voor de drie corporaties.

Lees meer...

In oktober van het vorige jaar ging Maasvallei live met een nieuw ERP-systeem onder begeleiding van VVA-informatisering. Inmiddels is Woningstichting Berg en Terblijt ook live gegaan met ViewPoint van Itris. Maasvallei doet voor Woningstichting Berg en Terblijt de administratie. De keuze voor hetzelfde nieuwe systeem door Berg en Terblijt lag daarom voor de hand.

Lees meer...

Viverion is een corporatie met 5.870 woningen. Samen met VVA-informatisering stellen zij een digitale strategie op. In deze digitale strategie staan uitgangspunten op gebied van informatisering en automatisering (I&A). Deze zijn richtinggevend voor de ontwikkeling van de I&A huishouding voor de komende jaren.

Lees meer...

Onder begeleiding van VVA-informatisering is woningcorporatie Maasvallei uit Maastricht live gegaan met het ERP-systeem ViewPoint van Itris. Maasvallei koos voor een zogenaamde ‘best practice’ implementatie en ging zes maanden na de start live.

Lees meer...

Woningstichting Bergh en Laris Wonen en Diensten werken sinds een aantal jaren samen op diverse onderdelen in de bedrijfsvoering. VVA-informatisering heeft bij beide corporaties de gezamenlijke implementatie van een nieuw ERP systeem begeleid. Bergh en Laris zijn van plan te fuseren. VVA begeleidt deze fusie op het gebied van informatisering en automatisering.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft Woningstichting Geertruidenberg (WSG) ondersteund bij de zoektocht naar een outsourcingspartij. Tijdens dit selectietraject is WSG onder begeleiding van VVA op zoek gegaan naar een partij die de complete kantoorautomatisering ‘vanuit de cloud’ gaat aanbieden.

Lees meer...

Laurentius heeft VVA-informatisering gevraagd om ondersteuning te leveren op het gebied van informatiemanagement. Naast de begeleiding van de implementatie van interactieve klantcommunicatie, zijn we bij de corporatie uit Breda sparringspartner op strategische I&A onderwerpen. We spelen bovendien een adviserende rol bij diverse projecten.

Lees meer...
Eric Jansen

Sinds deze maand heeft VVA-informatisering een nieuwe collega: Eric Jansen.  Na zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is Eric begonnen met werkzaamheden op het snijvlak van kwaliteit, processen en ict. De afgelopen twaalf jaar was dat als organisatie adviseur voor met name non-profit instellingen. Eric heeft een speciale belangstelling voor bestuurlijk-maatschappelijke projecten en programma’s.

Lees meer...

Brabantse Waard werkt aan verdere professionalisering op het gebied van informatisering en automatisering. Bij de corporatie uit Zevenbergen zijn we sinds begin 2014 sparringspartner op strategische I&A onderwerpen. Na verschillende informatiseringsprojecten uitgevoerd te hebben, heeft Brabantse Waard het partnership met VVA-informatisering verlengd.

Lees meer...

Woningstichting St. Joseph Almelo (STJA) heeft een nieuw ondernemingsplan opgesteld en is van plan haar huidige dienstverleningsconcept te wijzigen. In het nieuwe dienstverleningsconcept wordt sterk ingezet op digitalisering van klantprocessen. STJA heeft VVA-informatisering gevraagd hierbij te ondersteunen.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft eerder dit jaar De Woonplaats ondersteund bij het opstellen van een business case digitale dienstverlening. Inmiddels is er een vervolg aan dit project gegeven. De Woonplaats gaat een klantportaal implementeren en VVA-informatisering verzorgt de projectleiding.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft de corporaties De Alliante, GoedeStede en Ymere in 2012 ondersteund bij de selectie van een systeem voor woonruimteverdeling. Onlangs is vervolg aan deze opdracht gegeven in de vorm van een analyse en een markttoets.

Lees meer...
Een gratis business case in vijf minuten voor woningcorporaties

Digitale dienstverlening. Dat staat komend jaar bovenaan de agenda. In hoofdletters en met een uitroepteken. Of misschien staat het daar al een tijdje. Want iedereen doet het, toch? En niet voor niets: digitale dienstverlening kan de bedrijfslasten verlagen. Aan de slag dus!

Bijvoorbeeld met zo’n handig huurdersportaal waar huurders dag en nacht reparaties kunnen melden en inplannen bij de aannemer, de huur kunnen betalen en andere zaken kunnen regelen. Een nieuwe website met een geïntegreerde kennisbank kan daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Lees meer...

VVA-informatisering werkt al langere tijd prettig samen met SCW, een corporatie met ongeveer 3.500 woningen in Tiel. Vorig jaar heeft SCW een partnership met VVA-informatisering gesloten. Dit is een lange-termijn samenwerking waarbij de professionals van VVA-informatisering fungeren als 'verlengstuk' van de organisatie. SCW heeft het partnership onlangs verlengd met een jaar.

Lees meer...

De corporaties Beter Wonen en Woningstichting St. Joseph Almelo (STJA) zijn van plan een gezamenlijk woonruimtebemiddelingsysteem inclusief interactieve website te realiseren. Onder begeleiding van VVA-informatisering hebben de corporaties een selectietraject doorlopen.

Lees meer...

Laurentius wil de interactie met haar klant optimaal faciliteren met als doel de dienstverlening nog meer af te stemmen op de behoefte van de klant. Om deze reden kiezen zij voor interactieve klantcommunicatie in vorm van KCC- en klantportalen. VVA-informatisering helpt de corporatie uit Breda bij het realiseren van deze ambitie.

Lees meer...

ProWonen, Sité Woondiensten en Wonion werken sinds enige tijd intensief samen. Een volgende stap in deze samenwerking is het harmoniseren van de bedrijfsprocessen. Voor het huurincasso proces is dit al gedaan. Naast het harmoniseren van de bedrijfsprocessen, wil men het beheer van processen en systemen ook over de corporaties heen gaan regisseren. Door te kiezen voor dezelfde ERP leverancier verwachten de corporaties het rendement van deze samenwerking te vergroten. Zij hebben er voor gekozen om zich bij de selectie van een nieuw ERP-systeem te laten begeleiden door VVA-informatisering. 

Lees meer...

Noteer het nu al in uw agenda: op donderdag 25 september 2014 vindt het CorporatiePlein plaats. Ook dit jaar is VVA-informatisering van de partij. Met een verrassing... U vindt ons op de beursvloer op stand 13. Het CorporatiePlein is dé bedrijfsvoering & ICT-kennisdag voor woningcorporaties. Een bezoek aan het CorporatiePlein is gratis voor medewerkers van woningcorporaties.

Lees meer...

Brabantse Waard werkt aan verdere professionalisering op het gebied van informatisering en automatisering. Dat doet de corporatie met zo’n 4.000 woningen in de gemeente Moerdijk sinds dit jaar met ondersteuning van VVA-informatisering.

Lees meer...

Na het opstellen van een I&A beleidsplan, heeft Maasvallei zich georiënteerd op de vervanging van haar ERP-systeem. Uit deze oriëntatie bleek de corporatie uit Limburg behoefte te hebben aan een nieuw ERP-systeem. Het nieuwe ERP-systeem vormt de fundering voor de realisatie van haar I&A-droom voor de komende jaren. Maasvallei heeft gekozen voor ViewPoint van leverancier Itris en heeft VVA-informatisering gevraagd de implementatie te begeleiden.

Lees meer...

De Limburgse corporatie HEEMwonen heeft VVA gevraagd het beleid voor informatiebeveiliging vast te stellen. Er is behoefte aan beleid om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie te kunnen borgen.

Lees meer...

De Woonplaats wil de interactie met haar klant optimaal faciliteren met als doel de communicatie te verbeteren met verlaging van de kosten. Er wordt sterk ingezet op digitalisering van de dienstverlening. Voordat De Woonplaats verder stappen zet op dit gebied, is er een behoefte aan een business case. De Woonplaats heeft VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van deze business case.

Lees meer...

Hoe komt het toch dat I&A samenwerkingsverbanden die gestart worden voor gezamenlijke inkoop en kennisdeling, vaak moeite hebben om die samenwerking verder te brengen? Martijn Videler heeft antwoord gegeven op deze vraag, samen met andere inzichten op I&A samenwerkingsvormen. Dat deed hij vorige week tijdens de CorporatieGids LIVE kennisdagen.

Benieuwd naar onze visie op dit geheel, benaderd vanuit zowel wetenschappelijk onderzoek én de praktijk? Bekijk dan hier de presentatie. Of neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op voor meer informatie!

Lees meer...

Na het verzorgen van een interactieve MT-sessie over business & IT alignment bij Welbions, is VVA gevraagd om ondersteuning te leveren op het gebied van informatiemanagement. Bij de corporatie uit Hengelo zijn we sparringspartner op strategische I&A onderwerpen. Daarnaast is VVA gevraagd een adviserende rol bij diverse projecten op te pakken. Soms meer gericht op de inhoud en bij andere projecten meer gericht op het proces. Maar altijd samen met medewerkers van Welbions. 

VVA-informatisering is op zoek naar nieuwe collega's. Onze professionals geven op authentieke wijze invulling aan advies- als implementatietrajecten. De materiedeskundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers maakt dat wij een veelgevraagde partner zijn.

Om invulling te kunnen geven aan ons sterk groeiende portfolio van zeer uitdagende opdrachten, zijn we op zoek naar ondernemende Junior Business Consultants die zich kunnen vinden in onze visie en werkwijze en zich verder willen ontwikkelen binnen onze speerpunten die liggen op het snijvlak van organisatie en ICT.

Lees meer...

Ontmoet VVA-informatisering op de CorporatieGids LIVE kennisdagen 2014! Wij praten u bij over corporatie-samenwerking op I&A op 8 april om 10.30 uur.

Lees meer...

Sinds februari heeft VVA-informatering een nieuwe collega: René van Eijk. René is geen onbekende bij VVA-informatisering; hij was al geruime tijd aan ons bureau verbonden als netwerkpartner.

Lees meer...

Eind 2010 zijn Klik voor Wonen en Klik voor Kamers live gegaan. Dit was het woonruimteverdeelsysteem van de drie Bredase corporaties Laurentius, AlleeWonen en WonenBreburg. Bij de realisatie van Klik voor Wonen is rekening gehouden met uitbreiding van het systeem. Zo zijn een jaar later alle Tilburgse studentenkamers aan het systeem toegevoegd en zijn in 2012 de corporaties Bernardus Wonen, Brabantse Waard en Woonstichting Etten-Leur toegetreden. Binnenkort wordt Klik voor Wonen opnieuw uitgebreid. Ook deze uitbreiding begeleidt VVA-informatisering.

Lees meer...

VVA-informatisering stelt samen met Woongoed Middelburg een digitale strategie op. In deze digitale strategie staan uitgangspunten op gebied van Informatisering en Automatisering (I&A). Ze beschrijven de I&A koers voor de komende jaren.

Lees meer...

VVA-informatisering is op zoek naar afstudeerders die theorie en praktijk willen combineren als opstap voor een professionele carrière!

Om invulling te kunnen geven aan ons groeiende opdrachtenportfolio en onze product- & conceptontwikkeling, zijn we op zoek naar ondernemende afstudeerders met ambitie. Talent dat zich kan vinden in onze visie en werkwijze en zich verder wil ontwikkelen binnen de expertisegebieden e-Dienstverlening & Social Media, Digitale strategie, Informatiebeleid & Architectuur en ERP & Expertsystemen.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft woningcorporatie Helpt Elkander uit Nuenen ondersteund bij de zoektocht naar een outsourcingspartij. Tijdens dit selectietraject heeft Helpt Elkander een keuze gemaakt voor een partij die de kantoorautomatisering en de telefonie ‘vanuit de cloud’ gaat aanbieden. Inmiddels is het migratietraject gestart onder begeleiding van VVA-informatisering.

