Themamiddag e-Leefbaarheid & e-Participatie

By april 26, 2010 juli 23rd, 2020 Nieuws

Op 28 april organiseert VVA-informatisering de themamiddag e-Leefbaarheid & e-Participatie. Deze themamiddag wordt georganiseerd om onze kijk op deze onderwerpen met u te delen en daar samen beelden over uit te wisselen. Aan het eind van deze themamiddag nodigen we onze klanten uit voor een ballonvaart.

Deze ballonvaart staat symbool voor onze projectaanpak: ‘avontuurlijk ondernemen’ en ‘over je eigen grenzen heenkijken’. Daar komt bij dat thema’s als e-Leefbaarheid en e-Participatie vragen om een andere dan de traditionele benadering. Deze vraagstukken moeten vanuit een ander perspectief worden bekeken. Concreet levert deze middag het volgende op:

  • Prikkelende bijeenkomst op actuele thema’s
  • Uitwisseling van beelden vanuit business- en I&A-perspectief
  • Informele netwerkbijeenkomst met branchegenoten

De themasessie staat in het teken van de onderwerpen e-Leefbaarheid en e-Participatie. Centraal staat de vraag in hoeverre Web 2.0 toepassingen kunnen bijdragen aan het behalen van corporatiedoelstellingen in relatie tot leefbaarheid en (nieuwe vormen van) bewonersparticipatie. Twee onderwerpen die vanuit business perspectief uiterst relevant zijn om aan te pakken. En waarbij I&A een waardevolle bijdrage kan leveren. Tijdens deze middag nemen we onze klanten mee in de visie van VVA-informatisering op deze thema’s.

Een verslag van de themamiddag zal na afloop geplaatst worden op de website van VVA-informatisering.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn