Kilian Schaap MSc

Kilian Schaap MSc

innovation architect

Durven, denken en leven. Dat is het idee wat ik wil overdragen in mijn woorden en acties. Dit uit zich (naast mijn verwonderde geest) in mijn eigen bedrijf, Kleine Grote Denkers, waarbij we als doel hebben kinderen op de basisschool meer zelfvertrouwen te geven, door ze beter te leren denken met behulp van laagdrempelige ‘gegamificeerde’ filosofielessen.

Daarnaast uit dat zich in mijn rol als Innovatie Architect bij VVA, waarbij ik help met het professionaliseren en organiseren van innovatie.

Terug naar ons team

Mijn interpretatie van: ‘De Denker’  (Le Penseur) het bekende bronzen beeldhouwwerk van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin. Het vertegenwoordigt de creatieve geest aan het werk.
Bron: Wikipedia