Tim Ooijen

Tim Ooijen

student consultant

Als eerstejaars student Business, IT en Management aan de Avans Hogeschool in Breda leer ik veel over IT en de processen die daarbij plaats vinden. Deze kennis hoop ik toe te kunnen passen bij VVA-informatisering waar ik als student consultant bezig ben met Robotic Process Automation. Met behulp van Robotic Process Automation worden met slimme robots repetitieve taken en processen binnen een organisatie geautomatiseerd. Ik kijk er naar uit om hierbij mijn steentje bij te kunnen dragen en daarnaast hoop ik in de toekomst mooie projecten te realiseren. 

Terug naar ons team