Bij Welbions wordt digitale dienstverlening steeds belangrijker. De corporatie, met zo’n 13.000 woningen in Hengelo, is daarom op zoek naar een leverancier en een systeem voor interactieve webportalen. VVA-informatisering ondersteunt Welbions bij dit selectietraject.

Samen met Welbions inventariseren we eisen en wensen en gaan we op zoek naar de meest geschikte leverancier met bijbehorend systeem. Dit doen we aan de hand van verschillende stappen, zodat Welbions een weloverwogen keuze kan maken. Met het systeem zal in eerste instantie een nieuwe website met kennisbank worden gerealiseerd. Implementaties van een intranet, huurdersportaal en een KCC portaal staan in de toekomst op de rol.