Lees meer...

Wil je bezuinigen of wil je besparen? Bezuinigen betekent verarming van je corporatie. Minder mensen, minder service, minder investeren en minder plezier in het werk. En het is juist ook die maatschappelijke waarde die telt bij een woningcorporatie. Niemand vindt het leuk om te bezuinigen. En het levert niets op. Je houdt hoogstens je hoofd een tijdje langer boven water.

En besparen dan? Als je gaat besparen, bereik je meer met minder. Dit krijg je voor elkaar door steeds verspillingen weg te werken. Dat is een andere focus. Besparen is gericht op lange termijn. Besparen betekent per saldo een hoger rendement. Minder uitgaven en een hogere opbrengst. Met als bonus een hogere kwaliteit.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft een partnership met Bernadus Wonen uit Oudenbosch. Vorig jaar hebben we de corporatie ondersteund bij de selectie en implementatie een digitale woningopname, de selectie en implementatie van een document management systeem én de selectie en implementatie van een nieuw content management systeem. Inmiddels zijn belangrijke stappen gezet. Tijd voor een update.

Lees meer...

De Zeeuwse woningcorporatie Woonburg is eerder dit jaar onder begeleiding van VVA-informatisering ‘in de cloud’ gebracht. Na dit outsourcingstraject is Woonburg aan de slag gegaan met een digitale strategie. VVA-informatisering heeft de corporatie geholpen bij het opstellen daarvan.

Lees meer...

VVA-informatisering is door Maaskoepel gevraagd de vernieuwing van de woonruimtebemiddeling te begeleiden. Bij Maaskoepel zijn 23 woningcorporaties aangesloten die hun woningen adverteren via Woonnet Rijnmond. De corporaties in de stadsregio Rotterdam zijn van plan de woonruimtebemiddeling te vernieuwen. Een flexibel regionaal combinatiemodel vormt daarbij het uitgangspunt.

Lees meer...

In juni ging AlleeWonen onder leiding van VVA-informatisering live met een nieuwe website en een huurdersportaal. Binnen het project stonden bij de corporatie uit Breda en Roosendaal nog twee andere onderdelen op de rol. Die zijn inmiddels ook live!

Lees meer...
VVA-informatisering op CorporatiePlein 2013

Wat gaat u doen op donderdag 26 september? Wij staan op het CorporatiePlein. Dat is de bedrijfsvoering & ICT-kennisdag voor woningcorporaties. Speciaal voor managers en middenkader op het terrein van bedrijfsvoering, ICT, Financiën, Wonen, Communicatie bij woningcorporaties. Werkzaam bij een woningcorporatie? Dan is CorporatiePlein gratis te bezoeken door te registreren op de website van CorporatiePlein.

Lees meer...

De corporaties St. Joseph Almelo (STJA) en Beter Wonen in Almelo hebben besloten de woonruimteverdeling gezamenlijk te gaan organiseren. VVA-informatisering begeleidt beide corporaties tijdens een selectietraject.

Lees meer...

De corporaties Laris Wonen en Diensten uit Didam en Woningstichting Bergh uit 's-Heerenberg hebben onder begeleiding van VVA-informatisering gezamenlijk een nieuw primair systeem geïmplementeerd. Nu de implementatie achter de rug is, is het tijd voor de volgende fase. Ook daarbij ondersteunt VVA-informatisering de twee corporaties.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft een splinternieuwe website. Helemaal nieuw qua look & feel, maar vertrouwd en herkenbaar als VVA-informatisering. De vorige website was precies vier jaar oud en aan vervanging toe.

De nieuwe website is modern, fris en heeft - helemaal van deze tijd - een volledig responsive design. Dat houdt in dat de website zich automatisch aanpast aan het scherm waarop deze bekeken wordt. Zonder dat er content verloren gaat of onderdelen slecht leesbaar zijn.

Net zoals de vorige website, is ook de nieuwe gebouwd op het open source content management system Joomla. De komende tijd zal de website van VVA-informatisering verder worden uitgebreid. Houd 'm dus regelmatig in de gaten!

Lees meer...

Helpt Elkander is een kleine, ambitieuze woningbouwvereniging in Nuenen die al sinds 1919 woningen realiseert, verhuurt en beheert in de gemeente Nuenen c.a. Helpt Elkander heeft VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen bij de uitdagingen die er liggen op het gebied van Informatisering en Automatisering. De eerste projecten die VVA bij de kop pakt, hebben te maken met de automatisering.

Lees meer...

AlleeWonen - een corporatie met ongeveer 19.000 woningen in Breda en Roosendaal - heeft sinds kort een nieuwe website. Ook het interactieve huurdersportaal Mijn AlleeWonen is nieuw. VVA-informatisering heeft de projectleiding van de selectie en de implemenatie op zich genomen. In de bijzondere samenwerking tussen drie leveranciers, de corporatie en VVA zijn mooie resultaten bereikt. De website is te bekijken via www.alleewonen.nl.

Lees meer...

De woningcorporaties Aert Swaens uit Veldhoven en Domein uit Eindhoven zijn gefuseerd. Vanaf deze maand zijn zij officieel Woonstichting 'thuis. Beide corporaties zijn bekend bij VVA-informatisering; we hebben daar verschillende projecten begeleid. Tijdens het fusieproces is VVA-informatisering gevraagd de projectleiding van de implementatie van een nieuwe website te verzorgen. De website is inmiddels live en te bekijken via www.mijn-thuis.nl.

Lees meer...

Woonstichting Leystromen - een corporatie met ongeveer 10.000 woningen - is live gegaan met het huurdersportaal Mijn Leystromen. VVA-informatisering heeft de corporatie begeleid bij de selectie en implemenatie van dit portaal. Daarnaast heeft Leystromen besloten een partnership met VVA-informatisering aan te gaan. Dat houdt in dat Leystromen bij alle toekomstige I&A projecten een beroep kan doen op de professionals van VVA-informatisering.

Lees meer...

VVA-informatisering werkt al langere tijd prettig samen met SCW Tiel, een corporatie met ongeveer 3.300 woningen. De laatste opdracht - het opstellen van een digitale strategie - heeft SCW Tiel een kapstok gegeven om de visie en missie verder vorm te geven op het gebied van Informatisering en Automatisering. Inmiddels hebben SCW Tiel en VVA-informatisering besloten de samenwerking om te zetten in een partnership.

Lees meer...

HEEMwonen is in 2012 ontstaan uit de fusie van de Limburgse corporaties Land van Rode, Ubach over Worms en Hestia groep. Na een voorbereidende fase heeft VVA-informatisering het afgelopen jaar een ondersteunende rol gespeeld bij de realisatie van verschillende ICT projecten. Het begin van 2013 is gebruikt om een jaarplan voor de ICT projecten van dit jaar vorm te geven.

Lees meer...

Maasvallei heeft VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een I&A beleidsplan. De corporatie uit Limburg is een ambitieuze en klantgerichte woningcorporatie met ongeveer 4.000 woningen.

Lees meer...

VVA-informatisering is door Woonburg gevraagd te ondersteunen bij een outsourcingstraject. Woonburg is een Zeeuwse corporatie met ongeveer 2.000 woningen op Walcheren. VVA-informatisering heeft Woonburg begeleid bij de selectie van een geschikte leverancier die alle (kantoor)automatisering 'in de cloud' aanbiedt.

Lees meer...

Welkom in 2013. Een nieuw jaar. Het wordt een spannend jaar. Misschien wel een jaar met bedreigingen. Of juist met kansen. Want zo kijken wij er tegenaan.

Lees meer...

VVA-informatisering is een innovatief en onafhankelijk informatiseringsbureau dat opereert op het snijvlak van organisatie en ICT. Onze professionals geven op authentieke wijze invulling aan zowel advies- als implementatietrajecten. 

Om invulling te kunnen geven aan ons sterk groeiende portfolio van zeer uitdagende opdrachten, zijn we op zoek naar avontuurlijke, ondernemende, eigenwijze Business Consultants EN Projectmanagers (medior en senior) die zich kunnen vinden in onze visie en werkwijze en zich verder willen ontwikkelen binnen de expertisegebieden e-Dienstverlening & Social Media, Digitale strategie, Informatiebeleid & Architectuur en BIS & Expertsystemen.

Pas jij bij ons bedrijf en zie jij dit avontuur wel zitten? Bekijk dan onze vacatures voor meer informatie over deze functies!

VVA-informatisering begeleidt de drie fuserende corporaties in Limburg. Op 1 januari 2013 gaan ze officieel van start onder de naam HEEMwonen. Dit is de nieuwe naam van de woningcorporatie die ontstaat door de fusie van Woningstichting Land van Rode, Woningstichting Ubach over Worms en Hestia groep. 

Lees meer...

Woonveste is een wooncorporatie met ongeveer 5.500 woningen in de regio Heusden, Haaren en 's-Hertogenbosch. De corporatie is druk bezig met de implementatie van een nieuwe website. Social media krijgt op die website een belangrijke plek. Maar wat is het? En wat kun je er mee? Twee belangrijke vragen waarop Woonveste graag antwoord wilde. Dat antwoord hebben ze gekregen tijdens een interactieve workshop social media op locatie.

Lees meer...

De gemeente Almere heeft een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. Deze verordening moet vertaald worden naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem voor woningzoekenden in de regio Almere. De corporaties GoedeStede, De Alliante en Ymere zijn daarom een selectietraject gestart. Het doel van dit traject is het selecteren van een geschikte leverancier voor het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. VVA-informatisering helpt deze corporaties bij de selectie.

Lees meer...

Vandaag is het vernieuwde Klik voor Wonen live gegaan. VVA-informatisering begeleidde in 2010 de implemenatie van dit nieuwe woonruimtebemiddelingssysteem. Onder leiding van VVA-informatisering is het systeem nu uitgebreid. Vanaf vandaag zijn ook Bernardus Wonen (gemeente Halderberge), Brabantse Waard (gemeente Moerdijk), Laurentius (gemeente Alphen-Chaam) en Woonstichting Etten-Leur (WEL) aangesloten. De afgelopen maanden is aan deze uitbreiding gewerkt. Hierdoor biedt Klik voor Wonen, naast 25.000 woningen in Breda, nu ook 13.000 woningen uit de omliggende gemeenten aan.

Lees meer...

Een paar jaar geleden was social media hip en onbekend. En het gebruik ervan paste niet binnen 'het beleid' of 'de communicatiematrix' van de woningcorporatie. Inmiddels is die hobbel genomen. Corporaties zijn enthousiast aan de slag gegaan en proberen van alles uit. Maar het speelkwartier duurt een kwartier. En niet langer.

Lees meer...

De corporaties Laris Wonen en Diensten uit Didam en Woningstichting Bergh uit 's-Heerenberg gaan samen over naar een nieuw primair systeem. Zij hebben gekozen voor ViewPoint van leverancier Itris. VVA-informatisering begeleidt beide corporaties bij de implementatie van ViewPoint. Het bijzondere aan dit project is dat beide corporaties in een voortraject onafhankelijk van elkaar de keuze voor Itris hebben gemaakt. Voor de implementatie hebben beide corporaties gekozen samen te werken, met ondersteuning van VVA-informatisering.

Lees meer...

Bernardus Wonen heeft het partnership met VVA-informatisering verlengd tot 2014. Bernardus Wonen werkt aan verdere professionalisering op het gebied van informatisering en automatisering. De corporatie uit Oudenbosch is op zoek naar een partner om gezamenlijk de I&A huishouding in de komende jaren naar een hoger niveau te tillen. VVA-informatisering is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij het verbeteren van de informatievoorziening.

