Webapplicatie voor uniek samenwerkingsverband van corporaties en opvang- en zorgaanbieders

By oktober 8, 2008 juli 23rd, 2020 Nieuws

VVA-informatisering is gevraagd de projectleiding te leveren voor de ontwikkeling van een webapplicatie voor Stichting DOOR! Deze stichting is een uniek samenwerkingsverband van 6 corporaties en 10 opvang- en zorgaanbieders in Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven.

VVA-informatisering is gevraagd de projectleiding te leveren voor de ontwikkeling van een webapplicatie voor Stichting DOOR! Deze stichting is een uniek samenwerkingsverband van 6 corporaties en 10 opvang- en zorgaanbieders in Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven.

Via DOOR! krijgen cliënten van de opvang- en zorgaanbieders een kans om in een individuele woonsituatie met begeleiding de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Bij DOOR! bieden de corporaties op afroep woningen te huur aan voor een cliënt van een opvanginstelling. De opvanginstelling huurt de woning en sluit vervolgens een woonbegeleidingsovereenkomst met de cliënt. Na een succesvolle afronding van het begeleidingstraject komt de huurovereenkomst van de woning op naam van de cliënt te staan.

 

Werkwijze

In maandelijkse vergaderingen van de werkgroep DOOR! melden de opvanginstellingen cliënten aan; de corporaties spreken af wie voor welke cliënt een woning zoekt. De opvanginstelling mag binnen 3 maanden een aanbieding van deze corporatie verwachten. In het maandelijkse overleg wordt de voortgang daarvan bewaakt. Zijn de huur- en begeleidingsovereenkomst tot stand gekomen en wordt  de woonruimte daadwerkelijk bewoond dan wordt in de werkgroep bewaakt dat de ‘omklap’, tenaamstelling van het contract op de cliënt na een jaar, soms anderhalf jaar, geschiedt. Na de omklap vindt nazorg plaats: gedurende een jaar houdt de corporatie de woonsituatie in de gaten. Bij problemen wordt de begeleidende opvanginstelling weer ingeschakeld. Ook deze nazorg wordt in de werkgroep geregistreerd en bewaakt. De DOOR! klanten zijn bij de intake voor het Door! traject geïnformeerd over deze werkwijze. Door vroegtijdige signalering en snelle interventie van bekende hulpverleners wil DOOR! de slaagkans van deze nieuwkomers op de huurmarkt vergroten.

 

Ondersteuning via webapplicatie

Deze webapplicatie, die wordt gebaseerd op Microsoft .NET technologie, biedt deze unieke stichting de volgende voordelen:

  • Het primaire doel: de slagingskans van de woonbegeleiding wordt vergroot door de uitbreiding met de mogelijkheid om specifieke wooneisen vast te leggen en op maat actuele informatie per instelling/corporatie te verschaffen t.b.v. monitoring.
  • Financiële baten welke ontstaan door urenbesparing, omdat de administratie en rapportages/ overzichten efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Met name is de benodigde informatie voor monitoring en het werkgroepoverleg snel en op maat beschikbaar.
  • Vooral kwalitatief wordt veel vooruitgang geboekt doordat de kans op fouten in de registratie en rapportage wordt geminimaliseerd. Alle deelnemers kunnen voortaan zelf informatie ingeven en geautomatiseerd kunnen rapportages op maat worden gerealiseerd.
  • Beschikbaarheid; op elk moment is voor iedereen de actuele informatie beschikbaar.

Het project start in het najaar en de webapplicatie wordt in het eerste kwartaal van 2009 opgelegd.

Delen op:

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn