GroenWest is een corporatie met ongeveer 12.000 woningen in Woerden. Na de implementatie van het sociale intranet (Umbrella – Embrace) heeft GroenWest VVA-informatisering gevraagd hoe zij de ketensamenwerking verder kunnen vormgeven. Dit heeft betrekking op meerdere externe samenwerkingen.

VVA-informatisering adviseerde te beginnen met het opstellen van een Enterprise Content Management (ECM) strategie, welke bestaat uit een overzicht van informatiestromen en –afspraken hierover. Vanuit het ECM overzicht kunnen we aandacht besteden aan het Informatie Beheer Plan (IBP). Zowel de ECM-strategie als het IBP leiden tot direct inzicht in hoe de ketensamenwerking vorm te geven, met (bestaande of te vernieuwen) informatiesystemen. Piet Verdult zal voor GroenWest de rol van projectleider op zich nemen.