Woonbron, een corporatie met ongeveer 45.000 verhuureenheden in Rotterdam en omgeving, heeft IRIS van Kubion geïmplementeerd. Dit betreft portalen voor huurders en voor KCC medewerkers. Woonbron heeft VVA-informatisering gevraagd te ondersteunen bij de afronding van dit project in de rol van projectleider.

In deze fase worden de laatste openstaande punten uit het project opgelost en vindt er een goede overdracht naar de beheerorganisatie plaats