Lees meer...

Woningcorporatie Rhiant heeft kennis gemaakt met social media. De corporatie met zo'n 1.900 woningen in Hendrik-Ido-Ambacht heeft dit gedaan tijdens een interactieve workshop op locatie. Deze werd verzorgd door Joop Reijnhoudt van VVA-informatisering.

Lees meer...

Wat gaat u doen op donderdag 27 september? Wij staan op het CorporatiePlein. Dat is de bedrijfsvoering & ICT-beurs voor woningcorporaties. Speciaal voor managers en middenkader op het terrein van bedrijfsvoering, ICT, Financiën, Wonen, Communicatie bij woningcorporaties. Werkzaam bij een woningcorporatie? Dan is CorporatiePlein gratis te bezoeken door te registreren op de website van CorporatiePlein.

Lees meer...

Eind 2012 zijn Klik voor Wonen en Klik voor Kamers live gegaan. Dit is het woonruimteverdeelsysteem van de drie Bredase corporaties Laurentius, Singelveste AlleeWonen en WonenBreburg. Bij de realisatie van Klik voor Wonen is rekening gehouden met uitbreiding van het systeem. Zo zijn een jaar later alle Tilburgse studentenkamers aan het systeem toegevoegd. Inmiddels staat de volgende uitbreiding op de rol. De corporaties Bernardus Wonen, Brabantse Waard en Woonstichting Etten-Leur hebben besloten aan te sluiten bij Klik voor Wonen. Ook het bezit van Laurentius in Oirschot en omgeving wordt aan het systeem toegevoegd. VVA-informatisering begeleidt deze uitbreiding.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft de afgelopen jaren Woonstichting Leystromen ondersteund bij verschillende projecten. Inmiddels is de corporatie - met zo'n tienduizend woningen - een nieuw project gestart. Het doel van dit project is het realiseren van een huurdersportaal waarmee huurders via internet hun gegevens kunnen opvragen en wijzigen en transacties kunnen doen. VVA-informatisering begeleidt Leystromen bij de selectie en implemenatie van het portaal.

Lees meer...

In juli is de website Student Rooms Breda live gegaan onder leiding van VVA-informatisering. Via Student Rooms Breda kunnen buitenlandse studenten zelf hun kamer van Singelveste AlleeWonen of WonenBreburg uitzoeken en direct online vastleggen. Via de website wordt ook de eerste betaling online afgehandeld. Met hun creditcard kunnen de studenten zo hun plek in Breda zeker stellen. 

Lees meer...

Antares, een corporatie uit het Limburgse Tegelen, heeft VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen op het gebied van woonruimteverdeling. Eerder ondersteunde VVA de corporatie al op het gebied van conversie. Bij Antares voldoet het optiemodel niet meer aan de hedendaagse eisen van de klant en corporatie. Het optiemodel blijkt steeds meer bewerkelijk en wordt als inefficiënt ervaren. Potentiële klanten moeten effectiever en directer een woning aangeboden krijgen. 

Lees meer...

Na de vorige opdracht bij SCW Tiel, heeft deze woningcorporatie VVA-informatisering opnieuw gevraagd. VVA-informatisering gaat de corporatie uit Tiel helpen met het opstellen van een digitale strategie. De digitale strategie dient als kapstok om de visie en missie van SCW Tiel verder vorm te geven op het gebied van Informatisering en Automatisering. 

Lees meer...

Vandaag is WonenBreburg live gegaan met hun nieuwe website en het huurdersportaal Mijn WonenBreburg. VVA-informatisering heeft deze woningcorporatie - met zo'n 30.000 woningen in Breda en Tilburg - begeleid bij de selectie en de implementatie. Vanaf vandaag zijn de huurders aan de knoppen, zoals we al eerder schreven. In april ging WonenBreburg al live met het Klant Contact Center portaal.

Lees meer...

VVA-informatisering is door Aedes gevraagd als spreker op de Corporatiedag. Deze dag vond op 31 mei plaats. Op de Corporatiedag heeft Joop Reijnhoudt een workshop verzorgd over social media met als titel "Bewonerscommunicatie via social media: leuk of link?". De zaal was met 75 deelnemers flink gevuld.

Lees meer...

VVA-informatisering is gevraagd om het project Student Rooms Breda te leiden. Het doel van dit project is het realiseren van een website voor buitenlandse studenten waarop kamers worden aangeboden.

Lees meer...

De Limburgse woningcorporaties Woningstichting Land van Rode, Woningvereniging Ubach over Worms en Woonmaatschappij Hestia groep zijn voornemens om te gaan fuseren. VVA-informatisering heeft deze corporaties ondersteund in de voorbereidingen. Onder andere door het opstellen van een I&A fusieroadmap, die meer dan twintig deelprojecten omvat. De corporaties hebben VVA-informatisering gevraagd ook te ondersteunen bij de uitvoering.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft WonenBreburg begeleid bij de ontwikkeling van het KCC-portaal. Dit portaal biedt in één scherm alle klant- en pandinformatie uit verschillende systemen. Het portaal zal met name worden gebruikt door het nieuwe Klant Contact Center dat WonenBreburg aan het opzetten is.

Lees meer...

VVA-informatisering is geen onbekende op het gebied van social media en woningcorporaties. Dat was voor Woonstichting St. Joseph reden om samen met VVA aan de slag te gaan met social media.

Lees meer...

Bij WonenBreburg heeft VVA-informatisering de selectie van een datawarehouse oplossing begeleid. Inmiddels is de keuze gemaakt. WonenBreburg heeft gekozen voor het platform IBM Cognos BI als de nieuwe datawarehouse oplossing. Implementatiepartner Imtech levert de licenties en aanvullende diensten aan WonenBreburg. De implementatie is inmiddels in volle gang en wordt door VVA-informatisering begeleid.

Lees meer...

Bij Bernardus Wonen – een middelgrote corporatie met 4.000 woningen – heeft VVA-informatisering alle eisen en wensen van de organisatie op het gebied van informatisering en automatisering in kaart gebracht. Er is gekeken wat de medewerkers nu en in de nabije toekomst nodig hebben om hun werk effectief en efficiënt te kunnen doen. Daaruit is een aantal projecten ontstaan die Bernardus Wonen samen met VVA-informatisering gaat uitvoeren.

Lees meer...

Op 1 maart is Thuis in de Achterhoek live gegaan! Op de website www.thuisindeachterhoek.nl kunnen woningzoekenden terecht voor het complete woningaanbod van Woningstichting Bergh, Woningstichting Dinxperlo, Wonion, ProWonen en Sité Woondiensten. De vijf wooncorporaties zijn samen goed voor meer dan 20.000 huurwoningen in de Achterhoek. Behalve huurwoningen worden ook koopwoningen, parkeerplaatsen, garages, bergingen en tuinen voortaan via de nieuwe website aangeboden. Naast een 'normale' website heeft Thuis in de Achterhoek ook een 'mobiele' website. Op informatiseringsgebied heeft VVA-informatisering dit project begeleid van begin tot eind.

Lees meer...

VVA-informatisering zoekt afstudeerders die theorie en praktijk willen combineren als opstap voor hun carrière. Om invulling te kunnen geven aan ons groeiende opdrachtenportfolio en onze product- & conceptontwikkeling, zijn we op zoek naar ondernemende afstudeerders met ambitie die zich kunnen vinden in onze visie en werkwijze en zich in de rol van Business Consultant verder willen ontwikkelen binnen onze speerpunten.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft Woonstichting Leystromen begeleid met een aantal projecten. Deze zijn begin oktober 2011 live gegaan. Inmiddels is het tijd voor fase twee van de website en het systeem voor woonruimtebemiddeling. Leystromen heeft ook voor deze fase VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen. 

Lees meer...

De tijd gaat snel, het jaar 2011 is weer bijna voorbij. De feestdagen staan voor de deur en de kerstperiode breekt aan. Kerstpakketten worden uitgedeeld en relatiegeschenken vinden hun weg naar goede klanten. VVA-informatisering doet het al jaren anders. Wij dragen goede doelen namelijk een warm hart toe. Niet alleen tijdens de kerstperiode, maar gedurende het gehele jaar. Daarom hebben wij ook in 2011 gekozen om aan verschillende goede doelen te doneren. Zo is het voor iedereen een heel jaar een beetje Kerst. Via deze weg wensen alle medewerkers van VVA-informatisering u fijne feestdagen, een goed uiteinde en een nóg beter begin!

Lees meer...

De resultaten van de poll op onze website zijn helder: meer dan zestig procent denkt dat de iPad een handig hulpmiddel is binnen woningcorporaties. Het scheelt papier en tijd. En dat niet alleen. Maar hoe gebruik je zo'n apparaat dan binnen je eigen organisatie? Werkt een iPad wel binnen het netwerk? En hoeft de managementassistente dan geen vergaderstukken meer te printen? VVA-informatisering faciliteert discussies en biedt antwoorden op dit soort vragen tijdens de kennissessie iPad.

Lees meer...

Woningstichting Land van Rode, Woningvereniging Ubach over Worms en Woonmaatschappij Hestia groep zijn een onderzoek gestart naar de meerwaarde van een fusie. De corporaties zijn actief in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf en denken de volkshuisvestelijke opgaven beter aan te kunnen wanneer zij hun krachten bundelen. Als de fusie doorgaat, ontstaat in Parkstad Limburg een nieuwe sterke woningcorporatie met ruim 10.000 woningen. VVA-informatisering is gevraagd de fusiepartijen tijdens het vooronderzoek te ondersteunen op het gebied van Informatisering en Automatisering.

Lees meer...

Woonstichting St. Joseph is een corporatie met ongeveer 3.600 woningen in Boxtel en omgeving. St. Joseph heeft VVA-informatisering gevraagd om een meerjaren I&A Beleidsplan op te stellen. Dit plan staat inmiddels op papier en St. Joseph is bezig met de vervolgstappen. Digitalisering is één van de speerpunten voor de komende jaren. Besloten is om een selectietraject op te starten voor een neuwe Document Management Systeem. St. Joseph heeft VVA-informatisering gevraagd bij dit traject te ondersteunen.

Lees meer...

AlleeWonen is in 2008 ontstaan na een fusie van de corporaties Singelveste uit Breda en Aramis uit Roosendaal. De meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van AlleeWonen wordt op beide vestigingen echter nog ondersteund door verschillende pakketten. AlleeWonen heeft VVA-informatisering gevraagd de projectleiding te leveren voor de selectie en implementatie van een nieuw MJOP systeem.

Lees meer...

VVA-informatisering is pionier op het gebied van social media binnen de woningcorporatiebranche. Met inmiddels ruim twintig succesvolle masterclasses op dit gebied hebben we al ruim twintig woningcorporaties verder geholpen. Toch blijft het nog een spannende combinatie: woningcorporaties en social media. Het is nieuw, onbekend en ook een beetje eng. Gelukkig staat het inmiddels bij veel corporaties op de agenda. En dan...? Voor XR Magazine heeft Joop Reijnhoudt een artikel geschreven hoe een corporatie in zes stappen succesvol kan zijn met social media. Het artikel is via onderstaande link te downloaden.

Lees meer...

WonenBreburg wil binnen afzienbare tijd tachtig procent van alle klantvragen online beantwoorden. Eén digitaal loket voor het doen van transacties is de gedachte. Een gesprek met Bas Buitendijk, manager Informatisering & Automatisering bij WonenBreburg en Martijn Videler van VVA-informatisering, die WonenBreburg in de rol van projectmanager ondersteunt bij de selectie en implementatie van klantportalen. Het gesprek is gepubliceerd in CorporatieGids Magazine 4 en is via onze website te downloaden.

