VVA ondersteunt Limburgse corporaties bij fusie

By december 22, 2011 februari 21st, 2020 Nieuws

Woningstichting Land van Rode, Woningvereniging Ubach over Worms en Woonmaatschappij Hestia groep zijn een onderzoek gestart naar de meerwaarde van een fusie. De corporaties zijn actief in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf en denken de volkshuisvestelijke opgaven beter aan te kunnen wanneer zij hun krachten bundelen. Als de fusie doorgaat, ontstaat in Parkstad Limburg een nieuwe sterke woningcorporatie met ruim 10.000 woningen. VVA-informatisering is gevraagd de fusiepartijen tijdens het vooronderzoek te ondersteunen op het gebied van Informatisering en Automatisering.

VVA-informatisering gaat samen met de drie corporaties een zogenaamde I&A fusieroadmap opstellen. In deze roadmap worden de belangrijkste I&A gerelateerde (deel)projecten in kaart gebracht. Vervolgens wordt uitgewerkt wat de doelstellingen, het belang, de urgentie en de risico’s per project zijn. Net als de verwachte impact op de organisatie en de benodigde middelen. Tot slot worden alle projecten in samenhang in een totaalplanning gehangen. Belangrijk voordeel daarvan is dat onderlinge afhank