Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Parallel aan de ontwikkeling van haar nieuwe bedrijfssplan heeft Woonbron VVA-informatisering gevraagd een digitale strategie op te stellen. De afgelopen maanden hebben we verschillende sessies georganiseerd met ondermeer het directieteam, managers bedrijfsvoering, kerngebruikers en I&A medewerkers om input op te halen en resultaten te toetsen. Op deze wijze zijn in dialoog met de organisatie verschillende I&A speerpunten met bijbehorende projectenportfolio benoemd. Hierop gaat Woonbron zich de komende jaren focussen.

Hiernaast heeft VVA-informatisering informatiebeveiligingsbeleid opgesteld voor Woonbron. In het beleid hebben zaken als beleidsprincipes, het beleidsproces en de organisatie van informatiebeveiliging een plek gekregen. Het opstellen van informatiebeveiligingsbeleid is een van de maatregelen die corporaties moeten nemen in het kader van informatiebeveiliging, gegevensbescherming en privacy.

Heb jij nog vragen over het adequaat voorbereiden op de AVG? VVA-informatisering verzorgt binnenkort opnieuw een training Privacy- & Gegevensbescherming samen met Joanknecht en Boels Zanders Advocaten. Deze training beslaat drie dagdelen. Meer informatie over deze training vind je op onze website. Ook kun je contact opnemen met Rick Swinkels (r.swinkels@vva-informatisering.nl).