Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen enĀ 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Parallel aan de ontwikkeling van haar nieuwe ondernemingsplan, stelt zij samen met VVA-informatisering ook de digitale strategie op. Doel is om de I&A huishouding zodanig vorm te geven dat deze de lange termijn doelen van de organisatie maximaal ondersteunt.

Kort samengevat levert de digitale strategie, naast verbinding en dialoog binnen de organisatie, de volgende resultaten op: I&A speerpunten voor focus, overzicht relevante I&A trends en ontwikkelingen, I&A beleidsprincipes, toekomstbeeld voor medewerkers, I&A programma(planning), inrichting sturing I&A programma en adequate inrichting team I&A.