VVA is bij TBV Wonen gestart met het opstellen van informatiebeleid. TBV Wonen is een Tilburgse woningcorporatie met ruim 7300 verhuurbare eenheden. Het huidige informatiebeleid is verouderd en er is behoefte aan nieuwe afgestemde kaders tussen I&A en de business. Het informatiebeleid gaat ook een blik op de toekomst bevatten om daarop te kunnen anticiperen.

Concreet worden de volgende resultaten opgeleverd: speerpunten voor focus op I&A gebieden, I&A beleidsprincipes, toekomstbeeld voor communicatie, I&A programma(planning) incl. besturingsmodel, beschrijving relevante externe I&A (gerelateerde) ontwikkelingen en een samenvatting van de huidige kansen en knelpunten. Om hiertoe te komen worden verschillende sessies met medewerkers van alle afdelingen en het management georganiseerd.