Portaal heeft VVA gevraagd om in de rol van projectmanager, de uitdaging op te pakken om het dagelijkse onderhoudsproces te implementeren in Dynamics Empire. Portaal is een van de grootste woningcorporaties in Nederland. Ze beheert ruim 50.000 woningen in de gebieden Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht en Leiden.

Samen met de medewerkers van Portaal willen we de volgende stap zetten in het in gebruik nemen van Empire. Dit doen we door het proces van het dagelijks onderhoud hierin op te nemen. Hiermee wordt het huidige systeem uitgefaseerd. Dit is een hele verandering voor de medewerkers van Portaal en het onderhoudsbedrijf van Portaal (VOC), want zij werken al een lange tijd met dit systeem. Met deze overgang moeten processen beter gaan verlopen en moeten klanten nog beter geholpen worden. We staan aan de voorkant van een veranderingsproces en de eerste stappen worden de komende tijd gezet. Met veel plezier geven invulling aan deze mooie uitdaging.