Na zeventien succesvolle masterclasses Social Media voor Woningcorporaties komt... nummer achttien ! Dit is de laatste masterclass die dit jaar wordt gehouden. Deze vindt plaats op dinsdag 29 november en duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Zorg dat je er bij bent, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. En je neemt altijd een collega gratis mee!

Lees meer...

Op maandag 3 oktober ging Woonstichting Leystromen officieel van start. De corporatie is ontstaat uit een fusie tussen Woonstichting Leyakkers en Woonstichting Stromenland. Samen hebben ze ongeveer 10.000 woningen. Bij Leystromen heeft VVA-informatisering enkele projecten begeleid. Het resultaat daarvan is sinds 3 oktober te bewonderen op www.leystromen.nl: een nieuwe website met woonruimteverdeelsysteem. Daarnaast maken de medewerkers gebruik van een kennisbank.

Lees meer...

Wat gaat u doen op donderdag 29 september? Wij staan op het CorporatiePlein. Dat is de bedrijfsvoering & ICT-beurs voor woningcorporaties. Speciaal voor managers en middenkader op het terrein van bedrijfsvoering, ICT, Financiën, Wonen, Communicatie bij woningcorporaties. Werkzaam bij een woningcorporatie? Dan is CorporatiePlein gratis te bezoeken door te registreren op de website van CorporatiePlein.

Lees meer...

Steeds meer corporaties gaan aan de slag met een Klant Contact Centrum (KCC). Het is een logische stap om de klanttevredenheid te verbeteren én de kosten van de interne bedrijfsvoering te verlagen. Wat wordt er verstaan onder een KCC? Welke systemen ondersteunen een KCC? Wat doen deze systemen en wat kunnen ze? 

Lees meer...

Na het volgen van onze masterclass social media is woningcorporatie AlleeWonen uit Breda en Roosendaal enthousiast geworden over social media. De communicatiemedewerkers hebben de daad bij het woord gevoegd en zijn aan de slag gegaan met social media. VVA-informatisering helpt AlleeWonen bij het zetten van de eerste stappen. 

Lees meer...

Aedes, vereniging van woningcorporaties, onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een landelijk huurportaal. Directe aanleiding zijn zowel algemene maatschappelijke factoren zoals wens tot transparantie, openbreken van de woningmarkt als toenemende technische mogelijkheden en maatschappelijke ontwikkelingen.

VVA-informatisering is als onafhankelijk informatiseringsbureau door Aedes geselecteerd om te ondersteunen bij dit onderzoek. VVA-informatisering zal haar ICT kennis inbrengen en op dit gebied Aedes en de kopgroep adviseren die bestaat uit meer dan 15 corporatiebestuurders uit het hele land. Hierbij kijken we onder andere naar zaken als techniek, architectuur, standaarden en functionaliteit.

Meer informatie over het landelijk huurportaal is te lezen op de website van Aedes.

Kamerpunt is de gespecialiseerde studentenvestiging van WonenBreburg in Tilburg. Kamerpunt heeft een eigen website waarop de kamers worden verhuurd. In Breda maakt WonenBreburg geen gebruik van de website van Kamerpunt. In deze stad worden de kamers en zelfstandige eenheden verhuurd via Klik voor Kamers. WonenBreburg heeft besloten om de Tilburgse studentenwoningen ook onder te brengen in Klik voor Kamers. Omdat VVA-informatisering de realisatie van Klik voor Wonen en Klik voor Kamers heeft begeleid, zijn wij ook gevraagd dit project te begeleiden.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft enkele maanden geleden een interessante opdracht afgerond bij Woningstichting Bergh. Dit is een een Achterhoekse corporatie met ongeveer 1.500 woningen. Woningstichting Bergh wilde graag weten wat de eisen en wensen van de organisatie zijn voor de komende jaren op het gebied van informatisering en automatisering. De uitkomst van het traject was dat de corporatie een nieuw primair systeem wil gaan selecteren. Woningstichting Bergh heeft VVA-informatisering gevraagd te helpen bij de selectie van een nieuw systeem.

Lees meer...

VVA-informatisering gaat aan de slag bij Bernardus Wonen uit Oudenbosch. Dit is een middelgrote corporatie met ruim 4.000 verhuureenheden. Het bezit is gelegen in de gemeenten Halderberge en Moerdijk, in zeven plattelandskernen: Bosschenhoofd, Hoeven, Noordhoek, Oudenbosch, Oud Gastel, Stampersgat en Standdaarbuiten. Op het gebied van informatisering en automatisering heeft Bernardus Wonen de vraag: "Hebben we de goede I&A zaken in huis en gebruiken we ze goed?" VVA-informatisering gaat antwoord geven op deze vragen.

Lees meer...

De Achterhoekse woningcorporaties ProWonen, Sité Woondiensten, Woningstichting Bergh, Woningstichting Dinxperlo en Wonion hebben besloten de woonruimteverdeling gezamenlijk op te pakken. VVA-informatisering is door deze corporaties in de Achterhoek gevraagd de leverancier- en pakketselectie te begeleiden. Het selectietraject is inmiddels afgerond en is de volgende stap gezet: de implementatie van het nieuwe systeem. Na een uitgebreide en intensieve selectie hebben de Achterhoekse corporaties gekozen voor Qvision als leverancier. De corporaties hebben wederom gekozen voor VVA-informatisering voor de begeleiding van de implementatie van het systeem.

Lees meer...

Dit voorjaar maakten twee Limburgse corporaties - Hestia groep en Wonen Limburg - kennis met social media. Binnenkort weet ook Woningstichting Land van Rode alles af van dit onderwerp. Speciaal voor woningcorporaties verzorgt VVA-informatisering namelijk Social Media Masterclasses. De belangstelling is groot, zo blijkt tijdens iedere editie van de masterclass. Woningstichting Land van Rode kiest er voor om met een groot deel van hun persooneel deze masterclass te volgen.

Lees meer...

Op 1 januari 2011 zijn Woonstichting Leyakkers en Woonstichting Stromenland gefuseerd. Woonstichting Leystromen is de naam van de nieuwe corporatie. Het gezamenlijk bezit omvat ongeveer 10.000 woningen. Leystromen is als fusieorganisatie volop in beweging en zal vanaf 3 oktober met één gezicht naar buiten treden. De fusie wordt begeleid door Andersom. Tijdens de fusie lopen diverse projecten met een interne en externe oriëntatie. Informatisering speelt hierbij een belangrijke rol. Leystromen heeft VVA-informatisering gevraagd de projectleiding en projectadvisering van vier informatiseringsprojecten op zich te nemen.

Lees meer...

Verschillende medewerkers van Tiwos, Tilburgse Woonstichting, hebben deelgenomen aan de masterclass social media voor woningcorporaties. Tijdens de masterclass hebben ze kennis gemaakt met social media. Wat is het? Wat kun je er mee? En op welke manier dan? Inmiddels is het tijd voor de volgende stap. De corporatie met zo'n 8.000 woningen in Tilburg en Berkel-Enschot heeft VVA-informatisering gevraagd hierbij te helpen.

Lees meer...

Na zeven succesvolle masterclasses Social Media voor Woningcorporaties komt... nummer acht! Dit is de laatste masterclass die voor de zomervakantie wordt gehouden. Deze vindt plaats op dinsdag 28 juni en duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Zorg dat je er bij bent, er zijn nog plaatsen beschikbaar. En je neemt altijd een collega gratis mee!

Lees meer...

Woonstichting St. Joseph is een corporatie met ongeveer 3.600 woningen in Boxtel en omgeving. In het ondernemingsplan 2011-2015 is een nieuwe strategische koers uiteengezet met veel organisatorische veranderingen. Informatisering en Automatisering moeten deze koers ondersteunen. Nu en in de toekomst. St. Joseph heeft VVA-informatisering gevraagd om een meerjaren I&A Beleidsplan op te stellen.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft speciaal voor de woningcorporatiebranche een standaard proces-architectuurmodel ontwikkeld. Ook voor de zorgbranche hebben wij eenzelfde model ontwikkeld. De procesarchitectuur is door VVA-informatisering ontwikkeld als praatplaat bij een fusietraject tussen twee Brabantse woningcorporaties. Deze praatplaat is onlangs gepubliceerd in XR Magazine. Dat is het platform en online vakblad voor managers en architecten met nieuws en artikelen over ICT- en informatie architectuur.

Lees meer...

Woningcorporaties krijgen (net als in andere branches) steeds vaker te maken met integratie met andere partijen waarmee ze een keten van dienstverlening vormen. Integratie met aannemers en deurwaarders, ondersteund door automatisering, is inmiddels dan ook een bekend fenomeen in corporatieland. De laatste jaren vormen zorginstellingen, mede ingegeven door aangepaste wet- en regelgeving, echter ook steeds nadrukkelijker onderdeel van de dienstketen van corporaties. 

Lees meer...

Social Media maken de laatste tijd een enorme vlucht. De manier waarop we met elkaar communiceren verandert van dag tot dag. Dit biedt allerlei kansen en mogelijkheden voor organisaties. Social Media werd in eerste instantie vooral ingezet als marketinginstrument. Maar er is veel meer mogelijk, zo blijkt tijdens de Masterclasses Social Media die VVA-informatisering al diverse keren heeft verzorgd. We hebben een artikel geschreven over Twitter als nieuwe klantenservice. Dit artikel is gepubliceerd in .ego. Dat is een semi-wetenschappelijk magazine gericht op het vakgebied Informatiemanagement.

Lees meer...

Bij de Limburgse corporatie Antares is VVA-informatisering gevraagd om op te treden als 'deelprojectleider conversie'. De corporatie, met zo'n 5.500 VHE, heeft namelijk gekozen voor een nieuw primair systeem. Empire van DSA-Vision neemt daar de plaats in van BIS van het NCCW. Inmiddels is Antares succesvol live gegaan met Empire, zo twitterde Piet Verdult van VVA-informatisering.

Lees meer...

VVA-informatisering is een innovatief en onafhankelijk informatiseringsbureau dat opereert op het snijvlak van organisatie en ICT. Onze professionals geven op authentieke wijze invulling aan zowel advies- als implementatietrajecten. 

Om invulling te kunnen geven aan ons sterk groeiende portfolio van zeer uitdagende opdrachten, zijn we op zoek naar avontuurlijke, ondernemende, eigenwijze Projectmanagers, Business Consultants & Enterprise Architecten (medior en senior) die zich kunnen vinden in onze visie en werkwijze en zich verder willen ontwikkelen binnen de expertisegebieden e-Dienstverlening & Social Media, Digitale strategie, Informatiebeleid & Architectuur en BIS & Expertsystemen.

Pas jij bij ons bedrijf en zie jij dit avontuur wel zitten? Bekijk dan onze vacatures voor meer informatie over deze functies!

Na het succes van de eerste, de tweede en verschillende Inhouse Masterclasses Social Media wordt het tijd voor de derde editie! Inschrijven is nu mogelijk. Wees er snel bij, want de masterclass vindt plaats op 19 april en er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Kun je niet in april? Kies dan één van de volgende data: 24 mei, 28 juni, 6 september, 18 oktober of 29 november 2011.

Lees meer...

Speciaal voor woningcorporaties verzorgt VVA-informatisering Social Media Masterclasses. De belangstelling is groot, zo blijkt tijdens iedere editie van de masterclass. Sommige corporaties kiezen er voor om met (een deel van) het personeel deze masterclass te volgen. Afgelopen maanden hebben twee Limburgse corporaties kennis gemaakt met Social Media en de meerwaarde voor hun organisatie. Deze zogenaamde Inhouse Masterclasses waren een groot succes.

Lees meer...

