’t Heem in Udenhout is zowel zorg- als woningstichting. Ze biedt thuiszorg, zorg in woon- en zorggebouwen en activiteiten aan senioren en verhuurt woningen in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. Met ’t Heem heeft VVA-informatisering in het voorjaar van 2016 een nieuwe digitale strategie gemaakt. Uit deze digitale strategie volgde een projectenplanning voor de komende jaren. Twee van deze projecten worden momenteel begeleidt door VVA.

Informatiebeveiligingsbeleid actualiseren, risicoanalyse en beveiligingsplan voor ‘t Heem

Basis voor een betrouwbare informatievoorziening is een goed geborgd informatiebeveiligingsbeleid. VVA ondersteunt ’t Heem bij het actualiseren van dit beleid, een analyse van mogelijke risico’s en het opstellen van het beveiligingsplan.

Selectie systeem voor plannen en roosteren van zorgmedewerkers voor ’t Heem

Door effectievere inzet van plannings- en roostersysteem verwacht ’t Heem de medewerker-tevredenheid en de productiviteit te kunnen vergroten. Eén van de nieuwe projecten is dan ook heroriëntatie op het systeem voor het plannen en roosteren van zorgmedewerkers. VVA helpt ’t Heem bij het in kaart brengen van de knelpunten, het formuleren van eisen en wensen en het vergelijken van het huidige systeem met een geïntegreerd roostersysteem van dezelfde leverancier.