Op 14 maart jl. is het referentiegrootboekschema (RGS) voor de woningcorporatiesector gelanceerd. Aedes had een prachtige lanceer bijeenkomst georganiseerd waar veel publiek op af was gekomen. Mooi om te zien hoe samenwerking in de sector leidt tot een volwassen en bruikbaar product dat een goede bijdrage kan leveren aan professionalisering binnen de sector. Bij de opstart van dit RGS-traject waren we vanuit VVA betrokken. Destijds als Adviseur Informatievoorziening en Informatiemanagement a.i. bij Aedes.

Efficiëntere aanlevering van gegevens
RGS is een uniform en gestandaardiseerd rekeningschema. Het biedt mogelijkheden om vanuit de administratie op efficiënte wijze de uniforme aanlevering van gegevens te realiseren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van vastgestelde definities. Op basis van de landelijk geldende RGS is er in samenwerking met corporaties, leveranciers en andere stakeholders gekomen tot een RGS voor woningcorporaties. Aan deze (landelijke) standaard zijn specifiek voor corporaties grootboekrekeningen toegevoegd die benodigd zijn voor de administratie van deze organisaties.

De standaard RGS codes kan je gebruiken naast je reeds bestaande grootboekschema als vertaling naar SBR (Standaard Business Reporting). Je kunt er als organisatie ook voor kiezen om het RGS voor woningcorporaties te gebruiken als vervanging van je huidige grootboekschema.

De rol van ERP leveranciers
RGS helpt bij het meer geautomatiseerd aanleveren van verantwoordingsinformatie via SBR. Met als uiteindelijke stip op de horizon: het verstrekken van verantwoordingsinformatie met één druk op de knop! Bij de implementatie van het RGS spelen de mogelijkheden van de in gebruik zijnde financiële software binnen jouw organisatie een rol. Het is te adviseren om na te gaan welke ondersteuning jouw leverancier hierin biedt en wat deze ondersteuning precies inhoudt. Sommige leveranciers kunnen ondersteuning bieden bij het koppelen van het grootboekrekeningschema aan RGS binnen het systeem. Anderen ondersteunen dit met een koppeling naar een apart systeem.

Datakwaliteit
RGS en SBR gaat pas echt renderen als de registratie van gegevens binnen je organisatie correct en tijdig plaatsvindt. Daarom is de datakwaliteit in systemen van groot belang. Het is verstandig om voorafgaand aan de implementatie van RGS (in welke vorm dan ook) vast te stellen hoe het met de datakwaliteit is gesteld. Dat is een goed vertrekpunt om eventueel een “data op orde” traject te starten.

VVA-informatisering is een innovatief en onafhankelijk informatiseringsbureau. We werken op het snijvlak van organisatie en ict. En spreken beide talen. Onze projectleiders en adviseurs zijn experts op het gebied van digitale strategie, online dienstverlening, data-management, informatiebeveiliging en privacy, softwareselectie en -implementatie, slimmer werken en organisatie inrichting.