Op 1 maart is de website Thuis in Limburg live gegaan! Op deze website presenteren acht woningcorporaties, met in totaal zestien vestigingen, hun woningaanbod in Limburg. VVA-informatisering heeft dit woonmarketingproject begeleid vanaf begin tot eind. De Limburgse gedeputeerde Noël Lebens zal om 13.00 uur de website officieel openen. Ook na livegang blijft VVA-informatisering betrokken bij Thuis in Limburg, als coördinator a.i. van de beheerorganisatie.

Lees meer...

Bij WonenBreburg in Tilburg en Breda is VVA-informatisering bezig met diverse projecten. Deze samenwerking wordt uitgebreid met een nieuw project bij deze grote Brabantse corporatie. WonenBreburg heeft VVA-informatisering gekozen om op te reden als projectadviseur bij het selectie- en implementatietraject van de nieuwe interactieve website. Deze opdracht sluit naadloos aan bij onze kennis- en ervaring over e-Dienstverlening.

Lees meer...

Woning in Zicht is het woonruimtebemiddelingssysteem van de vier Tilburgse woningcorporaties 't Heem, TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg. Samen beheren zij ongeveer 30.000 huurwoningen die ze gezamenlijk aanbieden via www.woninginzicht.nl. Het systeem voor woonruimtebemiddeling staat los van de primaire systemen van de corporaties. VVA-informatisering begeleidt de totstandkoming van koppelingen tussen de verschillende systemen.

Lees meer...

VVA-informatisering gaat aan de slag bij Woningstichting Bergh in 's-Heerenberg. Een Achterhoekse corporatie met ongeveer 1.500 woningen. Woningstichting Bergh is volop in beweging in een sterk veranderende omgeving. VVA-informatisering houdt van deze beweging en gaat daarom bij Woningstichting Bergh de Informatisering & Automatisering onder de loep nemen.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft speciaal voor de zorgbranche een referentie procesarchitectuur ontwikkeld. Daarin zijn alle zorgspecifieke processen opgenomen, waarop het bestaande of toekomstige applicatielandschap op overzichtelijke wijze kan worden ingetekend. Het resultaat is een grafisch overzicht waarin staat aangegeven welke zorgprocessen worden ondersteund door welke primaire systemen en expertsystemen. VVA-informatisering ontwikkelde eerder voor de corporatiebranche eenzelfde model.

Lees meer...

Na het succes van de eerste Masterclass Social Media wordt het tijd voor de tweede editie! Inschrijven is nu mogelijk. Wees er snel bij, want de masterclass vindt plaats op 1 februari en er zijn beperkt plaatsen beschikbaar!

Woningcorporaties en Social Media. Het blijft een spannende combinatie. Het is nieuw, onbekend en ook een beetje eng. Wees niet bang; corporaties kunnen hier juist hun voordeel mee doen! Nieuws en informatie komt via Social Media eerder aan dan via de krant. Huurders en woningzoekenden zijn allang actief op Social Media, dus het wordt de hoogste tijd dat corporaties dat ook worden. Reageren op blogs, twitteren, actief zijn op Hyves, bloggen, het hoort er allemaal bij! Tenminste, als je een maatschappelijke organisatie wilt zijn.

Wil je weten hoe? Meld je dan nu aan voor de Masterclass Social Media van VVA-informatisering.

Lees meer...

De tijd gaat snel, het jaar 2010 is weer bijna voorbij. De feestdagen staan voor de deur en de kerstperiode breekt aan. Kerstpakketten worden uitgedeeld en relatiegeschenken vinden hun weg naar goede klanten. VVA-informatisering doet het anders. Wij dragen goede doelen namelijk een warm hart toe. Niet alleen tijdens de kerstperiode, maar gedurende het gehele jaar. Daarom hebben wij ook in 2010 gekozen om aan verschillende goede doelen te doneren. Zo is het voor iedereen een heel jaar een beetje Kerst. Via deze weg wensen alle medewerkers van VVA-informatisering u fijne feestdagen, een goed uiteinde en een nóg beter begin!

Lees meer...

Op 14 december vond de Masterclass Social Media voor Woningcorporaties plaats. De bijeenkomst was een groot succes. Dat vonden zowel de deelnemers als de coaches, Dirk Ottenheijm en Joop Reijnhoudt. Tijdens de masterclass hebben tien corporatiemedewerkers uit Brabant en Limburg kennis gemaakt met Social Media. Duidelijk is geworden wat het is, wat je er mee kunt en hoe. 

Lees meer...

Op 8 december 2010 is om 12.00 uur zijn de nieuwe Woonmarketing websites in Breda live gegaan! Onder de namen Klik voor Wonen en Klik voor Kamers worden vanaf vandaag ruim 30.000 woningzoekenden bediend. De twee websites vervangen de oude website en het oude systeem dat sinds 2003 actief was onder de naam Woonloket Breda. Klik voor Wonen en Klik voor Kamers is een initiatief van de drie Bredase woningcorporaties Laurentius, Singelveste AlleeWonen en WonenBreburg. VVA-informatisering treedt bij dit project op als projectleider en informatiseringsadviseur. 

Lees meer...

VVA-informatisering heeft bij Maaskant Wonen geïnventariseerd wat de wensen van de organisatie zijn voor de komende jaren op het gebied van informatisering. Stichting Maaskant Wonen is een corporatie die ongeveer 2.000 woningen verhuurt in Stein en Elsloo in Limburg. Ook voor het vervolgtraject is VVA-informatisering gevraagd deze corporatie te begeleiden. Samen met Maaskant Wonen voeren wij een oriëntatietraject uit waarbij mogelijk een nieuw primair systeem wordt geselecteerd.

Lees meer...

VVA-informatisering heeft een duurzaam partnership met woningcorporatie Aert Swaens uit Veldhoven. Aert Swaens beheert ruim 4.000 woningen in Veldhoven en Aalst-Waalre. Eén van de resultaten daarvan is op 12 november 2010 live gegaan: een compleet vernieuwde website. VVA-informatisering heeft Aert Swaens begeleid bij het selectietraject naar een geschikte leverancier en heeft de projectleiding tijdens de implementatie op zich genomen. De website is ontwikkeld door Zig Websoftware uit Huizen.

Lees meer...

Eén van de speerpunten van VVA-informatisering is e-Dienstverlening. Op dit gebied hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan. Daarom heeft Woningstichting Nijkerk ons gevraagd de projectleiding voor de vernieuwde website op ons te nemen. Woningstichting Nijkerk verhuurt ruim 3.000 woningen in de gelijknamige gemeente.

Lees meer...

VVA-informatisering is gevraagd woningcorporatie Antares te ondersteunen op het gebied van conversie. Antares is een woningcorporatie met ruim 5.500 woningen in het Limburgse Tegelen. Bij Antares zal VVA-informatisering de rol van deelprojectleider conversie op zich nemen.

Lees meer...

VVA-informatisering voert diverse projecten uit bij woningcorporatie WonenBreburg, zowel in Breda als in Tilburg. In deze steden beheert WonenBreburg bijna 30.000 woningen. Het meest recente project bij WonenBreburg betreft de selectie van een nieuw Datawarehouse. Dit systeem zal bedrijfsbreed worden ingezet.

Lees meer...

Woningcorporaties en Social Media. Het blijft een spannende combinatie. Het is nieuw, onbekend en ook een beetje eng. Wees niet bang; corporaties kunnen hier juist hun voordeel mee doen! Nieuws en informatie komt via Social Media eerder aan dan via de krant. Huurders en woningzoekenden zijn allang actief op Social Media, dus het wordt de hoogste tijd dat corporaties dat ook worden. Reageren op blogs, twitteren, actief zijn op Hyves, bloggen, het hoort er allemaal bij! Tenminste, als je een maatschappelijke organisatie wilt zijn. Wil je weten hoe? Meld je dan nu aan voor de Masterclass Social Media van VVA-informatisering.

Lees meer...

Teradata, een Amerikaanse warehousing en business intelligence-leverancier, verwacht dat bedrijven meer data gaan gebruiken die afkomstig zijn van sociale mediasites zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Daarvoor heeft Teradata een aantal nieuwe producten onthuld die meer inzicht geven in de gegevens die bedrijven verzamelen, opslaan en analyseren. Teradata zegt hiermee in te spelen op 'de socialisering van data'.

Lees meer...

Moet er een soort Funda voor corporatiewoningen komen? En zo ja, hoe zou dat er dan uit moeten zien? Dat zijn de centrale vragen van de internet-enquête die Aedes houdt onder bestuurders en vestigingsdirecteuren van corporaties. Voor de huurders is een landelijke huurportal zeker gewenst. Ook de Tweede Kamer is voor meer transparantie. En de corporatiesector heeft meerdere argumenten voor een landelijke huurportal.

Lees meer...

Met bijna 30.000 woningen in Tilburg en Breda behoort woningcorporatie WonenBreburg tot de grote corporaties. Logisch dat ook daar het onderwerp bewonersparticipatie op de agenda staat. Naast de huidige afvaardiging van huurders in bewonerscommissies, huurdersraden en -platformen, denkt ook WonenBreburg na over nieuwe, experimentele en alternatieve vormen van bewonersparticipatie.

Lees meer...

De Nederlandse publieke sector slaagt er nog steeds niet in om IT projecten tot een succes te maken. Ruim 80 procent van de grotere projecten kent budgetoverschrijdingen. Deze overschrijding is in 60 tot 70 procent 20 procent of meer. Daarnaast wordt in praktisch alle gevallen de deadline overschreden en worden de vooraf bepaalde doelstellingen niet behaald. Dit blijkt uit het door MarketCap International gepubliceerde onderzoeksrapport 'Public Sector: IT Project Evaluations'. Het kan ook anders: "Bij bijna alle door MarketCap als succesvol gekwalificeerde projecten was de uiteindelijke leiding in handen van een kleine specialistische adviesorganisatie."

Lees meer...

Castria Wonen, Woningstichting Soomland en Wonen West Brabant willen zodra hun voorgenomen fusie een feit wordt, verder onder de naam 'Stadlander'. Een Stadlander is iemand die woont in een dorp nabij de stad en de voordelen van het 'buiten' wonen, combineert met de voorzieningen van de stad. Een Stadlander is ook een persoon die graag woont te midden van de stadse dynamiek en tevens wil genieten van het buitenleven in het landelijk gebied.

Lees meer...

De woningcorporaties ProWonen, Sité Woondiensten, Woningstichting Bergh, Woningstichting Dinxperlo en Wonion hebben besloten een regionaal woonmarketingmodel te ontwikkelen met bijbehorende regionale woonwebsite. Een regionale benadering van de woningzoekenden biedt diverse voordelen, zoals service voor de klant, efficiencyvoordelen en kostenbesparing voor de corporaties, het generen van managementinformatie en het profileren van de woningaanbieders.

Lees meer...

Centric kijkt nadrukkelijk naar de corporatiemarkt of het daar een concurrent kan overnemen. Dat zegt directielid Karim Henkens, tegen Computable. Hij voorspelt dat er op termijn nog twee of drie grote aanbieders van woningbouwsystemen overblijven en daar wil Centric er één van zijn. Volgens Henkens zal op de corporatiemarkt dezelfde ontwikkeling te zien zijn als bij de markt voor de lokale overheid: ineens speelt volumegroei een doorslaggevende rol en komt er een overnamegolf.

Lees meer...

Voor meer dan tien corporaties in Limburg leidt en begeleidt VVA-informatisering het grote Woonmarketing project. De implementatie is in volle gang. De functionele ontwerpen voor de backoffice zijn zo goed als klaar en een volledig nieuwe website staat in de steigers. Daarnaast zijn de werkgroepen druk bezig met procesbeschrijvingen, worden koppelingen ontwikkeld en is de conversie van 80.000 woningzoekenden een grote klus.

