VVA-informatisering is zowel bij Maasvallei als bij Servatius gestart met het project Datakwaliteit en Informatievoorziening. Aangezien data input gebruikt wordt voor het realiseren van de informatievoorziening worden de onderwerpen in gezamenlijkheid opgepakt. VVA maakt een analyse van de kwaliteit van data. Daarnaast wordt er ook gekeken naar kansen en risico’s met betrekking tot datakwaliteit. Ten aanzien van de informatievoorziening worden de volgende zaken in kaart gebracht: de informatiebehoefte, kansen en knelpunten en het informatievoorzieningsproces. Deze analyses zijn het startpunt van een volgende fase die de corporaties gaan oppakken: het realiseren van deze informatiebehoefte en het verbeteren van de datakwaliteit.