Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen gaan fuseren. Vanaf 1 januari 2018 gaan ze officieel samen als Alwel. In april ligt het moment van ‘livegang’ richting huurders en derden. Dit vraagt ook om integratie van informatisering en automatisering van beide corporaties. VVA verzorgt het programmamanagement van dit proces. Er is een programma uitgewerkt dat gaat leiden tot het samenvoegen van applicaties, de ICT infrastructuur en de I&A organisatie. Dit is nu in volle gang. Het projectmanagement voor de integratie tot 1 Empire wordt ook door VVA uitgevoerd.