Lees meer...

In Breda bieden de corporaties Laurentius, Singelveste AlleeWonen en Wonenbreburg hun woningen gezamenlijk aan via één website: Woonloket Breda. De corporaties zijn bezig met de implementatie van een nieuw Woonmarketingsysteem. Daarbij wordt het huidige optiemodel uitgebreid met de modellen Aanbod, Loting en Direct te huur. 

Lees meer...

VVA-informatisering heeft de afgelopen maanden het selectietraject begeleid van de keuze voor een nieuw primair systeem bij woningstichting Dinteloord. Dit selectietraject kwam voort uit een quickscan van de corporatie, die VVA-informatisering in het najaar van 2009 heeft uitgevoerd.

Lees meer...

Vrijdag de 13e. Voor velen een ongeluksdag. Zo niet voor VVA-informatisering. Op 13 juli 2007 togen Martijn Videler en Piet Verdult naar Notariskantoor Fikkers en Zoon in Bergen op Zoom om de oprichting van VVA-informatisering officieel te maken. Tegen de stroom en economische crisis in heeft VVA-informatisering een prachtige groei doorgemaakt. Niet alleen qua collega's maar ook ons klantenbestand is fors gegroeid!

Lees meer...

Bij woningcorporatie AlleeWonen uit Roosendaal en Breda is VVA-informatisering bezig met een procesanalyse van de onderhoudsdienst. AlleeWonen is ontstaan uit een fusie tussen Singelveste uit Breda en Aramis uit Roosendaal. Samen verhuren ze zo'n 19.000 woningen. Binnen AlleeWonen is momenteel onvoldoende inzicht in de procesgang van de onderhoudsdienst op beide vestigingen.

Lees meer...

Bij woningcorporatie Laurentius is VVA-informatisering actief op het gebied van digitale strategie. Laurentius heeft zich georiënteerd op een nieuw Document Management Systeem (DMS). Vanwege de 'proven' integratiemogelijkheden met SG | Tobias zijn Corsa van leverancier BCT en het DMS van SquareDMS als DMS/WFM oplossing in beeld. Laurentius hoopt met één van deze oplossingen de basis te leggen voor het nieuwe werken en digitalisering van de facturenstroom en het stroomlijnen van het mutatieproces te kunnen realiseren.

Lees meer...

Vorige week toonde VVA-informatisering haar steun aan Oranje. Toen het winnen van de finale binnen handbereik was, is de website van VVA-informatisering extra oranje gemaakt. Drie van de zes vertrouwde afbeeldingen bovenaan de pagina hebben plaats gemaakt voor foto's van het Nederlands elftal tijdens de wedstrijd tegen Uruguay. Een steuntje in de rug voor Oranje, want VVA-informatisering staat achter Oranje!

Lees meer...

Oranje is de huiskleur van VVA-informatisering. En Oranje doet het ontzettend goed op het Wereldkampioenschap voetbal. Nu het winnen van de finale binnen handbereik is, wordt de website van VVA-informatisering extra oranje. Drie van de zes vertrouwde afbeeldingen bovenaan de pagina hebben plaats gemaakt voor foto's van het Nederlands elftal tijdens de wedstrijd tegen Uruguay. Een steuntje in de rug voor Oranje, want VVA-informatisering staat achter Oranje!

Lees meer...
Stichting Maaskant Wonen is een corporatie die ongeveer 2.000 woningen verhuurt in Stein en Elsloo in Limburg. Per 1 januari 2012 vervalt het contract met het NCCW, de huidige leverancier van het primaire bedrijfsinformatiesysteem. Vóór die datum zal een keuze moeten worden gemaakt voor verlenging of voor vervanging van het primaire systeem met bijbehorende leverancier.
Maaskant Wonen heeft de wens uitgesproken om tijdig in beeld te brengen wat de wensen van de organisatie zijn voor de komende jaren op het gebied van informatisering. Daarna zal onderzocht moeten worden welke leverancier een pakket levert dat het beste aan die wensen kan voldoen. Dit alles moet ertoe leiden dat een weloverwogen besluit genomen kan worden over de toekomstige leverancier van het primaire automatiseringssysteem.
VVA-informatisering voert het selectietraject uit voor een nieuw primair systeem en zal ook bij de implementatie van het nieuwe systeem worden betrokken.

Stichting Maaskant Wonen is een corporatie die ongeveer 2.000 woningen verhuurt in Stein en Elsloo in Limburg. Per 1 januari 2012 vervalt het contract met het NCCW, de huidige leverancier van het primaire bedrijfsinformatiesysteem. Vóór die datum zal een keuze moeten worden gemaakt voor verlenging of voor vervanging van het primaire systeem met bijbehorende leverancier.

Lees meer...

Sociale netwerken, als Facebook, Twiter en MySpace, zijn niet alleen geliefd onder jongeren. Uit nieuw onderzoek van de ouderenorganisatie AARP blijkt dat meer dan een kwart van de Amerikaanse bezoekers van deze sites 50 jaar en ouder zijn, aldus de Telegraaf.

Lees meer...
Dat bijna de helft van de corporaties geen inkomenseisen stelt bij toewijzing van sociale huurwoningen is opmerkelijk, zo viel 16 april in het Financieele Dagblad te lezen. De verbazing en het onbegrip hierover zijn groot. Ze worden onder meer verwoord door het VVD-Tweede-Kamerlid Van der Burg, de Vereniging van Institutionele Beleggers (IVBN) en het Economisch Instituut voor Bouwnijverheid (EIB). De roep om meer regels klinkt hierin door.
Niet vanzelfsprekend
Op die reacties valt veel af te dingen. Ten eerste omdat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is regels te stellen. En ten tweede omdat in de praktijk de sociale huurwoningen voornamelijk aan lagere inkomensgroepen worden toegewezen, ook zonder regels. Woningcorporaties moeten zich volgens de wet richten op de laagste inkomensgroepen, die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. Dat betekent dat ze hun woningen vooral moeten verhuren aan de laagste inkomensgroepen.
Onnodige regels
Maar er is meer. Woningcorporaties hebben zich ook te houden aan het beginsel van vrijheid van vestiging, zoals vanuit de Europese Unie en de nationale overheid keer op keer wordt benadrukt, bijvoorbeeld in de Huisvestingswet. Mensen moeten in beginsel vrij zijn in hun keuze waar en hoe te wonen. Onnodige regels met betrekking tot inkomen belemmeren die vrijheid. Tot een jaar of tien geleden was het gebruikelijk strikte inkomenseisen te stellen bij woningtoewijzing. Uit een experiment in de regio Arnhem-Nijmegen bleek echter dat ook zonder inkomenseisen sociale huurwoningen vooral aan lage inkomensgroepen worden toegewezen. Sindsdien hebben veel woningcorporaties hun inkomenseisen versoepeld of zelfs afgeschaft.
Passende huurprijs
Ook uit recente onderzoeken blijkt telkens weer dat een grote meerderheid van de sociale huurwoningen wordt toegewezen aan mensen met een inkomen inkomen onder modaal (circa 33.000 euro bruto per jaar). Gebieden waarin geen of beperkte inkomenseisen worden gesteld verschillen hierin maar beperkt van gebieden waar wel inkomenseisen worden gebruikt. Kennelijk zijn woningzoekenden zelf in staat te bepalen wat een passende huurprijs is. Woningzoekenden met een bovenmodaal inkomen stellen hogere eisen aan de kwaliteit en zijn bereid en in staat om daar meer voor te betalen. De goedkopere huurwoningen komen hierdoor als vanzelf bij de lagere inkomensgroepen terecht. Je hebt een inkomenstoets dus niet per se nodig om lage inkomens te bedienen.
Speelruimte beperkt
Recentelijk is met de Europese Commissie in Brussel afgesproken dat corporaties in de toekomst 90% van hun sociale huurwoningen moeten toewijzen aan mensen met een modaal inkomen of minder. Die afspraak zal de speelruimte van woningcorporaties beperken. Voor de vrijheid van vestiging is het te hopen dat corporaties inkomenseisen tot een minimum beperken: alleen daar waar nodig.
Scheefwonen is geen gevolg van een gebrek aan inkomenseisen bij verhuring, zoals regelmatig wordt gesuggereerd. Vaak is er bij verhuring immers geen sprake van een scheve verhouding. Scheefwonen is een gevolg van de inkomensontwikkeling van huurders in de loop der tijd. En dat los je dus niet op met inkomenseisen bij verhuring.

Dat bijna de helft van de corporaties geen inkomenseisen stelt bij toewijzing van sociale huurwoningen is opmerkelijk, zo viel 16 april in het Financieele Dagblad te lezen. De verbazing en het onbegrip hierover zijn groot. Ze worden onder meer verwoord door het VVD-Tweede-Kamerlid Van der Burg, de Vereniging van Institutionele Beleggers (IVBN) en het Economisch Instituut voor Bouwnijverheid (EIB). De roep om meer regels klinkt hierin door.

Lees meer...

Woningcorporatie Stichting Clavis uit Terneuzen schaft samen met stadgenoot Woongoed Zeeuws-Vlaanderen nieuwe bedrijfsinformatiesystemen van Centric aan. Opvallend is dat het woningbedrijf eerst migreert naar een oude versie, Wocas/X, voordat het een paar jaar later naar het moderne pakket Wocas4all overstapt. Wim Poortvliet, manager financiële administratie en ict, vindt dat dit een verstandige tussenstap is. Computable interviewde Poortvliet.

Lees meer...

Vandaag is de website www.wooniezie.nl live gegaan. Het wordt daardoor een stuk eenvoudiger om een geschikte woning te vinden in Helmond. De drie woningcorporaties Woonpartners, woCom en Compaen slaan hun handen ineen en hebben Wooniezie ontwikkeld. Bij Wooniezie staat de woningzoekende centraal. Het ruime aanbod aan woningen, garages, bedrijfsruimtes en nog veel meer wordt gepresenteerd via één overzichtelijke website. Deze nieuwe website vervangt Huren in Helmond.

Lees meer...

Woensdag 28 april heeft de eerste themasessie van VVA-informatisering plaatsgevonden. Het thema van deze middag was e-Leefbaarheid en e-Participatie. De deelnemers aan de themasessie bezitten diverse achtergronden. Zowel corporatiemedewerkers vanuit de business als vanuit de ICT waren aanwezig. Deze mix van achtergronden reflecteert het speelveld waarop VVA-informatisering acteert, het snijvlak van Business en IT. Deze themasessie draagt bij aan het nader tot elkaar brengen van deze twee werelden.

Lees meer...

In de provincie Limburg heeft VVA-informatisering de leverancier- en pakketselectie verzorgd voor een regionaal woonmarketingsysteem voor zeventien corporaties. De aanleiding voor de selectie van een regionaal Woonmarketingsysteem en bijbehorende website hangt nauw samen met het regionale initiatief om woonruimteverdeling gezamenlijk opnieuw vorm te geven. Daardoor ontstaat er een betere service voor de klant, efficiency voordelen en kostenbesparingen. Daarnaast komt er markt- en managementinformatie beschikbaar, waardoor het mogelijk is de krimpmarkt op een betere manier te bedienen.

Lees meer...

Op mijnwijk.nl vind je een bonte verzameling van weblogs die allemaal over een bepaalde woonwijk in Nederland gaan. Wijkbloggen is een nieuw fenomeen dat door mijnwijk.nl is 'uitgevonden'. Noem het een elektronische ontmoetingsplek voor bewoners van een buurt of wijk op internet. En omdat er zich voortdurend nieuwe technologische mogelijkheden voordoen blijft MijnWijk.nl aan de site ontwikkelen.

Lees meer...

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen delen persoonlijke ervaringen op internet. Uw mening, onze zorg. Dat is de titel en de insteek van een groot, landelijk project van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) waarbij het leefklimaat in ruim honderd verpleeg- en verzorgingshuizen wordt onderzocht. De Federatie verzamelt zo'n 10.000 ervaringen van bewoners en publiceert de verhalen op internet. Grotere kamers en persoonlijk contact zijn belangrijke wensen. Dit blijkt uit de eerste uitkomsten.

Lees meer...

Op 28 april organiseert VVA-informatisering de themamiddag e-Leefbaarheid & e-Participatie. Deze themamiddag wordt georganiseerd om onze kijk op deze onderwerpen met u te delen en daar samen beelden over uit te wisselen. Aan het eind van deze themamiddag nodigen we onze klanten uit voor een ballonvaart.

Lees meer...

NCCW heeft een eerste klant gescoord voor zijn nieuw te realiseren webservices gebaseerde vastgoedplatform. Het betreft de Woonstichting Wageningen, dat zijn werkwijze minder eenzijdig wil laten bepalen door de mogelijkheden en beperkingen van de bestaande applicaties.

Lees meer...

"In mijn dagelijkse praktijk zie ik regelmatig zogenaamde 'programma’s van eisen' (PvE’s) langskomen voor de realisatie van een website en/of intranetoplossing. Deze PvE’s worden in de regel niet door de organisatie zelf opgesteld maar door adviesbureaus die door de organisatie wordt ingehuurd om hen te begeleiden bij het selectietraject."

Lees meer...
Elf woningcorporaties hebben een begin gemaakt met een bedrijfs- en ict-referentiearchitectuur voor de sector. Op de vakbeurs Bouw & ICT 2010 is deze Corporatie Referentie Architectuur, kortweg Cora, gepresenteerd. Cora moet de informatie-ontsluiting en -uitwisseling op de woningbouwmarkt verbeteren. Het initiatief, ondersteund door branchevereniging Netwit, kon op de beurs op bijval rekenen.
Cora zingt op de beurs rond, constateerde Marcel Zondervan, hoofd I&A van Woonstad Rotterdam, een van de elf initiatiefnemers. Bouw & ICT 2010 vond op 17 en 18 maart plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Hij wijst erop dat met de referentiearchitectuur woningcorporaties zelf hun eigen bedrijfs- en ict-architectuur kunnen invullen en verbeteren.
Het idee achter Cora is dat de corporaties van elkaars kennis en ervaring kunnen profiteren en dat het gebruik van een ict-architectuurstandaard tot harmonisatie in de sector leidt. Als dat is bereikt, kunnen ict-leveranciers herbruikbare oplossingen en componenten ontwikkelen.
Definities
In de woningbouwsector bestaan veel interpretatieverschillen over gegevens. Dat begint al met de definitiekwestie over wat een vhe (verhuurbare eenheid) is, een klassiek begrip in de corporatiewereld. Die verschillen bemoeilijken de ontsluiting en uitwisseling van informatie, vertelt Marnix van Welie van M&I/Partners. Niet alleen tussen corporaties onderling, maar ook met ketenpartners als overheden en leveranciers.
Een van de eerste acties van de initiatiefnemers was dan ook het opstellen van een set van uniforme gegevensdefinities. Daarnaast is een informatiedomeinenmodel opgesteld met een indeling van functionaliteiten die een corporatie nodig heeft om de kerntaken te vervullen. Dit model biedt een handvat bij het indelen en inrichten van applicaties.
Draagvlak
Voordat echt sprake is van standaardisatie en uniforme architectuuraanpak in corporatieland, moet het draagvlak voor Cora wel worden vergroot, beseft Van Welie. 'We gaan uit van een praktische aanpak. Cora is een hulpmiddel, geen theorie en mag niet leiden tot een overdaad aan modellen.' Branchevereniging Netwit speelt hierin een aanjagende rol en zal ook optreden als beheerorganisatie van Cora (versie 1.0 is opvraagbaar via de site van Netwit).
CORA 1.0
Vorig jaar presenteerde Netwit al een verkenning voor referentie-architectuur. In de loop van 2009 bundelen elf woningcorporaties hun krachten en zetten met begeleiding van M&I/Partners Cora 1.0 op. Het betreft De Woonplaats, Eigen Haard, Lefier, Mitros, Portaal, Vestia, WonenBreburg, Woonbedrijf SWS.Hhvl, Woonbron, Woonstad Rotterdam en Ymere. Lichtend voorbeeld is de overheid die al een aantal referentiestandaarden heeft geïntroduceerd (Nora, Gemma, Marij, Petra, Wia).

Elf woningcorporaties hebben een begin gemaakt met een bedrijfs- en ict-referentiearchitectuur voor de sector. Op de vakbeurs Bouw & ICT 2010 is deze Corporatie Referentie Architectuur, kortweg Cora, gepresenteerd. Cora moet de informatie-ontsluiting en -uitwisseling op de woningbouwmarkt verbeteren. Het initiatief, ondersteund door branchevereniging Netwit, kon op de beurs op bijval rekenen.

Lees meer...

On 10 and 11 March 2010, the Province of Noord-Brabant in the Netherlands will host the 2-day International workconference & study visit on the theme of Social & e-inclusion as part of the PEOPLE project. The Province of Noord-Brabant is drawer of the subtheme Social & e-inclusion. Central to this theme is the use of ICT to develop innovative solutions and practices aimed at realising social objectives. ICT being an opportunity and tool to promote participation, social cohesion and liveable communities. VVA-informatisering will be present at this workconference.

Lees meer...

Waarom blijven we zo worstelen met de aanpak van leefbaarheid in de wijk? Het lijkt een overbodige vraag. Integrale aanpak is toch het toverwoord? Problemen en knelpunten benoemen kunnen we met zijn allen in elk geval al erg goed. Gebrekkige samenwerking; het wil niet omdat de cultuur en taal tussen partijen sterk verschilt.

Lees meer...
NCCW, ict-bedrijf voor de woningbouwcorporaties, heeft samen met softwareleverancier Cordys een cloud computing platform opgezet met een business process management-laag. Via dit vastgoedplatform kunnen corporaties hun processen vanuit meerdere systemen via webservices in één gebruikersinterface afhandelen. De bedrijfsinformatiesystemen BIS en First Housing van NCCW maken deel uit van dit platform.
Het Almeerse NCCW verwacht dat de eerste klanten dit jaar aan de slag gaan met het nieuwe vastgoedplatform. Daarin draait het om de bedrijfsprocessen van corporaties en niet om de applicaties, stelt de automatiseerder. Per corporatieproces wordt in het platform gekeken welk systeem de gewenste informatie biedt. Met behulp van de Cordys-software worden de processen gemodelleerd. Zodoende creëert NCCW één platform waar alle processen vanuit meerdere systemen in één gebruikersinterface zijn af te handelen via cloud computing. Ook vallen webservices via de cloud te integreren.
Woningcorporaties, met name de grotere, hebben naast hun primaire systemen diverse andere applicaties in huis, vertelt Wibo Pollmann, algemeen directeur NCCW. 'Die hebben allemaal hun eigen 'look and feel'. Met behulp van de Cordys-software zijn wij in staat om de applicaties hetzelfde eruit te laten zien en het procesgericht werken mogelijk te maken. Het Cordys-product fungeert eigenlijk als een integratietool, een laag erboven, die de toepassingen bij elkaar brengt daar waar ze dezelfde processen ondersteunen.'
Hotelsoftware
Het nieuwe vastgoedplatform draait in een cloud in het rekencentrum van NCCW (via een SaaS - Software as a Service - oplossing). De automatiseerder overlegt met partners, zoals Ortec, om hun software ook via webservices beschikbaar te stellen via de cloud. Dan wordt het beheer eenvoudiger en kunnen de kosten ervan omlaag, aldus Pollmann. 'Bovendien vergroot het de flexibiliteit van de ict-omgeving. Nieuwe applicaties zijn dan makkelijker in de cloud te hangen. Corporaties kunnen zo sneller reageren op marktontwikkelingen of veranderde wet- en regelgeving. Ik weet bijvoorbeeld dat studentenhuisvesters behoefte hebben aan een systeem voor kort verblijf-registraties van onder andere buitenlandse studenten. Daarvoor zou je een deeloplossing van de hotelbranche kunnen gebruiken: die hang je in de cloud en met behulp van de Cordys-software richt je die procesmatig in.'
Proceskennis
NCCW heeft een contract met Cordys gesloten voor afname van zijn bpm-software. Beide bedrijven hebben het nieuwe vastgoedplatform getest. De woningbouwautomatiseerder maakt geen gebruik van de diensten van CSC, dat afgelopen oktober de dienstentak van Cordys Benelux overnam. 'Wij leiden onze mensen zelf op in het modelleerwerk. De proceskennis is al in huis.' Pollmann beseft dat hij zijn klanten niet moet afschrikken met termen als saas, cloud computing en bpm. 'Ik hou mijn verhaal praktisch: ik teken op een bord de corporatieprocessen en geef aan welke webservices met behulp van de Cordys-software aangeroepen moeten worden om deze processen te ondersteunen.'
Jan Baan, oprichter en chief executive officer van Cordys uit Putten, rept van een doorbraak op het gebied van automatiseren in de woningbouwsector. 'Vanaf nu draait het niet meer om de applicaties, maar om het proces van de klant. Corporaties kunnen zo werken aan het innoveren van hun bedrijfsprocessen rond het bouwen, verhuren en beheren van vastgoed.'

Het NCCW, ICT-bedrijf voor de woningbouwcorporaties, heeft samen met softwareleverancier Cordys een cloud computing platform opgezet met een business process management-laag. Via dit vastgoedplatform kunnen corporaties hun processen vanuit meerdere systemen via webservices in één gebruikersinterface afhandelen. De bedrijfsinformatiesystemen BIS en First Housing van NCCW maken deel uit van dit platform.

Lees meer...

Sinds de nieuwe website van VVA-informatisering op 5 oktober live is gegaan, heeft de ontwikkeling niet stil gestaan. Graag brengen we een aantal veranderingen onder uw aandacht.

Lees meer...

Op dit moment voert VVA-informatisering wetenschappelijk onderzoek uit naar de samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe woningcorporaties informatisering en automatisering kunnen inrichten om deze samenwerkingsverbanden optimaal te ondersteunen. Aanleiding van het onderzoek is het gegeven dat samenwerkingsprojecten geregeld niet brengen wat ervan verwacht wordt. Vaak blijkt de inrichting van de I&A het knelpunt te zijn. Door het onderzoek wordt een duidelijk beeld verkregen van de eisen op I&A gebied. Neem voor meer informatie contact op met René van den Brand.

Het onderzoek van Joop Reijnhoudt naar Web 2.0 en virtuele communities binnen de woningcorporatiebranche is deze week gepubliceerd in .ego. Dat is een semi-wetenschappelijk magazine gericht op het vakgebied Informatiemanagement. 

Lees meer...

Op 1 december 2009 is de website www.zuidwestwonen.nl live gegaan. De website is een initiatief van de woningcorporaties Castria Wonen, Soomland, Wonen West Brabant en Woningstichting Dinteloord. Samen verhuren en verkopen zij zo’n 16.000 woningen. 

Lees meer...

Woningcorporaties hoeven geen omzetbelasting te betalen over de inschrijfgelden die zij heffen. Ook in het hoger beroep dat de belastinginspecteur instelde, is Domesta uit Zuidoost-Drenthe door het Gerechtshof Leeuwarden in het gelijk gesteld. Dit betekent voor alle woningcorporaties in Nederland dat ze vrijstelling hebben van BTW voor de inschrijfgelden van woningzoekenden.

Lees meer...

Castria Wonen, Soomland, Wonen West Brabant en Woningstichting Dinteloord bieden vanaf 1 december 2009 hun woningaanbod gezamenlijk aan. Belangrijk hierbij is de website www.zuidwestwonen.nl. De website toont alle beschikbare woningen van de deelnemende corporaties in de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal, Steenbergen (waaronder Dinteloord), Tholen en Woensdrecht.

Lees meer...

VVA-informatisering kiest er als maatschappelijk verantwoorde onderneming voor om haar relaties geen eindejaarsgeschenken te geven, maar in plaats daarvan een geldbedrag te doneren aan twee goede doelen. Dit jaar hebben we gekozen voor de volgende projecten:

Lees meer...
Woningcorporaties voeren in een rap tempo belangrijke veranderingen door op gebied van informatievoorziening. Selecties en implementaties van nieuwe primaire systemen, DIS-systemen, interactieve websites, portals, SOA en middleware/ESB-oplossingen zijn aan de orde van de dag. Maar hebben we vooraf goed helder waarvoor en voor wie we dit doen? En aan welke randvoorwaarden deze toekomstige oplossingen moeten voldoen willen ze een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de organisatiedoelstellingen? Kortom, aan welke kapstop kun je deze en andere projecten en ontwikkelingen (denk aan fusies) ophangen om te bereiken wat de organisatie wil?
Branche in beeld 2008
Op zondag 22 maart 2009 vond in Cultureel Centrum Fidei Et Arti (Pastoor Hellemonsstraat 1, Oudenbosch) de jaarlijkse spinning marathon voor het goede doel plaats. Dit jaar was Pink Ribbon gekozen als goed doel. Pink Ribbon werft fondsen en geeft voorlichting over borstkanker en meer in het bijzonder de risico’s deze ziekte te krijgen. Zij stelt zich ten doel het aantal gevallen van borstkanker te verminderen, vroege diagnose te bevorderen en de zorg voor patiënten en hun omgeving te verbeteren.
Lees meer...

Een kwart van de Nederlanders zag tussen 2006 en 2008 de leefbaarheid van hun buurt erop vooruitgaan. Dat blijkt volgens het ministerie voor Wonen en Wijken uit de nieuwste versie van de zogeheten Leefbaarometer. Maar minister Eberhard van der Laan waarschuwt dat door de economische crisis de leefbaarheid van deze wijken ook wel weer achteruit kan gaan.

Lees meer...

Vijf woningcorporaties uit West-Brabant presenteerden op 16 juli 2009 hun regionale 'Visie op wonen en leven in West-Brabant en Tholen tot 2025'. De bundeling van visie heeft als doel samen sterker te worden in een krimpende woningmarkt. Belangrijke conclusie is dat ouderen een aanzienlijk prominentere plaats in gaan nemen ten opzichte van nu.

Lees meer...
Drie corporaties uit verschillende krimp-gebieden steken elkaar de helpende hand toe deze zomer. De corporaties Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonconcept uit Drente en Wonen Helden doen mee aan een klein proefproject waar huurders op vakantie kunnen in een gemeubileerde maar leegstaande woning van een andere corporatie. De geselecteerde woningen staan leeg omdat ze moeilijk te verhuren zijn in de krimpende gebieden.
Lees meer...
Het internet viert zijn veertigste verjaardag, maar zijn toekomst worden door steeds meer kunstmatige grenzen bedreigd. Dat zegt Anick Jesdanun, technologie-specialist bij het persbureau Associated Press. Jesdanun wijst erop dat de internet-technologie van bij het begin gericht was op een openheid en samenwerking, maar dat die in de voorbije periode zowel uit politieke als commerciële overwegingen telkens weer worden bedreigd. Indien die barrières voor belemmeringen blijven vormen, dreigt er volgens Jesdanun een zware hypotheek gelegd te worden op de mogelijkheid om innovaties uit te testen en door te voeren en dreigen er grote kansen gemist te worden.
Lees meer...
ICTzorg organiseert tijdens de Domotica & Slim Wonen Beurs in Eindhoven twee korte debatten. Aan de hand van telkens twee stellingen gaan twee deelnemers samen met de zaal in debat. Een van de deelnemers, universitair hoofddocent en onderzoeker medische ethiek Maartje Schermer, geeft alvast een eerste reactie op de twee stellingen over telezorg.
 
Lees meer...
Internet biedt voor woningcorporaties een steeds krachtiger communicatiekanaal. Door gebruik te maken van internet ontstaan er nieuwe marketingkansen. De woningcorporatie doet er daarom verstandig aan om de inzet van internet niet alleen te beperken tot het verstrekken van informatie vanaf de eigen website. Het bieden van interactieve mogelijkheden in de website heeft een grote toegevoegde waarde. Enkele voorbeelden van die interactieve mogelijkheden zijn het aanbieden van (koop)woningen, reageren op het gepresenteerde woningaanbod, het afsluiten van een serviceabonnement, het indienen van reparatieverzoeken, het houden van een enquete en het bieden van een discussieplatform aan klanten over veiligheid of woonomgeving.
Lees meer...

VVA-informatisering is gevraagd de projectleiding te leveren voor de ontwikkeling van een webapplicatie voor Stichting DOOR! Deze stichting is een uniek samenwerkingsverband van 6 corporaties en 10 opvang- en zorgaanbieders in Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven.

Lees meer...
Publicatiefase

Met de komst van Internet hebben woningcorporaties massaal de gelegenheid aangegrepen om zich op digitale wijze 24x7 te presenteren via een zogenaamde ‘statische’ website.

Interactiefase
Een deel daarvan biedt haar klanten ook de mogelijkheid om gegevens met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen klanten via de website folders downloaden, of via zogenaamde ‘web-formulieren’ informatie aanvragen of juist doorgeven. Ook het doorgeven van (technische) klachten en het inschrijven als woningzoekende via een webformulier zijn daar voorbeelden van. De ontvangen gegevens worden door de corporaties vervolgens handmatig ingevoerd in het primaire systeem. Dit is vaak een tijdrovende en foutgevoelige exercitie.

Integratiefase
Meer transparantie en gebruiksgemak voor klanten zijn voorname beleidskeuzes die corpo-raties ertoe brengen op zoek te gaan naar oplossingen om dit proces te automatiseren. Doordat de schakel van handmatige invoer wordt overgeslagen, worden tevens grote tijdsbesparingen gerealiseerd. Ook de foutkans die hoort bij handmatige invoer wordt gereduceerd tot nul.
De transparantie komt tot uiting in de mogelijkheden van de klant om via een beveiligd deel van de website de eigen gegevens in te zien en (gedeeltelijk) te muteren. De informatie die klanten via de website doorgeven, zijn zowel direct zichtbaar voor de medewerkers van de corporatie, als voor de klant zelf. Voorbeelden in dit kader zijn een woningzoekendenportaal en/of huurderportaal. Het gebruikersgemak wordt behalve door de 24x7 mutatie-mogelijkheden ook gefaciliteerd door nieuwe diensten die de corporaties hun klanten aanbieden. Zo kunnen woningzoekenden rechtstreeks reageren op het actuele woning-aanbod, opties nemen in de online optiecatalogus, een persoonlijk zoekprofiel aanmaken, zich abonneren op tipberichten die via email en/of SMS klanten waarschuwen als de woning van hun voorkeur vrijkomt etc. En kunnen huurders zelf hun gegevens inzien, muteren en bijvoorbeeld rechtstreeks afspraken inplannen voor de Onderhoudsdienst voor het verhelpen van technische storingen.

Ketenintegratiefase
Ketenintegratie beschrijft de situatie waarin stakeholders via websites, over de eigen organisatiegrenzen heen, met elkaar samenwerken. Zo kunnen corporaties bijvoorbeeld aannemers via een eigen leverancierportaal toegang verschaffen tot het primaire bedrijfsinformatiesysteem. Via dit portaal kan de aannemer zelf (van tevoren overeen-gekomen typen) klachten in het systeem opvoeren, inplannen en gereed melden. Het definitief afmelden van de klacht en de fiattering voor de (digitale) factuur kan eveneens via het leverancierportaal plaatsvinden. We zien ketenintegratie ook steeds vaker plaatsvinden in de vorm van digitale aanbe-stedingsites en door de opkomst van nauwere samenwerkingsverbanden tussen woon-, zorg- en welzijnsinstellingen via een centrale Frontoffice. Meestal met als doel tot een integraal klantbeeld te komen.

Identificatiefase
In de identificatiefase wordt een website door een corporatie ingezet als middel om, als het ware, digitaal in de huid van de klant te kunnen kruipen. Met als achterliggend doel zo goed mogelijk aansluiting te vinden met de doelgroepen en daarvan afgeleide organi-satiedoelstellingen van de corporatie. Voorbeelden van dergelijke websites hebben een forumfunctionaliteit waardoor iedereen kan reageren op onderwerpen die de corporatie en haar doelgroepen bezighouden (bijv. renovatieplannen of herstructureringsactiviteiten). Identificatie heeft zowel betrekking op de individuele klant die via zijn login op het afgeschermde huurderportaal digitaal zijn energieverbruik kan regelen en bijhouden, als op doelgroepenniveau; ook wel communities genoemd. In de identificatiefase maakt de corporatiewebsite deel uit van een breder netwerk aan digitale ontmoetingsplaatsen, is de klant in de meest vergaande vorm eigenaar van zijn/haar gegevens en is de invloed van corporaties op de richting, vorm en inhoud van informatieuitwisseling het laagst. Met de klant ontwikkelt vva-informatisering een e-roadmap op maat, gekoppeld aan het dienstverleningsconcept. Implementatie vindt plaats aan de hand van (latent aanwezig) beleid: expliciet maken van doelstellingen, hoe deze samenhangen met het organisatie-beleid, en de integrale aanpak van de informatie architectuur.

De woningcorporatiemarkt opent zich voor uitbesteding. Een stijgend aantal corporaties kiest ervoor of kijkt ernaar. Niche-automatiseerders bieden hiervoor nieuwe diensten aan. Grote ict-dienstverleners hebben zich nog niet gemeld. Dat stelt adviesbureau PricewaterhouseCoopers.
Lees meer...

Het verbeteren van het integriteitbeleid bij woningcorporaties is een ‘topprioriteit’. Dat zegt Aedes-voorzitter Marc Calon in reactie op de uitkomsten van een onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) dat is gehouden in opdracht van het ministerie van WWI. Minister Van der Laan stuurde de Tweede Kamer op 21 oktober 2009 hierover een brief.

Lees meer...

Sinds vandaag heeft VVA-informatisering een compleet nieuwe website. Met www.vva-informatisering.nl is een belangrijke stap gezet richting de toekomst. De website is volledig gebouwd op moderne Open Source software en is gebruiksvriendelijk voor zowel de bezoeker als de beheerder. De nieuwe website geeft tevens de richting aan die VVA-informatisering opgaat qua huisstijl. De herkenbare kleuren blijven behouden, maar het geheel wordt frisser, overzichtelijker en moderner.

Oude website (2007)

Oude website

Nieuwe website (2009)

Nieuwe website

 

 

Contact

Postbus 834
4600 AV Bergen op Zoom

Telefoon

Martijn Videler: 06 29 54 26 30
Piet Verdult: 06 22 21 36 97

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies om het verkeer op de website te analyseren.

Akkoord

Over VVA-informatisering

VVA-informatisering is een innovatief en onafhankelijk informatiseringsbureau. We werken op het snijvlak van organisatie en ICT. En spreken beide talen.

Onze projectleiders, adviseurs en coaches zijn experts op het gebied van digitale strategie, online dienstverlening, softwareselectie en -implementatie, slimmer werken en organisatie inrichting. Lees meer...

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?